Aktualności dla Kandydatów

Aktualnie trwa rekrutacja na studia II stopnia. Rejestracja elektroniczna do 11 lutego 2020.

Baner internetowego systemu rekrutacji.

Drogi Kandydacie!
Zanim wejdziesz do Internetowego Systemu Rekrutacji, zapoznaj się z ważnymi informacjami dotyczącymi rekrutacji na studia! :

 1. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym jest prawidłowe zarejestrowanie się kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji (ISR).
 2. W procesie rejestracji kandydat posługuje się loginem (nr PESEL) i wprowadzonym przez siebie hasłem. Hasło należy zapamiętać, gdyż wraz z nr PESEL stanowi zabezpieczenie indywidualnych danych kandydata przed osobami postronnymi oraz jest jedyną możliwością dostępu do tych danych.
 3. Prawidłowa rejestracja kandydata w ISR wymaga przejścia przez dwa etapy:

  • Rejestracja w ISR

  Kandydat wprowadza: PESEL, hasło, formę, stopień i kierunki studiów, a także swoje podstawowe dane osobowe. Po wprowadzeniu tych danych otrzymuje w postaci informacji zwrotnej numer indywidualnego konta bankowego, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.
  Uczestniczenie w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku studiów pierwszego stopnia wymaga wpisania wszystkich wyników egzaminu maturalnego, w przypadku studiów drugiego stopnia – wpisania oceny z dyplomu oraz średniej ocen ze studiów (określonej przez uczelnię wydającą dyplom) oraz innych wymaganych informacji, aż do momentu potwierdzenia przez system kompletności danych. Niespełnienie tego warunku do ostatniego dnia rejestracji elektronicznej wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

  • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

  Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez ISR. Opłata ta powinna być wniesiona najpóźniej do chwili zamknięcia ISR, zgodnie z terminami rekrutacji.

 

 

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin
pokój nr 14 od 17.02.2020 r.(od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-15:00
tel. 91 449 66 56

rekrutacja.wnozir@zut.edu.pl

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
dr inż. Katarzyna Felisiak
katarzyna.felisiak@zut.edu.pl
tel. 91 449 65 29