Laboratoria i sprzęt

Laboratorium chemiczne i przygotowania preparatów histologicznych:
-dygestorium antywybuchowe
-cieplarka laboratoryjna,
-łaźnia ICC control pro 9c,
-waga precyzyjna,
-wagosuszarka,
-kriostat HM 505E z vacutomem, Microm International GmbH
-mikrotom rotacyjny HM 310,
-zbiornik na ciekły azot (CRYOLAB) z dozownikiem, DEWARE
-przenośny zbiornik na ciekły azot (BIOTREK), DEWARE

Laboratorium instrumentalne ze stanowiskami do pomiarów:
elementów struktury:
-zestaw do komputerowej analizy obrazu (komputer z oprogramowaniem MultiScan, monitor, mikroskop, kamera/aparat),

właściwości mechanicznych:
-uniwersalne urządzenie do pomiaru tekstury produktów spożywczych TA.XTPlus z wyposażeniem (Stable Micro Systems) połączone z komputerem,
-urządzenie do pomiaru właściwości mechanicznych Instron 1140 (Instron Ltd.) połączone z komputerem,

właściwości fizyko-chemicznych:
-urządzenie do pomiaru barwy HunterLab MiniScan EZ,
-urządzenie do pomiaru aktywności wody i wilgotności Rotonic HygroPalm,
-laser elektroniczny helowo-neonowy HeNe HNL02 do pomiaru długości sarkomerów,
-lepkościomierz IKA typ Rotavisc, hi-vi I S00,
-spektrofotometr UV-VIS z oprogramowaniem MetaSpec,
-pH-metry elektroniczne,
-termometry elektroniczne,

Laboratorium technologiczne, wyposażone w podstawowy sprzęt:
-pakowarka próżniowa HENDI 970355,
-urządzenie Sous Vide,
-kuchenki elektryczne,
-kuchenki mikrofalowe,
-piekarniki elektryczne,
-robot kuchenny KM400,
-suszarki do żywności,
-pH-metry elektroniczne,
-termometry elektroniczne,
-komory chłodnicze,
-komory zamrażalnicze,

oraz w linie do produkcji na skalę półprodukcyjną;
1. kiełbas i wyrobów rozdrobnionych
-wilk laboratoryjny,
-kuter laboratoryjny,
-mieszadła,
-nadziewarki,

2. szynek (wyrobów masowanych)
-masownica próżniowa,
-masownica wibracyjna,

3. wyrobów dojrzewających
-komora klimatyczna TCS-350,
-komora wędzarnicza,

Laboratorium produktów ubocznych
-suszarka WGLL-30BE z wymiennym obiegiem 030 l, (zakres temperatur 5-300OC),
-cieplarka,
-sita,
-pH-metry elektroniczne,
-termometry elektroniczne,
-mieszadło mechaniczne Eurostar 60,
-komory chłodnicze,
-komory zamrażalnicze,

Laboratorium genetyczne z wydzielonymi stanowiskami do:
1. ekstrakcji oraz charakterystyki jakościowej i ilościowej kwasów nukleinowych (DNA, RNA) i białek,
2. amplifikacji wybranych markerów (PCR, real-time PCR),
3. rozdziału kwasów nukleinowych oraz białek (elektroforeza agarozowa, poliakrylamidowa, kapilarna, ogniskowanie izoelektryczne),
4. sekwencjonowania,
5. analizy bioinformatycznej,

wyposażone w:
-Termocykler LightCycler® 480 Instrument II,
-Termocykler Mastercycler® ep realplex Eppendorf,
-Termocykler Thermal Cycler -T100,
-Termocykler Mastercycler Eppendorf,
-Termocykler ABI Geneamp,
-zestaw do ELISA (czytnik iMark Abs Reader + myjka do płytek),
-sekwenator Beckman Coulter CEQ 8000 z oprogramowaniem,
-mikroskop fluorescencyjny z oprogramowaniem,
-GelDoc Go Gel Imaging System,
-zestaw do wizualizacji i dokumentacji żelów GelDoc XR,
-stacja pipetująca epMotion®,
-koncentrator Eppendorf concentrator plus,
-wirówka Digicen 21 z rotorem 6x50 ml oraz 24x1,5 ml,
-wirówka z chłodzeniem Eppendorf 5415R,
-wirówka do płytek Eppendorf 5810R,
-termomiksery Eppendorf comfort i compact,
-komory laminarne,
-zestawy do rozdziału elektroforetycznego,
-Vortex Gene II z przystawkami,
-homogenizator Minilys®,
-zestaw pipet jednokanałowych i wielokanałowych,
-pipeta elektroniczna Xplorer jednokanałowa,
-miniwirówki,
-cieplarki,
-wagi laboratoryjne,
-lampy UV.