Zrealizowane projekty badawcze

Projekty badawcze i granty zrealizowane w jednostce
  1. Wpływ wybranych dodatków na właściwości sensoryczne, reologiczne i trwałość produktów rybnych i roślinnych.
  2. Fizyczna i chemiczna modyfikacja rozdrobnionego mięsa rybnego jako dodatku do żywności ekstrudowanej.
  3. Polepszenie właściwości sensorycznych, reologicznych i trwałości produktów rybnych i roślinnych.
  4. Zastosowanie enzymatycznej modyfikacji surowców i składników żywności w celu opracowania produktów nowej generacji i polepszenia funkcjonalnych właściwości żywności konwencjonalnej. W skład grantu wchodziły 23 projekty badawcze.
  5. Enzymatyczna modyfikacja mechanicznie odkostnionego mięsa ryb i zwierząt rzeźnych w celu zwiększenia jego podatności na ekstruzję i zamrażalnicze ekstrudowanie.
  6. Intensyfikacja procesu dojrzewania mięsa patroszonych śledzi bałtyckich podczas zalewowego solenia.
  7. Wpływ sezonu połowu na dynamikę zmian frakcji azotowych podczas dojrzewania śledzia bałtyckiego solonego metodą zalewową.
  8. Wpływ przemywania na rozpuszczalność białek i właściwości fizyczne rozdrobnionego mięsa ryb.
  9. Porównanie przydatności wybranych konserwantów do przedłużenia trwałości śledzia bałtyckiego solonego metodą zalewową.
  10. Zastosowanie transglutaminazy w celu zmniejszenia strat i poprawy tekstury tkanki śledzia podczas marynowania