Informacje bieżące

Darmowy dostęp do oprogramowania Microsoft - m.in. Windows 10 21.11.2018 13:55

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa posiada subskrypcję Microsoft Imagine Premium - darmowe oporgramowanie Microsoft dla studentów, doktorantów i pracowników.

Zwięzły opis programu znajdą Państwo w prezentacji dostępnej pod adresem.

Prezentacja została udostępniona dla wszystkich, lecz ze względu na ograniczenia organizacji dostęp jest ważny do początku grudnia.

W przypadku wygaśnięcia prezentacji proszę o kontakt.

Do studentów WNoŻiR została rozesłana wiadomość z linkiem rejestracyjnym.