Katedra Technologii Mięsa

Katedra Technologii Mięsa
ul. Kazimierza Królewicza 4, pawilon B
71-550 Szczecin 

Skład osobowy:

OsobaStanowiskoKontakt
Prof. dr hab. Kazimierz LachowiczProfesor emerituskazimierz.lachowicz@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT

Kierownik Katedry

Prof. nadzw.

tel.: +48 91 449 65 80, pokój B-4
malgorzata.sobczak@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Joanna Żochowska-KujawskaAdiunkttel.: +48 91 449 65 82, pokój B-5
joanna.zochowska-kujawska@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Marek KotowiczAdiunkttel.: +48 91 449 65 83, pokój B-3
marek.kotowicz@zut.edu.pl
Dr hab inż. Sławomir LisieckiAdiunktpokój B-10, slawomir.lisiecki@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Remigiusz PaniczAdiunkttel.: +48 91 449 66 64, pokój C-9
rpanicz@zut.edu.pl
Dr inż. Arkadiusz ŻychAdiunkttel.: +48 91 449 65 86, pokój B-1
arkadiusz.zych@zut.edu.pl
Mgr inż. Piotr Eljasik

Asystent naukowy,

Doktorant

pokój C-8, peljasik@gmail.com

Mgr Natalia ŚmietanaDoktorantka

pokój C-8, natalia.smietana@gmail.com

Mgr inż. Ewelina MachcińskaDoktorantkapokój B-19
Mgr inż. Michał KubajDoktorantpokój B-19
Mgr inż. Monika TyrkaDoktorantkapokój B-19
Mgr inż. Olga Pytel-ZającDoktorantkapokój B-19
Mgr inż. Mateusz BalowskiDoktorantpokój B-19