Gdzie złożyć dokumenty - kontakt

Dokumenty należy przesłać pocztą (przesyłka rejestrowana) na podany poniżej adres, z dopiskiem "Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna", lub dostarczyć w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej. Przed wysłaniem dokumentów należy upewnić się, że dane w systemie ISR są poprawnie wpisane (zwłaszcza adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu) oraz że wydrukowany kwestionariusz osobowy i oświadczenie kandydata o gotowości podjęcia studiów są podpisane. Nie należy przesyłać kopii dowodu osobistego, dane zostaną potwierdzone po rozpoczęciu roku akademickiego.


Dokumenty należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie 

pokój nr 14 - parter
od 01.09 do 30.09.2021 r. w godz. 10:00-12:00

w dniach 6.09.2021-10.09.2021 dokumenty na studia będą przyjmowane w godzinach 9.00-14.00

(uwaga! inna godzina możliwa do ustalenia po uprzednim ustaleniu e-mailowym)
rekrutacjawnozir@zut.edu.pl

Wszystkich kandydatów serdecznie zapraszamy.

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin
pokój nr 14
tel. 91 449 66 56( 13.07.2021-28.07.2021 godziny 9-14)
rekrutacja.wnozir@zut.edu.pl