Katedra Towaroznawstwa, Oceny Jakości, Inżynierii Procesowej i Żywienia Człowieka

Adres jednostki:
ul. Papieża Pawła VI 3
71-459 Szczecin
piętro I, II i III blok B
tel/faks +48 449 65 64
oraz
ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin
tel. +48 91 449 66 26
fax+48 91 449 65 16

ZAPRASZAMY STUDENTÓW DO PISANIA PRAC LICENCJACKICH, INŻYNIERSKICH ORAZ MAGISTERSKICH W KATEDRZE TOWAROZNAWSTWA, OCENY JAKOŚCI, INŻYNIERII PROCESOWEJ I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

 

Skład osobowy:

Osoba

Stanowisko

Kontakt

 

Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski

Kierownik Katedry

Profesor ZUT

ul. Kazimierza Królewicza 4
tel.: +48 91 449  66 26, pokój 205
e-mail: przemyslaw.czerniejewski@zut.edu.pl

 

Dr hab. inż. Barbara Czerniejewska-Surma, prof. ZUT

Profesor ZUT,

ul. Papieża Pawła VI /3
tel.: +48 91 449 65 64, pokój 204
barbara.czerniejewska-surma@zut.edu.pl

Dr hab. inż. Edyta Balejko, prof. ZUT

Profesor ZUT

ul. Papieża Pawła VI /3
tel.: +48 91 449 65 16, pokój 104
e-mail: edyta.balejko@zut.edu.pl

 

Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz, prof. ZUT

Profesor ZUT

ul. Papieża Pawła VI /3
tel.: +48 91 449 65 62, pokój 207
grzegorz.bienkiewicz@zut.edu.pl

 

Dr inż. Anna Bogacka

Adiunkt

ul. Papieża Pawła VI /3
tel.: +48 91 449 65 19, pokój 118
e-mail: anna.bogacka@zut.edu.pl

 

Dr inż. Dominika Plust

Adiunkt

ul. Papieża Pawła VI /3
tel.: +48 91 449 65 60, pokój 207
e-mail: dominika.plust@zut.edu.pl

 

Dr inż. Agnieszka Strzelczak

Adiunkt

ul. Papieża Pawła VI/3
tel.:+48 91 449 6536, pokój 308 B
agnieszka-strzelczak@zut.edu.pl

 

Dr inż. Angelika Heberlej

Adiunkt dydaktyczny

ul. Papieża Pawła VI /3
tel.: +48 91 449 65 19, pokój 118
e-mail: angelika.heberlej@zut.edu.pl

 

 Pracownicy emerytowani:

Profesor dr hab. inż. Anna Kołakowska

Profesor,
Emeritus

ul. Papieża Pawła VI 3, pokój 204
e-mail: anna.kolakowska@zut.edu.pl
tel.: +48 91 449 65 64

Profesor dr hab. nauk med. Elżbieta Kucharska

Profesor,
Emeritus

ul. Papieża Pawła VI 3,  pokój 106
e-mail: elzbieta.kucharska@zut.edu.pl
tel.: +48 91 449 65 15

Profesor dr hab. inż. Jerzy Balejko

Profesor

Emeritus

ul. Papieża Pawła VI /3
tel.: +48 91 449  6535, pokój 310 B
jerzy.balejko@zut.edu.pl

Profesor dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak

Profesor

Emeritus

ul. Kazimierza Królewicza 4
tel.: +48 91 449 66 25, pokój 115
e-mail: wawrzyniec.wawrzyniak@zut.edu.pl

Profesor dr hab. inż. Jacek Kubiak

Profesor,
Emeritus

ul. Kazimierza Królewicza 4, pokój 202
e-mail: jacek.kubiak@zut.edu.pl
tel.: +48 91 449 66 95

Dr hab. inż. Teresa Seidler, prof. ZUT

Profesor ZUT,
Emeritus

ul. Papieża Pawła VI 3, pokój 106
e-mail: teresa.seidler@zut.edu.pl
tel.: +48 91 449 65 15

 

Doktoranci:

Osoba

Stanowisko

Kontakt

Mgr inż. Daria Norberciak

Doktorant

tel.: +48 91 449 65 60,
ul. Papieża Pawła VI 3, pokój 205
e-mail: daria.norberciak@zut.edu.pl

Mgr inż. Marta Cichocka

Doktorant

tel.: +48 91 449 65 60,
ul. Papieża Pawła VI 3, pokój 205
e-mail: marta.cichocka@zut.edu.pl

Mgr inż. Adam Goman

Doktorant

tel.: +48 91 449 65 60,
ul. Papieża Pawła VI 3, pokój 205
e-mail: adam.goman@zut.edu.pl

Mgr inż. Ewelina Marciniak

Doktorant

tel.: +48 91 449 65 60,
ul. Papieża Pawła VI 3, pokój 205
e-mail: ewelina.marciniak@zut.edu.pl

Mgr inż. Karolina Rutkowska

Doktorant

tel.: +48 91 449 65 60,
ul. Papieża Pawła VI 3, pokój 205
e-mail: karolina.rutkowska@zut.edu.pl

Mgr inż. Daria Paradowska

Doktorant

tel.:+48 91 449 65 17,
ul. Papieża Pawła VI 3, pokój 103
e-mail.: dparadowska@gmail.com

Mgr inż. Natalia Misiura

Doktorant

tel.: +48 91 449-66-27
ul. Kazimierza Królewicza 4, pokój 123
e-mail: kn18369@zut.edu.pl

Mgr inż. Kinga Zatoń 

Doktorant

tel.: .:+48 91 449-66-27
ul. Kazimierza Królewicza 4, pokój 124
e-mail: kinga.zaton@zut.edu.pl