Katedra Toksykologii, Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywnosci

Skład osobowy:

OsobaStanowiskoKontakt
Dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. ZUTProfesor ZUT,
Kierownik
tel.: +48 91 449 65 51, pokój 406
artur.ciemniak@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUTProfesor ZUTtel.: +48 91 449 65 00, pokój 317
izabela.dmytrow@gmail.com
Dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, prof. ZUTProfesor ZUTtel.: +48 91 449 65 10, pokój 314
aniamalek4@wp.pl

Dr hab. inż. Mariusz Szymczak, prof. ZUT

Technologia rybna

Profesor ZUTtel.: +48 91 449 65 01, pokój 318
mariusz.szymczak@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUTProfesor ZUTtel.: +48 91 449 65 50, pokój 405
agata.witczak@zut.edu.pl
Dr Kamila Pokorska-Niewiada
Adiunkttel.: +48 91 449 65 56, pokój 404
kamila.pokorska@zut.edu.pl
Dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec
Adiunkttel.: +48 91 449 65 52, pokój 403
monika.rajkowska@zut.edu.pl
Dr inż. Katarzyna Szkolnicka
Adiunkttel.: +48 91 449 65 05, pokój 316
katarzyna.szkolnicka@zut.edu.pl
Zdzisław WasilewskiStarszy Techniktel.: +48 91 449 65 04, pokój 006

  

Doktoranci:
OsobaStanowiskoKontakt
Tomasz SawickiDoktoranttel.: +48 91 449 65 01, pokój 318
Patryk KamińskiDoktoranttel.: +48 91 449 65 01, pokój 318
Jacek CybulskiDoktoranttel.: +48 91 449 65 50, pokój 405
Paulina TumaDoktorant
Pracownicy emerytowani:
OsobaKontakt
Prof. dr hab. Ludmiła Stodolnik
Prof. dr hab. Małgorzata Jasińskaemail: malgorzata.jasinska@zut.edu.pl
Prof. dr hab. Mikołaj Protasowickiemail: mikolaj.protasowicki@zut.edu.pl
Prof. dr hab. Władysław Ciereszko
Doc. dr hab. Andrzej Chodyniecki
Dr inż. Bogusław Zarzycki
mgr Andrzej Ociepa