Gdzie złożyć dokumenty - kontakt

Dokumenty należy przesłać pocztą (przesyłka rejestrowana) na podany poniżej adres, z dopiskiem "Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna", lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej. Przed wysłaniem dokumentów należy upewnić się, że dane w systemie ISR są poprawnie wpisane (zwłaszcza adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu) oraz że wydrukowany kwestionariusz osobowy i oświadczenie kandydata o gotowości podjęcia studiów są podpisane.
Nie należy przesyłać kopii dowodu osobistego, dane zostaną potwierdzone po rozpoczęciu roku akademickiego.

 

Pocztą:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin

Osobiście:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. Kazimierza Królewicza 4 pokój nr 14 na parterze.

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00. Możliwa jest inna godzina spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym rekrutacjawnozir@zut.edu.pl lub telefonicznym 91 449 66 56.