Internet Wi-Fi

Bezprzewodowy dostęp do sieci komputerowej ZUT jest obecnie możliwy w budynku przy ulicy Kazimierza Królewicza 4 oraz częściowo przy ulicy Papieża Pawła VI 3 (obecnie planowana jest rozbudowa sieci, celem pokrycia korytarzy zakładowych) dla pracowników i studentów ZUT, a także innych instytucji za pośrednictwem eduroam. Konfiguracja sieci odbywa się dwuetapowo:

  1. wpierw należy zainstalować certyfikat ZUT,
  2. następnie skonfigurować połączenie bezprzewodowe.


Do jej przeprowadzenia przydatne będą poniższe informacje:

  • login i hasło użytkownika,
  • SSID: ZUT,
  • WPA2 Enterprise (AES),
  • uwierzytelnianie metodą PEAP (MSCHAPv2).


oraz certyfikaty serwera:Szczegółowe opisy konfiguracji połączenia na różnych systemach operacyjnych przedstawiono na stronach podanych poniżej:

  • Konfiguracja sieci WiFi dla Windows Vista
  • Konfiguracja dostępu do sieci bezprzewodowej – Windows XP
  • Konfiguracja dostępu do sieci bezprzewodowej – Windows 7
  • Symbian S60v5 (Nokia)