Historia Katedry

Rok Wydarzenie
1993 powołanie Zakładu Technologii Mięsa,
kierownik: dr hab. inż. Kazimierz Lachowicz,
pracownicy: dr inż. Leszek Gajowiecki, mgr inż. Barbara Oryl
1995 zatrudnienie dr inż. Andrzeja Klemke
1995 mianowanie Kazimierza Lachowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej
1998 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych przez Leszka Gajowieckiego (26.10.1998)
2001 uzyskanie stopnia doktora inż. nauk rolniczych przez Małgorzatę Sobczak (17.10.2001)
2001 zatrudnienie dr inż. Małgorzaty Sobczak na stanowisku adiunkta (01.12.2001)
2001 uzyskanie stopnia doktora inż. nauk rolniczych przez Barbarę Oryl (12.12.2001)
2002 uzyskanie tytułu naukowego profesora doktora habilitowanego nauk rolniczych przez Kazimierza Lachowicza (18.10.2002)
2003 uzyskanie stopnia doktora inż. nauk rolniczych przez Arkadiusza Życha (12.02.2003)
2003 zatrudnienie dr inż. Arkadiusza Życha na stanowisku adiunkta (01.03.2003)
2004 mianowanie Kazimierza Lachowicza na stanowisko profesora zwyczajnego Akademii Rolniczej
2004 uzyskanie stopnia doktora inż. nauk rolniczych przez Marka Kotowicza i Joannę Żochowską (08.12.2004)
2005 zatrudnienie dr inż. Marka Kotowicza i dr inż. Joanny Żochowskiej na stanowisku asystenta (01.04.2005)
2005 dr Andrzej Klemke († 8.06.2005)
2006 zatrudnienie dr inż. Marka Kotowicza i dr inż. Joanny Żochowskiej-Kujawskiej na stanowisku adiunkta (01.10.2006)
2007 uzyskanie tytułu naukowego profesora doktora habilitowanego nauk rolniczych przez Leszka Gajowieckiego (22.10.2007)
2007 mianowanie Leszka Gajowieckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej (08.11.2007)
2008 przekształcenie Zakładu Technologii Mięsa w Katedrę Technologii Mięsa
(Zarządzenie Nr 99/2008 Rektora AR w Szczecinie z dn. 28 października 2008 r.)
2011 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia przez Małgorzatę Sobczak (20.04.2011)
2011 zmiana lokalizacji Katedry (pawilon B przy ul. Kazimierza Królewicza 4)
2013 przejście na emeryturę prof. dr hab. inż. Leszka Gajowieckiego (01.08.2013)
2014 zatrudnienie dr inż. Remigiusza Panicza na stanowisku starszego wykładowcy (01.10.2014)
2015 przejście na emeryturę dr inż. Barbary Oryl (01.03.2015)
2015 zatrudnienie dr inż. Remigiusza Panicza na stanowisku adiunkta (01.03.2015)
2017 mianowanie Małgorzaty Sobczak na stanowisko profesora nadzwyczajnego/prof. ZUT (01.03.2017)
2017 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia przez Joannę Żochowską-Kujawską (29.11.2017)
2017 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwo przez Remigiusza Panicza (20.12.2017)
2018 zatrudnienie inż. Piotra Eljasika (09.01.2018)
2018 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia przez Marka Kotowicza (27.06.2018)
2018 przejście na emeryturę prof. dr hab. inż. Kazimierza Lachowicza (15.07.2018)
2018 kierownikiem Katedry zostaje dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. nadzw./ZUT
2018 zatrudnienie dr hab. inż. Sławomira Lisieckiego na stanowisku adiunkta (01.10.2018) 
2019 mianowanie Joanny Żochowskiej-Kujawskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego/prof. ZUT (01.10.2019)
2019 mianowanie Remigiusza Panicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego/prof. ZUT (01.10.2019)
2020 mianowanie Marka Kotowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego/prof. ZUT (01.02.2020)
2020 mianowanie Sławomira Lisieckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego/prof. ZUT (01.02.2020)
2021 prof. dr hab. inż. Leszek Gajowiecki († 17.06.2021)
2022 uzyskanie stopnia doktora inż. nauk rolniczych przez Piotra Eljasika (12.10.2022)
2022 zatrudnienie dr inż.  Piotra Eljasika na stanowisku adiunkta (04.11.2022)
2022 uzyskanie przez Małgorzatę Sobczak tytułu naukowego profesora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia (21.12.2022)
2023 uzyskanie przez Remigiusza Panicza tytułu naukowego profesora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo (23.01.2023)

Byli pracownicy Jednostki:
1. pracownicy naukowo-dydaktyczni:
Kazimierz Lachowicz (kierownik jednostki w latach 1993-2018),
Leszek Gajowiecki, Barbara Oryl, Arkadiusz Żych
2. Pracownicy techniczni:
Andrzej Klemke, Barbara Oryl