Katedra Technologii Mięsa

KATEDRA TECHNOLOGII MIĘSA
ul. Kazimierza Królewicza 4, pawilon B
71-550 Szczecin 

Skład osobowy:
OsobaStanowiskoKontakt
Prof. dr hab. inż. Kazimierz LachowiczProfesor emeritustel.: +48 91 449 65 80
Prof. dr hab. inż. Małgorzata SobczakKierowniktel.: +48 91 449 65 80, pawilon B, pokój 11
malgorzata.sobczak@zut.edu.pl
Prof. dr hab. inż. Remigiusz PaniczProfesortel.: +48 91 449 66 64, pawilon C, pokój 6
rpanicz@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, prof. ZUTProfesor ZUTtel.: +48 91 449 65 82, pawilon B, pokój 14
joanna.zochowska-kujawska@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Marek Kotowicz, prof. ZUTProfesor ZUTtel.: +48 91 449 65 83, pawilon B, pokój 10
marek.kotowicz@zut.edu.pl
Dr hab inż. Sławomir Lisiecki,  prof. ZUTProfesor ZUTtel.: +48 91 449 66 79, pawilon B, pokój 9
slawomir.lisiecki@zut.edu.pl
Dr inż. Piotr EljasikAdiunkt badwaczytel.: + 48 91 449 66 61, pawilon C, pokój 5
peljasik@zut.edu.pl