Ekspertyzy i opinie

Katedra dysponuje najnowocześniejszymi urządzeniami do prowadzenia badań w zakresie analizy i oceny jakości, w tym reologii żywności, żywienia człowieka, a także towaroznawstwa organizmów wodnych i gospodarki rybackiej. Dotychczas wykonano ponad 450 ekspertyz, opinii i opracowań naukowych dla podmiotów zewnętrznych, prywatnych i państwowych. Jesteśmy otwarci na przyjęcie nowych zleceń i podejmiemy się każdego zadania w zakresie swoich kompetencji. W poszczególnych laboratoriach możemy prowadzić prace w następującym zakresie:

 • Wielokompleksowa analiza jakościowa i ilościowa żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
 • Badania fizykochemiczne i sensoryczne pozwalające określić termin przydatności do spożycia produktów przechowywanych w różnych temperaturach.
 • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w przemyśle żywnościowym - dokumentacja, wdrażanie, audyt.
 • Jakość handlowa produktów rybołówstwa.
 • Znakowanie żywności.
 • Podstaw mechaniki procesów przepływowych.
 • Kinetyka procesów wymiany ciepła i masy w procesie wędzenia.
 • Regulacja i automatyczne sterowanie procesów wędzenia i wytwarzania dymu wędzarniczego.
 • Konstrukcja komór wędzarniczych o obiegu zamkniętym.
 • Optymalizacja warunków wytwarzania dymu wędzarniczego w złożu fluidalnym.
 • Mechanizacja obróbki wstępnej surowca rybnego.
 • Kompleksowa charakterystyka  reologicznych zachowań artykułów żywnościowych.
 • Właściwości termo-lepko-sprężyste artykułów żywnościowych.
 • Dynamiczne metody wyznaczania parametrów reologicznych artykułów żywnościowych.
 • Sztuczne sieci neuronowe w technologii żywności.
 • Zastosowanie sieci neuronowych jako narzędzia w  modelowaniu i prognozowaniu cech reologicznych artykułów żywnościowych.
 • Analiza składu ciała.
 • Analiza i ocena sposobu odżywiania się różnych grup społecznych oraz indywidualnych osób.
 • Układanie indywidualnych planów żywieniowych.
 • Szkolenia w zakresie racjonalnego odżywiania.
 • Praktyczne warsztaty żywieniowe przeznaczone dla różnych grup społecznych.
 • Analizy immunoenzymatyczne materiału biologicznego metodą ELISA.
 • Analiza aktywności enzymów antyoksydacyjnych oraz stresu oksydacyjnego metodą spektrofotometryczną.
 • Analiza zawartości witamin we krwi metodą chromatograficzną.
 • Opracowywanie operatów rybackich.
 • Wykonywanie operatów wodno prawnych.
 • Badania inwentaryzacyjne ichtiofauny.
 • Analizy biologiczne i populacyjne ryb.
 •  Analizy hydrobiologiczne.
 • Analizy hydrochemiczne
 • Przeprowadzanie połowów kontrolnych i regulacyjnych.
 • Prowadzenie dokumentacji rybackiej według obowiązujących Rozporządzeń.
 • Określanie możliwości produkcyjnych jezior, rzek i zbiorników śródlądowych.