Prace doktorskie i habilitacyjne

Rozprawy habilitacyjne

 • Wpływ zabiegów technologicznych na składniki lotne i właściwości sensoryczne koncentratu białkowego z kryla antarktycznego (Euphasia superba Dana), L. Gajowiecki, 1998,
 • Wpływ profilu histochemicznego i grubości włókien wybranych mięśni u bydła na ich jakość kulinarną i przydatność do produkcji wyrobów masowanych, M. Sobczak, 2011,
 • Mięso zwierząt łownych jako potencjalne źródło surowca do produkcji surowych wędzonek dojrzewających, J. Żochowska-Kujawska, 2017,
 • Intensyfikacja hodowli lina (Tinca tinca L., 1758) w aspekcie badań nutrigenomicznych. R. Panicz, 2017,
 • Zmiany jakości mięsa wybranych gatunków ptaków łownych w trakcie przechowywania w środowisku modyfikowanej atmosfery o różnej koncentracji CO2. M. Kotowicz, 2018.

 

Rozprawy doktorskie

 • Zmiany struktury i tekstury wybranych mięśni tuczników mieszańcowych poddanych procesowi masowania. 2001; M. Sobczak, promotor: dr hab. inż. Kazimierz Lachowicz, prof. nadzw.;
 • Zróżnicowanie tekstury i struktury wybranych mięśni bydła w zależności od grupy wiekowej, rasy i płci. 2001; B. Oryl, promotor: dr hab. inż. Kazimierz Lachowicz, prof. nadzw.;
 • Ocena fizyko-chemiczna i sensoryczna wybranych mięśni trzody chlewnej i bydła poddanych procesowi uplastyczniania. 2003; A. Żych, promotor: dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. nadzw.;
 • Wykorzystanie mięsa zwierząt łownych do produkcji wędzonek. 2004; J. Żochowska, promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Lachowicz;
 • Zastosowanie dodatków funkcjonalnych jako substancji zastępujących azotyny w przetworach drobiowych. 2004; M. Kotowicz, promotor: dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. nadzw.;
 • Wpływ wieku na zróżnicowanie struktury i tekstury wybranych mięśni bydła i trzody chlewnej. 2012; L. Hoffman (Nitek), promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Lachowicz;
 • Modyfikacja surowców do przekąsek mięsnych typu jerky. 2019; M. Kubaj, promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Lachowicz, promotor pomocniczy: dr hab. inż. J. Żochowska-Kujawska, prof. ZUT;
 • Charakterystyka mięsa raka pręgowatego (Faxonius limosus, Rafinesque, 1817) jako potencjalnego źródła surowca dla przetwórstwa. 2021; N. Śmietana, promotor: dr hab. inż. Remigiusz Panicz, prof. ZUT;
 • Poprawa parametrów jakościowych surowca i wskaźników produkcyjnych w aspekcie ekointensyfikacji produkcji karpia (Cyprinus carpio L.). 2022; P. Eljasik, promotor: dr hab. inż. Remigiusz Panicz, prof. ZUT.