Katedra Technologii Mięsa

KATEDRA TECHNOLOGII MIĘSA
ul. Kazimierza Królewicza 4, pawilon B
71-550 Szczecin 

Skład osobowy:
OsobaStanowiskoKontakt
Prof. dr hab. inż. Kazimierz LachowiczProfesor emeritustel.: +48 91 449 65 80
Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUTProfesor ZUT,
Kierownik
tel.: +48 91 449 65 80, pokój 102 (na czas remontu)
malgorzata.sobczak@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Remigiusz Panicz, prof. ZUTProfesor ZUTtel.: +48 91 449 66 64, pokój 102 (na czas remontu)
rpanicz@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, prof. ZUTProfesor ZUTtel.: +48 91 449 65 82, 202 (na czas remontu)
joanna.zochowska-kujawska@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Marek Kotowicz, prof. ZUTProfesor ZUTtel.: +48 91 449 65 83, pokój 202 (na czas remontu)
marek.kotowicz@zut.edu.pl
Dr hab inż. Sławomir Lisiecki,  prof. ZUTProfesor ZUTtel.: +48 91 449 66 79, pokój 203 (na czas remontu)
slawomir.lisiecki@zut.edu.pl
Dr Natalia ŚmietanaDoktorantka

natalia.smietana@zut.edu.pl

Mgr inż. Piotr EljasikAsystent naukowytel.: + 48 91 449 66 61, pokój 214 (na czas remontu)
peljasik@zut.edu.pl