Ichtiologia i akwakultura

Wybierz kierunek studiów, który pozwoli Ci żyć tak, że Twoje hobby stanie się pracą, a praca będzie Twoim hobby. Wydział Nauk o Żywieniu i Rybactwa ogłasza nabór na kierunek: Ichtiologia i akwakultura – wyłącznie dla ludzi z pasją. Dlaczego?

Na bezkresnej przestrzeni naszej błękitnej planety, rzeki, morza i oceany skrywają nieskończenie wiele tajemnic, które jeszcze nie zostały odkryte. Tam czeka świat pełen możliwości rozwoju. Wsłuchaj się uważnie w zew morza, który wzywa Cię do wyruszenia w niezwykłą podróż jako odkrywca, naukowiec, biznesmen i opiekun podwodnego życia. W dziedzinie ichtiologii i akwakultury świat cudów i odkryć czeka na zdolne umysły i zwinne ręce. Skoro tutaj jesteś, może chodzi właśnie o Ciebie?

Drogi przyszły Studencie

ODKRYWAJ NIEODKRYTE
Studiując ichtiologię i akwakulturę, wyruszysz w podróż, która wykracza poza podręczniki i sale lekcyjne. To wezwanie do przygody, w której będziesz przemierzać kulę ziemską, od tętniących życiem raf koralowych po rozległe rowy oceaniczne, które wciąż zaskakują swoimi zasobami. Spotkasz i poznasz fascynujące gatunki zwierząt, które wymykają się wyobraźni i dostaniesz szansę, aby obserwować ich adaptację do teraźniejszych warunków, która jest świadectwem cudów ewolucji.

ZMIENIAJ ŚWIAT
Wyobraź sobie nurkowanie w lazurowych wodach, w otoczeniu ławic ryb, których kolory tańczą pod delikatnym kołysaniem prądów. Jako ichtiolog zostaniesz podwodnym detektywem, odkrywającym ukryte historie kryjące się pod falami. W dziedzinie akwakultury będziesz kształtować przyszłość zrównoważonej produkcji żywności. To tutaj zabłyśnie Twoja pomysłowość i pasja, gdy odkryjesz innowacyjne sposoby hodowli ryb i organizmów wodnych, zapewniające obfite zbiory przy jednoczesnym zachowaniu delikatnej równowagi natury.

CHROŃ PLANETĘ
Dzięki oddanemu dążeniu do wiedzy staniesz się strażnikiem naszych cennych ekosystemów morskich. Będziesz aktywnie pracować, aby chronić zagrożone gatunki, przywracać zniszczone siedliska i wspierać zrównoważone praktyki, które zapewniają harmonię między ludzkimi potrzebami a dobrostanem naszych oceanów.

INSPIRUJ
Poza ogromem naukowych poszukiwań staniesz się gawędziarzem, tkającym opowieści, które zniewolą światową wyobraźnię. Twoje odkrycia i spostrzeżenia zainspirują pokolenia do zrozumienia piękna i znaczenia naszych wodnych królestw.

Co oferujemy?

Poniżej przedstawiamy naszą bogatą ofertę dla młodych i żądnych wrażeń przyszłych studentów. Masz prawdziwą szansę na tak ciekawe studia. Będziesz mieć okazję projektować, zakładać i prowadzić różnego rodzaju akwaria, tworzyć ekosystemy, w których zamieszkają interesujące gatunki ryb oraz roślin. Dowiesz się, jak utrzymywać optymalne warunki życia dla ryb, jak dbać o ich zdrowie, jak zapobiegać chorobom i jak kreować odpowiednie warunki dla różnych gatunków. Połączysz zdobytą na studiach wiedzę z praktykami w naszych stacjach badawczych lub na statku naukowo-dydaktycznym na którym możesz ruszyć w rejs w nieznany dla Ciebie morski świat.

Podstawa kierunku:

AKWAKULTURA
Akwakultura to nauka o  pozyskiwaniu  żywności ze środowiska wodnego zastosowaniu wiedzy  i technologii w tworzeniu nowoczesnych systemów hodowlanych i zapewnienia im korzystnych dla środowiska systemów bytowania organizmów wodnych. Studia u nas zapewnią Ci wiedzę, ale również praktyczne umiejętności i kompetencje. Studenci będą mieć okazję uczestniczyć w eksperymentach, badaniach terenowych oraz w nowoczesnych laboratoriach, które pozwolą zdobyć unikalne doświadczenie w pracy z żywymi organizmami. Ponadto będzie sposobność do udziału w projektach ochrony i restytucji różnych gatunków ryb, które są zagrożone wyginięciem.

ICHTIOLOGIA
Studiowanie ichtiologii pozwoli Ci zgłębić tajemnice podwodnego świata i zrozumieć niezwykłą różnorodność ryb oraz innych organizmów wodnych. Będziesz mieć możliwość badać ich morfologię, fizjologię, ekologię i zachowanie, odkrywać jak są one zintegrowane z ich środowiskiem naturalnym.

Ten kierunek studiów otwiera drzwi do niesamowitych możliwości badawczych, zarówno w laboratorium, jak i w terenie. Ekscytujące wyprawy oraz współpraca z innymi naukowcami to tylko nieliczne z atrakcji, które czekają na przyszłych studentów. Nasz statek badawczy czeka na Ciebie w porcie w Dziwnowie.

Rodzaje studiów

STUDIA I STOPNIASTUDIA II STOPNIA
Studia I stopnia na kierunku: Ichtiologia i akwakultura
Tryb: stacjonarne - 7 semestrów (3,5 roku), rekrutacja: od 15 maja 2023

Studia I stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu inżyniera.

Specjalności do wyboru:
 • Biotechnologia rybacka i akwakultura
 • Eksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego

Przykładowe przedmioty kształcenia kierunkowego na studiach I stopnia:
Anatomia i embriologia ryb, hydrochemia, bioinżynieria środowiska wodnego, hydrozoologia, genetyka, ekologia i biologia morza, ratownictwo wodne, hydrobotanika, akwakultura, wędkarstwo, podstawy nurkowania swobodnego, wylęgarnictwo ryb.
Studia II stopnia na kierunku: Ichtiologia i akwakultura
Tryb: stacjonarne-  3 semestry (1,5 roku), rekrutacja: od 10 stycznia 2023 (dla osób posiadających tytuł inżyniera)

Studia II stopnia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magister inżynier.

Specjalności do wyboru:
 • Akwakultura
 • Eksploatacja biologicznych zasobów wód
 • Ochrona środowiska wodnego

Na II stopniu studiów magisterskich przedmioty uzależnione są od wyboru specjalności.

Przykładowe przedmioty kierunkowe realizowane na studiach II stopniu to m.in. biologiczne zasoby wód, ekologia i ochrona środowiska wodnego, genetyka i selekcja ryb, marikultura, akwarystyka, hydroakustyka i radiolokacja w rybactwie, monitoring wód, ochrona i rekultywacja wód, chów skorupiaków i małży, choroby organizmów wodnych, systematyka ryb użytkowych, selektywność narzędzi połowu.

ERASMUS+

Zacznij podróżować już na studiach! Zarówno na studiach I i II stopnia masz możliwość odbycia części studiów w ramach programu Erasmus+, które pozwalają nie tylko na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, ale również na nawiązanie nowych kontaktów z pasjonatami z całego świata.

Program studiów jest realizowany zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). Oznacza to, że poszczególnym przedmiotom przypisana jest ściśle określona liczba punktów. Taki system umożliwia odbycie części studiów na innych uczelniach (w tym również za granicą). Punkty zdobyte podczas wyjazdu zostaną przeniesione i uznane po powrocie na uczelnię macierzystą.

Czego się nauczysz?

W trakcie zajęć nauczysz się między innymi:

 • planować gospodarkę na wodach otwartych i łowiskach specjalnych,
 • analizować czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne wód oraz określać stan jakości wód powierzchniowych i wskazywać kierunki działań w celu jego poprawy,
 • wykorzystywać metody molekularne w programach hodowlanych i strategiach ochrony bioróżnorodności,
 • projektować obiekty hodowlane wykorzystywane w akwakulturze,
 • identyfikować i zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób w środowisku wodnym,
 • prowadzić rozród ryb w warunkach kontrolowanych oraz podchów narybku cennych gatunków,
 • analizować zasoby różnego typu akwenów i sporządzać niezbędną dokumentację,
 • pozyskiwać i wykorzystywać w sposób racjonalny surowce pochodzenia wodnego.

Dlaczego warto?

Studiowanie na kierunku ichtiologia i akwakultura może być fascynującym wyborem dla osób zainteresowanych nauką o rybach, ich zachowaniu, hodowli i ochronie środowiska wodnego. Oto kilka powodów, dlaczego warto rozważyć ten kierunek:

[Pasja do ryb i środowiska wodnego] Jeśli zainteresowanie interesujesz się rybami i fascynuje Cię ich życie, studiowanie ichtiologii i akwakultury pozwoli Ci zgłębić tę pasję i poszerzyć wiedzę na temat różnorodności gatunkowej, ekologii ryb i ich zachowań.

[Hodowla i ochrona ryb] Nasz kierunek skupia się nie tylko na badaniu ryb, ale także na naukowej hodowli i ochronie ryb oraz zasobów wodnych. Nauczysz się technik akwakultury, które pozwalają na kontrolowane rozmnażanie ryb, ich hodowlę w celach handlowych lub odtworzeniowych, a także na przywracanie populacji zagrożonych gatunków.

[Zróżnicowane możliwości zawodowe] Po ukończeniu studiów ichtiologicznych i akwakultury będziesz miał szeroki zakres możliwości zawodowych. Możesz pracować w instytutach badawczych, uczelniach, centrach akwakultury, rezerwatach przyrody, parkach narodowych, organizacjach ochrony środowiska lub branży rybnej nie tylko w Polsce, lecz na całym świecie. Możesz być naukowcem, konsultantem, hodowcą ryb, ekspertem ds. zrównoważonego rozwoju , menedżerem projektów, przedsiębiorcą

[Współpraca zespołowa i globalny wpływ] W dziedzinie ichtiologii i akwakultury często wymaga się pracy zespołowej, zwłaszcza w badaniach terenowych i projektach dotyczących ochrony środowiska wodnego. Będziesz miał szansę współpracować z innymi naukowcami, hodowcami ryb i specjalistami z różnych dziedzin, aby rozwiązywać problemy związane ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów wodnych i ochroną środowiska.

[Wkład w zrównoważony rozwój] W obliczu globalnych wyzwań związanych z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych, hodowla ryb może odgrywać istotną rolę w zapewnianiu bezpiecznego i zrównoważonego źródła żywności. Studiowanie ichtiologii i akwakultury umożliwi Ci  poznanie i rozwój strategii, które minimalizują negatywny wpływ działań  człowieka na środowisko wodne.

[Dodatkowe korzyści] Dyplom ukończenia studiów na kierunku ichtiologia i akwakultura umożliwia uzyskanie karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego (już po studiach I stopnia). Ponadto w czasie nauki studenci mogą ukończyć kurs nurkowania (w naszej wydziałowej stacji badawczej nad jeziorem Ińsko) i kurs sternika motorowodnego.

[Szkolenia] Studenci mogą wziąć udział w płatnych szkoleniach umożliwiających wejście na jednostkę pływającą oraz wystąpienie o wydanie książeczki żeglarskiej.

[Pewna przyszłość] Po ukończeniu nauki absolwent odnajdzie się  w branży, od pracy jako naukowiec, badacz, projektant akwariów czy kurator wystaw w muzeum po bycie ekspertem w telewizyjnych programach przyrodniczych. Świat potrzebuje inżynierów, dobrze wykształconych specjalistów wiec zostań inżynierem i daj się docenić.

Słowem zakończenia

Jeśli znalazłeś się na tej stronie i dotarłeś aż tu, już wiesz, co planujemy dla Ciebie na najbliższe lata nauki. Przyszły inżynierze, pozwól, by fale ciekawości poniosły Cię naprzód. Pracuj z pasją i w oparciu o aktualne idee - zanurz się w świat ichtiologii i akwakultury. Studiuj u nas w Szczecinie. Bądźmy pokoleniem, które odkryje kolejne tajemnice środowiska wodnego i zapewnijmy przyszłość, w której ludzie i natura będą się rozwijać ramię w ramię.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na I rok studiów I stopnia i II stopnia kierunku Ichtiologia i akwakultura są dostępne na stronie internetowej WNOZIR: https://wnozir.zut.edu.pl/aktualnosci/informacje-biezace/article/rekrutacja-na-studia-i-i-ii-stopnia.html

Podstawowe kryteria rekrutacyjne

Terminy rekrutacji
15.05. – 10.07.2023 r. - nie zdążyłeś, nie martw się, w sierpniu będzie II tura rekrutacji

Przedmioty maturalne uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym:
A – biologia lub chemia lub matematyka
B – przedmiot dodatkowy (dowolny)
C – język polski
D – język obcy (nowożytny)

Przeliczniki wyników maturalnych na punkty rekrutacyjne (pomnóż swój wynik maturalny przez punkty rekrutacyjne)*

Grupa przedmiotów Przelicznik poziom podstawowy Przelicznik poziom rozszerzony
A 0,45 0,675
B 0,1 0,15
C 0,1 0,15
D 0,25 0,375

 * W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z któregoś z przedmiotów uwzględnionych w tabeli, nie dyskwalifikuje go to z postępowania kwalifikacyjnego (otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot).

Link do strony z rekrutacją:
https://www.zut.edu.pl/wszystkie-newsy/strony-systemowe/strona-kandydata.html