Aktualności dla Kandydatów

Listy przyjętych - marzec 2018

Studia stacjonarne drugiego stopnia - lato 2017/2018:

KIERUNKI STUDIÓW – mikrobiologia stosowana, rybactwo,

Aktualności dla Kandydatówtechnologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin, pokój nr 14

od 12.07.2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-14:00

tel. 91 449 66 56

REKRUTACJA -II TURA

Drodzy Kandydaci !  Informujemy, że 24 lipca 18 r. będzie ponownie otwarty system elektronicznej rekrutacji na kierunki studiów realizowane na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa. Zapraszamy do logowania się w systemie oraz składania dokumentów.
Jednocześnie przypominamy, że dokumenty należy składać w pokoju REKRUTACJI nr 14, ul. Kazimierza Królewicza 4 w godzinach od 9.00 do 14.00