Oferta dla studentów

Oferta dla studentów

Zapraszamy na nowy kierunek studiów!: Ichtiologia i akwakultura.

Film o nowym kierunku ichtiologia i akwakultura.

W Katedrze napisano wiele prac magisterskich z zakresu szeroko pojętej ichtiologii. Dla studentów zainteresowanych rozrodem ryb czekają nowoczesne sale akwaryjne z możliwością podchowu i rozrodu ryb akwariowych, a dla studentów którzy preferują prace w otwartym terenie istnieje możliwość odłowów ryb z rybakami w celu pobierania materiału do badań, rozród ryb w wylęgarni ryb użytkowych oraz wyjazdy do zaprzyjaźnionych ośrodków badawczych. Istnieje także możliwość prac terenowych związanych z wspieraniem ryb łososiowatych, ochroną wód i tarlisk, a także prace przy zarybieniach.

Dysponujemy także nowoczesnym sprzętem światowej klasy do oceny jakości gamet ryb, wykonywania preparatów histologicznych oraz unikalną aparaturą do badań oddziaływania pól magnetycznych na reakcje ryb. To wszystko może być tematem Twojej pracy magisterskiej, a my Ci w tym pomożemy! Zaprasza