Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

XLV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku „gastronomia”

Teoria i praktyka w bloku „gastronomia” podczas XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W piątek 8 kwietnia 2022r w Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach odbyły się eliminacje okręgowe w bloku „gastronomia” w ramach  XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Przewodniczącą Komisji oceniającej pracę uczniów była dr inż. Sylwia Przybylska z Katedry Technologii Rybnej, Roślinnej i Gastronomicznej, a pozostałą jej część stanowili pracownicy tej samej jednostki tj.: dr inż. Agnieszka Hrebień-Filisińska, dr hab. Iwona Adamska, prof. ZUT, dr inż. Robert Iwański i mgr inż. Patrycja Biernacka, ponadto dr inż. Dominika Plust (Katedra Towaroznawstwa, Oceny Jakości, Inżynierii Procesowej i Żywienia Człowieka), dr hab. inż. Marek Kotowicz, prof. ZUT (Katedra Technologii Mięsa) oraz dr inż. Wojciech Sawicki (Katedra Mikrobiologii Stosowanej i Fizjologii Żywienia Człowieka).

W eliminacjach okręgowych udział wzięło 37 uczniów, którzy zmagali się w dwóch etapach obejmujących część teoretyczną i część praktyczną.

Wszyscy uczniowie biorący udział w bloku „gastronomia” zostali nagrodzeni dyplomem uczestnictwa z jednoczesną zachętą do studiowania na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa.

W bloku „gastronomia” nagrody ufundował Pan Dziekan Prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki, tj. „za I miejsce” i „dla najlepszego praktyka”. Ponadto dodatkową nagrodę specjalnądla najlepszego praktyka” bloku „gastronomia” ufundował Pan dr inż. Grzegorz Tokarczyk, prof. ZUT – kierownik Katedry Technologii Rybnej, Roślinnej i Gastronomicznej.

Komisja wyłoniła czterech finalistów, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego:

I miejsce: Poręba Kinga – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku
II miejsce:
Woźniak Agata – Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie
III miejsce:
Tyrańska Klaudia – Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie
IV miejsce:
Lubianiec Ewelina Weronika – Zespól Szkół nr 6 w Szczecinie.

Uczennica Pani Kinga Poręba, oprócz I miejsca, zdobyła również tytuł „najlepszego praktyka”, której nagrodę w imieniu Pana dr inż. Grzegorza Tokarczyka, prof. ZUT wręczyła pani dr inż. Sylwia Przybylska.

 

Rok 2019 - XLIII Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach 12.04.2019 roku odbyła się XLIII Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w bloku „Gastronomia” oraz „Technologia żywności”. Jury Olimpiady obu bloków reprezentowane było przez pracowników WNoŻiR:

 • w bloku tematycznym „Gastronomia”:

 

dr inż. Sylwia Przybylska - przewodnicząca Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Żywności);
dr hab. inż. Joanna Żochowska – Kujawska – członek Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Mięsa);
dr hab. Marek Kotowicz – członek Jury (adiunkt  w Katedrze Technologii Mięsa);
dr inż. Katarzyna Felisiak  – członek Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Żywności);
dr inż. Robert Iwański – członek Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Żywności);
dr inż. Agnieszka Hrebień-Filisińska - członek Jury (asystent w Katedrze Technologii Żywności);
mgr inż. Izabela Daniel – członek Jury (asystent z Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka);

 

 • w bloku tematycznym „Technologia żywności”:

 

dr hab. inż. Izabela Dmytrów – przewodnicząca Jury (kierownik Zakładu Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności);
dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska – Wąs – członek Jury (adiunkt w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej);
dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek - członek Jury (starszy wykładowca w Zakładzie Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności);
dr inż. Dominika Plust – członek Jury (adiunkt w Zakładzie Towaroznawstwa i Oceny Jakości);

 

 

Spośród 37 uczestników biorących udział w bloku „Gastronomia”, po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej jury przyznało: 

I miejsce -  Mikołaj Jan Tomaszewski - ZS Nr 6 w Szczecinie
II miejsce -
Malwin Marcel Majewski - ZS Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.
III miejsce - Marcelina Teresa Andrzejewska - ZS Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.

 

Spośród 10 uczestników biorących udział w bloku „Technologia żywności„ po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej oraz  praktycznej jury przyznało:

I miejsce -  Krzysztof Arkadiusz Przesmycki - ZS Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.
II miejsce -
Bartłomiej Wałdoch  ZS Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.
III miejsce -
Ewa Marta Derlaga - ZS Nr 1 w Choszcznie.

 

W bloku gastronomia do etapu centralnego zakwalifikowało się 4 uczniów a w bloku technologia żywności 2 uczniów ( I i II miejsce).
Nagrody Dziekana WNoŻiR dla najlepszego praktyka i teoretyka, w obu blokach tematycznych, podczas uroczystego zakończenia Olimpiady wręczyła Pani Prodziekan dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof.  ZUT.

 

test z wiedzy na temat żywności uczestnicy w kuchni 

Rok 2018 - XLII Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

 

W dniu 20.04.2018 roku w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach odbyła się XLII Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, m.in. w bloku „Gastronomia” oraz „Technologia żywności”. Jury Olimpiady obu bloków tworzyli pracownicy WNoŻiR:

 • w bloku tematycznym „Gastronomia”:
 1. dr inż. Magda Bruszkowska - przewodnicząca Jury (adiunkt w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka),
 2. dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. nadzw. (adiunkt w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka),
 3. dr hab. inż. Joanna Żochowska – Kujawska – członek Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Mięsa),
 4. dr inż. Sylwia Przybylska – członek Jury (adiunkt  w Katedrze Technologii Żywności),
 5. dr inż. Robert Iwański – członek Jury (starszy wykładowca w Katedrze Technologii Żywności),
 6. dr inż. Wojciech Sawicki – członek Jury (adiunkt w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej),
 7. mgr inż. Izabela Daniel – członek Jury (asystent w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka);
 • w bloku tematycznym „Technologia żywności”:
 1. dr hab. inż. Izabela Dmytrów – przewodnicząca Jury (kierownik Zakładu Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności). 
 2. dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska – Wąs – członek Jury (adiunkt w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej)
 3. dr inż. Anna Mituniewicz-Małek - członek Jury (starszy wykładowca w Zakładzie Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności). 
 4. dr inż. Anna Bogacka – członek Jury (adiunkt w Zakładzie Podstaw Żywienia Człowieka)
 5. dr inż. Dominika Plust – członek Jury (adiunkt w Zakładzie Towaroznawstwa i Oceny Jakości)
 6. dr inż. Marek Kotowicz – członek Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Mięsa).

 

 

Spośród uczestników biorących udział w bloku „Gastronomia”, po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej jury przyznało: 

I miejsce - Paulina Panasz - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdwinie

II miejsce - Mikołaj Tomaszewski - Zespół Szkół Nr 6 w Szczecinie

 

III miejsce - Katarzyna Nowak - Zespół Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu

 

Spośród uczestników biorących udział w bloku „Technologia żywności„ po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej oraz  praktycznej jury przyznało:

I miejsce - Krzysztof Przesmycki - Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim

II miejsce - Aneta Kotlarek - Zespół Szkół Ogólnokształcących  Nr 2 II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

III miejsce - Alicja Zubek - Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie

 

Nagrody Dziekana WNoŻiR dla najlepszego praktyka, w obu blokach tematycznych, podczas uroczystego zakończenia Olimpiady wręczyła Pani Prodziekan dr hab. inż. Agata Witczak, prof. nadzw. ZUT. Nagrodzeni laureaci Okręgowej Olimpiady wezmą udział w eliminacjach centralnych.

Jury olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 1

Jury olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2

 

 

 

Rok 2017 - XLI Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniu 21.04.2017 roku w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach odbyła się XLI Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, m.in. w bloku „Gastronomia” oraz „Technologia żywności”. Jury Olimpiady obu bloków tworzyli pracownicy WNoŻiR:

 • w bloku tematycznym „Gastronomia”:

  1. Dr hab. inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy - przewodnicząca Jury (adiunkt w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka).
  2. Dr hab. inż. Zdzisław Domiszewski – członek Jury (starszy wykładowca w Zakładzie  Towaroznawstwa i Oceny Jakości).
  3. Dr inż. Sylwia Przybylska – członek Jury (adiunkt  w Katedrze Technologii Żywności).
  4. Dr inż. Robert Iwański – członek Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Żywności).
  5. Dr inż. Wojciech Sawicki – członek Jury (adiunkt w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej).
  6. Dr inż. Magda Bruszkowska – członek Jury (asystent w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka).
  7. Mgr inż. Maria Salmanowicz (doktorantka w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka).

 • w bloku tematycznym „Technologia żywności”:

  1. Dr hab. inż. Izabela Dmytrów – przewodnicząca Jury (adiunkt w Zakładzie Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności).
  2. Dr inż. Anna Mituniewicz-Małek - członek Jury (adiunkt w Zakładzie Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności).
  3. Dr inż. Joanna Żochowska – Kujawska – członek Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Mięsa).
  4. Dr inż. Agnieszka Strzelczak – członek Jury (adiunkt w Zakładzie Inżynierii Procesowej i Maszynoznawstwa).
  5. Dr inż. Natalia Krzemińska – członek Jury (asystent w Katedrze Technologii Żywności).
  6. Mgr inż. Joanna Fugiel – członek Jury (doktorantka w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka).

Spośród uczestników biorących udział w bloku „Gastronomia”, po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej jury przyznało:

I miejsce – Panasz Paulina, ZSR CKP w Świdwinie.
II miejsce  - Druciarek Maciej, ZS Nr 6 w Szczecinie.
III miejsce - Nowak Katarzyna, ZS Nr 4 RCKU w Wałczu.

Spośród uczestników biorących udział w bloku „Technologia żywności„ po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej oraz  praktycznej jury przyznało:

I miejsce - Kuplowski Mateusz, ZS Ogólnokształcących  Nr 2 II LO w Gorzowie Wlkp.
II miejsce  - Klucznik Dominik,  ZS Nr 6 w Szczecinie.
III miejsce - Żurawicz Michał, ZS Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.

Nagrody Dziekana WNoŻiR dla najlepszego praktyka, w obu blokach tematycznych, podczas uroczystego zakończenia Olimpiady wręczyła Pani Prodziekan dr hab. inż. Agata Witczak. Nagrodzeni laureaci Okręgowej Olimpiady wezmą udział w eliminacjach centralnych.

Członkowie jury w bloku „Gastronomia” i „Technologia żywności” wraz z uczestnikami Olimpiady.

Uczestnicy Olimpiady podczas eliminacji teoretycznych (testu).

Uczestniczy Olimpiady podczas wykonywania zadania praktycznego (wykonanie klusek śląskich) w bloku „Gastronomia”.

Uczestniczy Olimpiady podczas wykonywania zadania praktycznego (wykonanie klusek śląskich) w bloku „Gastronomia”.

Uczestniczy Olimpiady podczas wykonywania zadania praktycznego w bloku „Gastronomia”.

Uczestniczy Olimpiady podczas wykonywania zadania praktycznego (wykonanie klusek śląskich) w bloku „Gastronomia”.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Bloki: Gastronomia oraz Technologia Żywności

Rysunek LOGO Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

 

Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka prowadzi etap Okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Bloki: Gastronomia oraz Technologia Żywności. Od wielu  lat eliminacje okręgowej Olimpiady odbywają się w Zespole Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Pyrzycach.  Do roku 2006 roku przewodniczącą jury była prof. dr hab. Mariola Friedrich, Kierownik Zakładu Fizjologii Żywienia Człowieka, a od 2007 roku przewodniczącą jury jest dr inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy, adiunkt w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka.

W tej Olimpiadzie eliminacje obejmują zarówno test teoretyczny, jak i 3 zadania praktyczne. W pracach Jury OWiUR w bloku: Żywienia człowieka i gospodarstwo domowe od wielu lat biorą udział pracownicy Katedr i Zakładów Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT. W 2011 roku pracownicy Wydziału przeprowadzili również eliminacje Centralne Olimpiady.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.


Rok 2016 - XL Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W bieżącym roku XL Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbyła się w dniach 22-23.04.2016 roku w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach. Od tego roku dotychczasowy blok: „Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe” został podzielony centralnie na dwa odrębne bloki: „Gastronomia” oraz „Technologia żywności”.  W pracach jury obu bloków tematycznych ww. olimpiady udział wzięło 13 pracowników i doktorantów WNoŻiR.
W jury bloku tematycznego „Gastronomia”, udział wzięli osoby:

 1. Dr inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy - przewodnicząca Jury (adiunkt w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka).
 2. Dr inż. Sylwia Przybylska – członek Jury (adiunkt  w Katedrze Technologii Żywności).
 3. Dr inż. Robert Iwański – członek Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Żywności).
 4. Dr inż. Wojciech Sawicki – członek Jury (adiunkt w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej).
 5. Dr inż. Zdzisław Domiszewski – członek Jury (starszy wykładowca w Zakładzie  Towaroznawstwa i Oceny Jakości.
 6. Mgr inż. Joanna Fugiel – członek Jury (doktorant w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka).
 7. inż. Maria Salmanowicz (magistrantka w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka).

 

Spośród 37 uczestników biorących udział w bloku „Gastronomia”, po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej jury przyznało:
I miejsce - Łohunko Anna z ZS Gastronomicznych   w Gorzowie Wlkp.
II miejsce  - Włodarczyk Hanna ZS Ogólnokształcących Nr 2 II LO w Gorzowie Wlkp.
III miejsce - Woźniak Kamila z ZS Gastronomicznych   w Gorzowie Wlkp.

     Na eliminacje Centrale Olimpiady oprócz ww. osób pojadą również:
IV miejsce  - Wojciechowska Lena Karolina z ZS Nr 1 w Choszcznie
V miejsce - Nawrocka Małgorzata z ZS Nr 1 w Choszcznie.

 W jury bloku tematycznego „Technologia żywności”, wzięli udział:

 1. Dr hab. inż. Izabela Dmytrów – przewodnicząca Jury (adiunkt w Zakładzie Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności).
 2. Dr inż. Joanna Żochowska – Kujawska – członek Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Mięsa).
 3. Dr inż. Patrycja Sumińska – członek Jury (asystent badawczy w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych).
 4. Dr inż. Agnieszka Strzelczak – członek Jury (adiunkt w Zakładzie Inżynierii Procesowej i Maszynoznawstwa).
 5. Dr inż. Mariusz Szymczak – członek Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Żywności).
 6. Mgr inż. Katarzyna Skryplonek – członek Jury (doktorantka w Zakładzie Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności).

 Spośród 22 uczestników biorących udział w bloku „Technologia żywności„ po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej oraz  praktycznej jury przyznało:
I miejsce - Patycki Bartosz Jan z ZS Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.
II miejsce  - Żurawicz Michał Mateusz  z ZS Gastronomicznych  w Gorzowie Wlkp.
III miejsce - Jóźwiak Miłosz z ZS nr 2 CKU w Pyrzycach

Na eliminacje Centrale Olimpiady oprócz ww. osób pojedzie również:
IV miejsce  - Klucznik Dominik z ZS Nr 6 w Szczecinie.

      Nagrody Dziekana WNoŻiR dla najlepszego praktyka, w obu blokach tematycznych, podczas uroczystego zakończenia Olimpiady wręczyła Pani Prodziekan dr hab. inż. Agata Witczak.

  Zbiorcze zdjęcie przedstawicieli WNoŻiR ZUT w Szczecinie.Uczestnicy biorący czynny udział w olimpiadzie w sali 1.Uczestnicy biorący czynny udział w olimpiadzie w sali 2.Uczestnicy biorący czynny udział w olimpiadzie w sali 3.Przygotowanie poczęstunku.


Rok 2015 - XXXIX Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniu 17.04.2015 r. odbyły się eliminacje XXXIX Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: Żywienie Człowieka i Gospodarstwo domowe w Zespole Szkół nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach.

Jury po eliminacjach teoretycznych (test) oraz 3 zadaniach praktycznych wyłoniło6 laureatów, którzy wezmą udział w eliminacjach centralnych Olimpiady w okręgu olsztyńskim w czerwcu br.

 • I miejsce  - Łohunko Anna z  Zespołu Szkół  Gastronomicznych  w Gorzowie Wlkp.
 • II miejsce - Pisarek Maciejz  Zespołu Szkół  Gastronomicznych  w Gorzowie Wlkp
 • III miejsce - SaliwonDominikz  Zespołu Szkół  Gastronomicznych  w Gorzowie Wlkp
 • IV miejsce - Kowalska Ewaz  Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych     w Czaplinku
 • V miejsce - Gąsiorowska Ameliaz  Zespołu Szkół  Nr 6 w Szczecinie
 • VI miejsce -  Wilczyńska Karolina z  ZSR CKP w Świdwinie

Nagrody ufundowane przez Dziekana WNoŻiR dr hab. inż. Agnieszkę Tórz, dla wyłonionego w eliminacjach Olimpiady najlepszego praktyka - Kowalskiej Ewy z  Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych  w Czaplinku wręczyła podczas uroczystego zakończenia Pani Prodziekan dr hab. inż. Agata Witczak. Link do wiadomości z galerią zdjęć.


Rok 2014 - XXXVIII edycja OWiUR

W roku 11.04.2014 r. w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach odbyła się XXXVIII edycja OWiUR. Jury wyłoniło po eliminacjach 5 laureatów, którzy wezmą udział w eliminacjach centralnych Olimpiady w okręgu krakowskim w czerwcu br.

I miejsce  -Kamiński Patryk z ZS Ponadgimnazjalnych w Płotach

II miejsce- Gąsiorowska Amelia z ZS nr 6 w Szczecinie

III miejsce -Martuszewska Urszula z ZS nr 4 RCKU w Wałczu

IV miejsce- Szerwińska Izabela z ZS nr 6 w Szczecinie

V miejsce- Łohunko Anna z ZS Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.

Nagrody ufundowane przez Dziekana WNOŻiR dr hab. inż. Agnieszkę Tórz, dla wyłonionego w eliminacjach Olimpiady najlepszego teoretyka Patryka Kamińskiego oraz najlepszego praktyka Urszuli Martuszewskiej wręczyła podczas uroczystego zakończenia przewodnicząca bloku dr inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy.