Opłaty

Należy pamiętać, iż druk opłaty z indywidualnym numerem konta kandydata drukuje się z Internetowego Systemu Rekrutacji (ISR), a wpłaty dokonuje się przelewem w banku, bądź na poczcie. Kandydacie - koniecznie zachowaj dowód wpłaty.

Bieżące informacje oraz wszelkie zmiany są zawsze dostępne w pierwszej kolejności na stronie głównej ZUT dotyczącej opłat.