Archiwum - Publikacje Zakładu Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód

1.    Kubiak J.F., Chojnacki J.C., 1995: Pomeranian Bay - trophic level (1 - abiotic factor). 4th Intern. Sympos. Model Estuaries. Nantes 21-24.03.1995 Mat.& abstracts.
2.    Kubiak J. 1995. Fosfor w wodach Zatoki Pomorskiej. W: I konferencja: Przyrodnicze aspekty badania wód estuarium Odry i wód jeziornych województwa szczecińskiego 1995. Materiały konferencyjne, Szczecin, 8 września 1995 r. Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 54-55.
3.    Kubiak J. 1995. Azot w wodach Zatoki Pomorskiej. W: I konferencja: Przyrodnicze aspekty badania wód estuarium Odry i wód jeziornych województwa szczecińskiego 1995. Materiały konferencyjne, Szczecin, 8 września 1995 r. Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 56-57.
4.    Tórz A., Rutkowski D. 1995. Ocena warunków hydrochemicznych wód Jeziora Portowego i Kanału Rybnego wraz z ich ujściem do Parnicy. W: I konferencja: Przyrodnicze aspekty badania wód estuarium Odry i wód jeziornych województwa szczecińskiego 1995: materiały konferencyjne, Szczecin, 8 września 1995 r. - Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 1995. - (Materiały Konferencje/ Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1232-5848 ; Nr 7). - S. 82-83.
5.    Chojnacki J.C., Kubiak J.F. 1995: Pomeranian Bay - trophic level (2 - biotic factor). 4th Intern. Sympos. Model Estuaries. Nantes 21-24.03.1995 Mat. & abstracts.
6.    Kubiak J. Chojnacki J.C., 1996: Czynniki limitujące produkcję biologiczną w wodach jeziora Dąbie. II Konf. Nauk.-Techn. "Ochrona i rekultywacja jezior i zbiorników wodnych". Mat. Międzyzdroje str.125
7.    Tadajewski A., Kubiak J., Sitkowska M., Knasiak M. 1996. Hydrochemia jezior Wolińskiego Parku Narodowego / // W: Ochrona i rekultywacja jezior z zbiorników wodnych : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Międzyzdroje, 7-8 marca 1996. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Biuro Informacji Gospodarczej w Szczecinie, 135-136.
8.    Kubiak J., Knasiak M. 1996. Jezioro Ińsko zmiany chemizmu wód zdolność do samooczyszczenia. W: Ochrona i rekultywacja jezior z zbiorników wodnych: II Konferencja Naukowo-Techniczna, Międzyzdroje, 7-8 marca 1996. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Biuro Informacji Gospodarczej w Szczecinie. 143.
9.    Kubiak J., Żurawska J., Knasiak M. 1996. Zmiany trofii jeziora Woświn W: Ochrona i rekultywacja jezior z zbiorników wodnych. II Konferencja Naukowo-Techniczna, Międzyzdroje, 7-8 marca 1996. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Biuro Informacji Gospodarczej w Szczecinie, 155-156.
10.    Kubiak J., Tórz A., Knasiak M. 1996. Warunki hydrochemiczne wybranych jezior rejonu Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Ochrona i rekultywacja jezior z zbiorników wodnych : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Międzyzdroje, 7-8 marca 1996. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Biuro Informacji Gospodarczej w Szczecinie. - Szczecin: BIG, 1996. - S. 141-142.
11.    Chojnacki J., Koźmiński C., Borowiec S., Berliński K., Jasnowska J., Suszyński A., Schwichtenberg A., Kowalski W., Friedrich S., Kubiak J.  1996. Raport z wykonania pracy badawczej objętej ZADANIEM BADAWCZYM NR 4 pt. Określenie uwarunkowań i założeń podstaw ekorozwoju Przymorza Koszalińskiego na tle analizy warunków przyrodniczych. W: Systemy optymalizacji ekorozwoju województwa koszalińskiego : materiały konferencyjne, Koszalin, maj 1996. Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, Urząd Wojewódzki. Wydział Ochrony Środowiska w Koszalinie. - Koszalin. 59-78. - [aneks do 1997 r.]
12.    Kubiak J.F., Chojnacki J.C. 1996.: The dynamic of biotic processes in Pomeranian Bay at Wolin Island Sea Coast. In: Mat. Int. Symp. "Ecology, protection, shaping of coastal zone of Southern Baltic" 23-25.05.1996, Słupsk. 20-21.
13.    Tadajewski A., Chojnacki J.C., Kubiak J., Bastidas Pena H., 1996: Warunki hydrochemiczne jeziora Dąbie. II Konf. Nauk.-Techn. "Ochrona i rekultywacja jezior i zbiorników wodnych" . Mat. Międzyzdroje 7-8 marca 1996, 123-124.
14.    Kubiak J., Nędzarek A., Żurawska J. 1996. Hydrochemia jezior zlewni rzeki Wołczenicy. W: Ochrona i rekultywacja jezior z zbiorników wodnych : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Międzyzdroje, 7-8 marca 1996 / Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Biuro Informacji Gospodarczej w Szczecinie. - Szczecin : BIG, 1996. - S. 157-158.
15.    Zieńko J., Antoszczyszyn M., Nędzarek A. 1996. Katalizatory przeniesienia faz w syntezie. W: International Symposium and Exhibition, 19-24 April 1996, Warsaw University Technology. Forum Chemiczne / Department of Chemistry. – Warszawa, s. 68 Poster 87.
16.    Antoszczyszyn M., Zieńko J., Nędzarek A., Stiljan C. 1996. Synteza nienayconych eterów allilowych gliceryny. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznanń 23-26 września 1996r, s.12.
17.    Kubiak J. 1997. Stosunki jonowe w wodach Zatoki Pomorskiej. XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Poznań, 8-11 września 1997, 38-39.
18.    Kubiak J. 1997. Zasolenie wód Zatoki Pomorskiej. XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Poznań, 8-11 września 1997, 39-40.
19.    Kubiak J. Nędzarek A., Tórz A. 1997. Charakterystyka limologiczna jezior przymorskich Pomorza Zachodniego. XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Poznań, 8-11 września 1997, 40-41.
20.    Kubiak J. Raczyńska M., Żurawska J. 1997. Warunki hydrochemiczne wybranych jezior zlewni rzeki Tywy. XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Poznań, 8-11 września 1997, 41-42.
21.    Kubiak J. Tórz A., Nędzarek A. 1997. Charakterystyka limnologiczna jezior Ińskiego Parku Krajobrazowego. XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Poznań, 8-11 września 1997, s. 42.
22.    Kubiak J. Tórz A., Nędzarek A. 1997. Charakterystyka limnologiczna wybranych jezior zlewni rzeki Płoni. XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Poznań, 8-11 września 1997, s. 43-44.
23.    Kubiak J., Żurawska J., Raczyńska M. 1997. Hydrochemia wybranych jezior zlewni rzeki Rurzycy. XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Poznań, 8-11 września 1997, s. 44
24.    Kubiak J., Tórz A., Nędzarek A. 1997. Hydrochemical conditions of the Odra river estuary. International Conference of PhD Students, Miskolc, Hungary, 11-17 August 1997, 117-122
25.    Nędzarek A. 1998. Concentrations of heavy metals (Cu, Cd, Pb, Zn) in the waters of Lake Dąbie in 1997. 2nd International Conference "Trace elements: effects on organisms and environment" : book of abstracts, Cieszyn 23-26 June 1998. Ed.: Paweł Migula. Cieszyn, "EcoEdycja" -s. 23.
26.    Tórz A. 1998. Concentrations of Cu, Pb, Cd and Zn in the waters Odra river in 1995. W: 2nd International Conference "Trace elements: effects on organisms and environment" : book of abstracts, Cieszyn 23-26 June 1998. Ed. Paweł Migula. – Cieszyn. "EcoEdycja" - S. 26.
27.    Kubiak J., Mutko T., Tórz A. 1998. Trends of water chemistry changes in lakes of the West Pomeranian region during the last twenty years. W: Early warning of destabilization of ecological processes: proceedings of the scientific session within the 3rd Meeting of the International Centre of Ecology Polish Academy of Sciences, Szczecin, Poland, 1998 / International Centre of Ecology Polish Academy of Sciences. - Szczecin: The Szczecin Branch, 1998. - S. 37-40 : wykr. - Streszcz. - ISBN 83-908410-1-0
28.    Tórz A., Nędzarek A. 1998. Stan jakości wód dolnego odcinka rzeki Odry (Międzyodrze i jezioro Dąbie). Water quality in the lower section of the Odra river (the Międzyodrze region and lake Dąbie) W: Streszczenia referatów na IV konferencję naukowo-techniczną "Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry", Kudowa-Zdrój, 17-20 maja 1998 r. 1998. - s. –
29.    Tórz A., Nędzarek A. 1998. Stan jakości wód dolnego odcinka rzeki Odry (Międzyodrze i jezioro Dąbie). Water quality in the lower section of the Odra river (the Międzyodrze region and lake Dąbie) W: Streszczenia referatów na IV konferencję naukowo-techniczną "Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry", Kudowa-Zdrój, 17-20 maja 1998 r. 1998. Materiały pokonferencyjne, . 363-372
30.    Chojnacki J.C., Tórz A., Rynkiewicz Z. 1998: The structure of zooplankton in the Lower Odra River in 1996. I International Odra Research Conference, Kraków 16-19 June. Abstract book: 26 - 27.
31.    Tórz A., Chojnacki J.C., Skórka M, 1998: The structure of zoobenthos in the Lower Odra River in 1996. I International Odra Research Conference, Kraków, June 16-19, Abstract book 149 – 150
32.    Nędzarek A., Tórz A. 1998. The oxygen conditions and the organic matter in the Lower Odra River (Międzyodrze wetland area and Lake Dąbie). 1st International Odra Research Conference, 16-19 June, 1998 Kraków, Poland : abstracts book. - Kraków : Glos i Langier S.C., 1998. - s. 114-117.
33.    Kubiak J., Chojnacki J., Tórz A., Sroka E., Nędzarek A.1999. Spatial patterns of nutrients in the Odra Estuary from Widuchowa to the Pomeranian Bay. Proc5th International Scientific Conference "Hydrodynamic and Ecological Aspects of Nutrient Forecasting for Odra and Ebro Estuaries". IM, Szczecin, 5-7 maj 1999, 91-99.
34.    Kubiak J., Nędzarek A., Tórz A. 1999. Hydrochemical conditions of the Pomeranian Bay. W: 16th Baltic marine biologists symposium: Klaipeda, Lithuania, June 21-26, The Baltic Marine Biologists. Coastal Research and Planning Institute, - S. 71. - [abstract].- ISBN 9986-505-89-5
35.    Tórz A., Chojnacki J.C. 1999. The structure of zooplankton and zoobenthos in the Odra river.  W: 16th Baltic marine biologists symposium: Klaipeda, Lithuania, June 21-26, The Baltic Marine Biologists. Coastal Research and Planning Institute. 94. - [abstract].
36.    Nędzarek A., Kubiak J. 1999. Concentration of biogenic compounds in the Szczecin Lagoon. W: 16th Baltic marine biologists symposium: Klaipeda, Lithuania, June 21-26, The Baltic Marine Biologists. Coastal Research and Planning Institute, - S. 77. - [abstract].- ISBN 9986-505-89-5
37.    Tórz A., Nędzarek A., Kubiak J. 1999. Changes of water chemistry in the Odra river (Międzyodrze wetland area and Lake Dąbie).  W: 16th Baltic marine biologists symposium: Klaipeda, Lithuania, June 21-26, The Baltic Marine Biologists. Coastal Research and Planning Institute, - S. 94-95. - ISBN 9986-505-89-5
38.    Kubiak J., Tórz A., Nędzarek A. 1999. Changes of the phosphorus content during mixing of waters of differen mineralization degree in Pomeranian Bay. W: 2nd International symposium 20-22 May 1999 "Ecology - Protection - Shaping of the coastal zone of the Baltic sea : paper abstracts. Ed. Zbigniew Piesik; Pedagogical University of Słupsk. - Słupsk, 1999. - S. 27-28.
39.    Nędzarek A., Kubiak J., Tórz A.1999. Estimation of susceptibility to degradation of lakes the Koprowo, the Liwia Łuża and the Resko Przymorskie. W: 2nd International symposium 20-22 May 1999 "Ecology - Protection - Shaping of the coastal zone of the Baltic sea : paper abstracts. Ed. Zbigniew Piesik; Pedagogical University of Słupsk. - Słupsk, 1999. - S. 29-30.
40.    Tórz A., Kubiak J., Nędzarek A. 1999. Biogenic compounds in the Odra river in borders of the "Lower Odra Valley" Landscape Park in 1995-1997. W: 2nd International symposium 20-22 May 1999 "Ecology - Protection - Shaping of the coastal zone of the Baltic sea" : paper abstracts. Ed. Zbigniew Piesik; Pedagogical University of Słupsk. - Słupsk, 1999. - S. 36-37.
41.    Tórz A., Kubiak J., Nędzarek A. 2000: Naturalna podatność na degradacje jezior: Koprowo, Liwia Łuża i Resko Przymorskie. Mat. Konf. Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior. Olsztyn, s. 161-171.
42.    Nędzarek A., Tórz A., 2000: Oddziaływanie aglomeracji szczecińskiej na chemizm wód ujściowego odcinka rzeki Odry w latach 1998-1999. Mat. Konf. VI Konferencja Naukowo-Techniczna. Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry, Karpacz, 14-17 maj, s. 237-248.
43.    Nędzarek A., Tórz A., Kubiak J. 2000: Wpływ rzeki Płoni na chemizm wód jeziora Dąbie. XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Białystok, 4-8 wrzesień, s. 182-183.
44.    Tórz A., Nędzarek A., Rzczyńska M. 2000: Warunki hydrochemiczne jeziora Leśne (Gmina Chojna) w świetle jego wykorzystania dla celów rybackich i rekreacyjnych. XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Białystok, 4-8 wrzesień, s. 272-273.
45.    Rakusa-Suszczewski S., Nędzarek A. 2001. Whale bones in the nearshore geoecosystem of Admiralty Bay (King George Island, Antarctica). Abstracts for XXIV Symposium on Polar Biology, December 6 and 7, 2001. National Institute of Polar Research. Japan, p. 61
46.    Kubiak J., Raczyńska M., Tórz A. 2001. Wstępna charakterystyka hydrochemiczna Jeziora Binowskiego. W: Sesja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności: 28-29 czerwiec 2001. Akademia Rolnicza w Szczecinie. - Szczecin - S. 37. - ISBN 83-87327-49-2
47.    Raczyńska M., Kubiak J., Tórz A. 2001. Porównanie chemizmu wód prawobrzeżnych dopływów Odry - Płoni i Tywy w latach 1996-1999. W: Sesja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności: 28-29 czerwiec 2001. Akademia Rolnicza w Szczecinie. - Szczecin - S. 45.
48.    Tórz A., Machula S. 2001. Porównanie warunków termicznych i tlenowych jesienią i wiosną w jeziorze Miedwie w latach 1998-2000. W: Sesja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności: 28-29 czerwiec 2001. Akademia Rolnicza w Szczecinie. - Szczecin - S. 60.
49.    Tórz A., Kubiak J., Raczyńska M. 2001. Wahania poziomu mineralizacji w wodach estuarium Odry. W: Sesja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności: 28-29 czerwiec 2001. Akademia Rolnicza w Szczecinie. – Szczecin - S. 59.
50.    Kubiak J. 2001. Hydrochemistry of Wolin Island Lakes. Folia Univ. Agric. Stettin, 218, Piscaria, (28), 63-76.
51.    Kubiak J., Tórz A. 2002. Podstawowe problemy ochrony wód jeziornych Pomorza Zachodniego. W: Wybrane wykłady z Zachodniopomorskich Spotkań z Nauką, Wałcz 16-18 maja 2002 r. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe. - Szczecin : Studio LUKA, 2002 . - S. 175-221.
52.    Kubiak J., Chojnacki J., Tórz A. 2002. Charakterystyka limnologiczna wybranych jezior na Wyspie Wolin. Z. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, 393, ser. Inż. Środ., z. 23, 109-116.
53.    Tórz A., Chojnacki J.C. 2002. Zoocenozy planktonowe i makrobentosowe systemu wodnego Parku Krajobrazowego "Dolina Dolnej Odry". Planktonic and macrobenthic zoocenoses of the "Lower Odra Valley" Landscape Park waters. W: Dolina Dolnej Odry: monografia przyrodnicza parku krajobrazowego. Praca zbiorowa pod red. Janiny Jasnowskiej; Szczecińskie Towarzystwo Naukowe. Wydaw. "Zapol", 243-262.
54.    Tórz A. 2002. Kształtowanie się chemizmu wód Parku Krajobrazowego "Dolina Dolnej Odry".  The chemical forming of the "Lower Odra Valley" Landscape Park waters conditions. W: Dolina Dolnej Odry: monografia przyrodnicza parku krajobrazowego. Praca zbiorowa pod red. Janiny Jasnowskiej. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe. Wydaw. "Zapol", 313-336
55.    Kubiak J., Tórz A., Chojnacki J. 2002. Ekologiczna ocena jakości wód przymorskiego jeziora Koprowo. [W: „Zaopatrzenie w wodę i jakość wód”] PWN, Poznań – Gdańsk, 247-256, (50%)
56.    Tórz A., Raczyńska M. 2002: Ocena warunków hydrochemicznych stawów rybnych w Józefowie koło Lipian (woj. Zachodniopomorskie). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im Hugona Kołłątaja w Krakowie nr 393, 2002. Inżynieria środowiska z. 23, 213-222.
57.    Rakusa-Suszczewski S., Nędzarek A. 2002: Whale bones and macroalgae as source of nutrients and cations in the nearshore geoecosystem of Admiralty Bay (King George Island, Antarctica). Pol. J. Ecol. 50. 3. pp. 389-396.
58.    Nędzarek A., Chojnacki J.C. (2002): Ocena jakości wód III rzędowego estuarium Odry w latach 1997-2000. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych” Sarbinowo, 26-28 września 2002, 56-58.
59.    Nędzarek A., Chojnacki J.C., 2003: Variability of selected hydrochemical parameters of the 3RD order river Odra estuary in relation to hydrology of the area in 1997-2000. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, seria Fisheries, volume 6 Issue 1. www.ejpau.media.pl/series/volume6/issue1/fisheries/art-01.htlm
60.    Nędzarek A. 2003: Ocena jakości wód rzeki Gowienicy (województwo Zachodniopomorskie) w latach 2001-2002. XIX Zjazd Hydrobiologów Polskich, Warszawa, 9-12 września 2003, p.136
61.    Nędzarek A. 2003: Releasing of biogenic compounds from penguin guano – preliminary data. XXIX International Polar Symposium. The functioning of polar ecosystems as viewed against global environmental changes. Kraków, 19-21 września 2003, 85-87.
62.     Raczyńska M., Kubiak J. 2003. Hydrochemical conditions in lakes of the “Puszcza Bukowa” Szczecin Landscape Park. Acta Sci. Pol. Piscaria 2(2), 97-116.
63.    Tórz A., Kubiak J., Chojnacki J. 2003. Assessment of Lake Miedwie water quality in 1998-2001. Acta Sci. Pol.. Piscaria 2(1), 279-290.
64.    Tórz A., Kubiak J. 2003. Hydrochemical conditions in lakes of river Grzybnica catchment (Lakes: Ostrowo, Piaski, Przybiernowskie) in 1980–1997. Acta Sci. Pol. Piscaria 2(2), 117-128.
65.    Kubiak J. 2003. Eutrophication rate and trophic state of western Pomeranian coastal lakes. Acta Sci. Pol. Piscaria 2(1), 141-158.
66.    Kubiak J. 2003. Największe dimiktyczne jeziora Pomorza Zachodniego. Poziom trofii, podatność na degradację oraz warunki siedliskowe ichtiofauny. Rozprawy 214. Akademia Rolnicza Szczecin, 1-96.
67.    Kubiak J., Tórz A., Nędzarek A. 2003: Contents of zinc, cadmium, copper, lead, and iron in Western Pomeranian lakes. Acta Sci. Pol. Piscaria.  2 (2), 67-82.
68.    Kubiak J., Tórz A., Nędzarek A., Raczyńska M. 2004: Variations in the trophic state of the mesotrophic Ińsko Duże Lake (1970-2002). Limnological Review 4 (2004) pp. 115-124.
69.    Kubiak J., Nędzarek A., Machula S. 2003. Trophic status of river Gowienica in 2001-2002. Acta Sci. Pol. Piscaria 2 (2), 51-66.
70.    Piasecki W.G., Wolska M., Tórz A. 2004. Przydatność testu biologicznego do oceny żyzności wód pościekowych w zbiorniku retencyjnym nr II Z. Ch. "Police". W: Biologiczne metody oceny stanu środowiska przyrodniczego: II Ogólnopolska Konferencja, Paradyż 2-4 września 2004: streszczenia.  Wydaw. PPH Zapol, 2004. - S. 72.
71.    Piasecki W.G., Wolska M., Tórz A. 2004. Przydatność testu biologicznego Daphnia do oceny żyzności wód pościekowych w zbiorniku retencyjnym nr II Zakładów Chemicznych „Police”. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 501: 357-362
72.    Kubiak J. Tórz A., Nedzarek A., Raczyńska M. 2004: Variations in the trophic state of the mesotrophic Ińsko Duże Lake (1970-2002). Limnological Review 4: 115-124.
73.    Tórz A., Kubiak J. 2004. Hydrochemical conditions in lakes of Cedyński Landscape Park in 1998 – 2000. Acta Sci. Pol., Piscaria,  3 (1-2), 85 96.
74.    Tórz A., Kubiak J. 2004. Warunki hydrochemiczne Międzyodrza w nawiązaniu do charakterystyki obszarów przejściowych (wetlands) (Hydrochemical conditions in the Międzyodrze delta Wetland affected by transitional water dynamic patterns). (w: Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych; Nature-friendly shaping of river valleys. Ed: Heese T.; Puchalski W.). Monografie Wydz. Bud. i Inż. Środow. Nr 103, Politech. Koszl. Koszalin, 181-192.
75.    Tórz A., Kubiak J., Nędzarek A. 2004: Charakterystyka wybranych czynników hydrochemicznych jeziora Ińsko w latach 1982-2002. W: Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona. Red. Jankowski A. T., Rzętała M., Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 215-224.
76.    Nędzarek A., Chwedorzewska K.J 2004: Biogeny w glebie i w wodzie zasilającej wybrane stanowiska trawy Deschampsia antarctica (Wyspa Kórla Jerzego, Antarktyka). Polish Polar Studies, 263-270
77.    Nędzarek A., Chwedorzewska K.J, Rakusa-Suszczewski S. 2004: Stężenie biogenów w glebie i w wodzie zasilającej wybrane stanowiska trawy Deschampsia antarctica (King George Island, Antarctica). XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Gdynia, 23-25 września 2004, 129-130.
78.    Nędzarek A., Chwedorzewska K.J. 2004: Stężenie nutrientów w wodzie zasilającej wybrane stanowiska trawy Deschampsia antarctica (King George Island, Antarctica). Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 234 (93): 299-304
79.    Nędzarek A., Rakusa-Suszczewski S. 2004: Decomposition of macroalgae and the release of nutrient in Admiralty Bay, King George Island, Antyarctica. Polar Bioscience, 17, 26-35
80.    Nędzarek A., Kubiak J. 2004: Warunki hydrochemiczne rzeki Gowienicy w latach 2001-2002. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Bliskie Naturze Kształtowanie Dolin Rzecznych. Rajgród, 7-9 czerwca 2004, p. 83.
81.    Kubiak J., Machula S., Tórz A. 2004. Chemizm wód prawobrzeżnego dopływu Odry – rzeki Płoni w latach 1998- 1999 (Water chemistry of ten Płonia River In 1998-1999). (w: Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych; Nature-friendly shaping of river valleys ed:. Heese T.; Puchalski W.). Monografie Wydz. Bud i Inż. Środow. Nr 103, Politech. Koszl. Koszalin, 171-181
82.    Kubiak J., Nędzarek A. 2004: The heavy metals (Cu, Cd, Pb, Zn) in river waters of intensely agriculturally used and the greatly urbanized catchment. 9th Scientific Conference on Metal Ions And Other Abiotic Factors In The Environment. Kraków, May 24-25 2004, 15.
83.    Kubiak J., Nędzarek A. 2005: Heavy metals (Cu, Cd, Pb, Zn) in river with urbanized catchment. Ecol. Chem. And Engin. Vol. 12, No. 10, 1095-1100.
84.    Kubiak J., Tórz A. 2005. Eutrofizacja. Podstawowy problem ochrony jezior na Pomorzu Zachodnim. Słupskie Pr. Biol., Nr 2, 17-36
85.    Kubiak J., Tórz A. 2005. Water mass dynamics in the largest stratified lakes of western Pomeranian in relation to their trophic status. Limnological Review 5, pp. 129-136
86.    Kubiak J., Tórz A. 2005. Zmienność poziomu trofii bradymiktycznego jeziora Morzycko w latach 1974-2002. W: Kształtowanie środowiska : zagrożenia i monitoring. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. – Warszawa. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, ISSN 0084-5477. Z. 505, 199-209
87.    Kubiak J., Tórz A. 2005. Zmiany poziomu trofii oraz tempa eutrofizacji bradymiktycznego jeziora Morzycko na tle warunków zlewniowych i podatności na degradację. Inż. Ekol., No 12, 43-45.
88.    Nędzarek A., Rakusa-Suszczewski S. 2005: Decomposition of macroalgae and the release of nutrient in Admiralty Bay, King George Island. (In): Contributions to the Coastal and Shelf Ecosystem of Maritime Antarctica, Admiralty Bay, King George Island. Ed. Rakusa-Suszczewski S., WUP, Warsaw 2005, 160-170.
89.    Tórz A., Kubiak J., Nędzarek A. 2005. Zanieczyszczenie wód estuarium Odry substancjami powierzchniowo czynnymi oraz fenolami. Inż. Ekol., Nr 13, 196-199
90.    Rakusa-Suszczewski S., Nędzarek A. 2005. Whale bones and macroalgae as source of nutrients and cations in the nearshore geoecosystem of Admiralty Bay (King George Island, Antarctica). (In): Contributions to the Coastal and Shelf Ecosystem of Maritime Antarctica, Admiralty Bay, King George Island. Ed. Rakusa-Suszczewski S., WUP, Warsaw 2005, 152-159.
91.    Chwedorzewska K.J., Nędzarek A. 2005. Preliminary genetic study on Deschampsia antarctica, and their related species from genus Deschampsia. [in:] Variability and Evolution – New Perspectives. Professor Jerzy Szweykowski in memoriam. Ed. Wiesław Prus-Głowacki, Co-editor Ewa M. Pawlaczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w poznaniu, Seria Biologia Nr 72, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2005, 149-157.
92.    Raczyńska M., Machula S. 2006. Abiotic conditions in carp ponds. Abstract (in) Methal ions and other abiotic factors in the environment. XI International Scientific Conference, Krakow 15-16 May 2006, 13.
93.    Kubiak J., Nędzarek A., Tórz A. 2006. Trophic status of rivers of diversified catchment character. Abstract (in:) Methal ions and other abiotic factors in the environment. XI International Scientific Conference, Krakow 15-16 May 2006, 64.
94.    Tórz A., Kubiak J., Nędzarek A. 2006. The estimation of concentrations of heavy metals (Cu, Cd, Zn, Fe) in waters of “Lower Oder Valley” Landscape Park in 1995-1997. Abstract (in:) Methal ions and other abiotic factors in the environment. XI International Scientific Conference, Krakow 15-16 May 2006, 65.
95.    Nędzarek A., Kubiak J., Tórz A., Machula S. 2006. Heavy metals of Dąbie lake water in 1997-2000. Abstract (in:) Methal ions and other abiotic factors in the environment. XI International Scientific Conference, Krakow 15-16 May 2006, 66.
96.    Machula S., Kubiak J., Nędzarek A., Tórz A. 2006. Concentrations of ions of alcaline grounds metals at the Pomeranian Bay waters. Abstract (in:) Methal ions and other abiotic factors in the environment. XI International Scientific Conference, Krakow 15-16 May 2006, 67.
97.    Tórz A., Kubiak J., Nędzarek A. 2006. Ocena stężeń anionoaktywnych substancji powierzchniowo czynnych oraz fenoli w wodach parku krajobrazowego „Dolina Dolnej Odry” w latach 1995-1997. Estimation of linear anionic surfactants and phenols concentrations in water of the landscape park „Lower Odra Valley” in 1995-1997. XIX Krajowa Konferencja, VII Międzynarodowa Konferencja nt. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water Supply and Water Quality. Poznań – Zakopane 18-21 June 2006, PZITS Poznań, Tom I, 309-316.
98.     Kubiak J. Tórz A., Nędzarek A., 2006. Ocena naturalnej tolerancji jeziora Będgoszcz na oddziaływania antropogenne. The assessment of the natural tolerance of Będgoszcz lake of the anthropogenic influence. XIX Krajowa Konferencja, VII Międzynarodowa Konferencja nt. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water Supply and Water Quality. Poznań – Zakopane 18-21 June 2006, PZITS Poznań, Tom II, 255-264.
99.    Kubiak J., Tórz A., Machula S., Nędzarek A., 2006. Charakterystyka hydrochemiczna jeziora Płoń. Hydrochemical conditions of Płoń lake. XIX Krajowa Konferencja, VII Międzynarodowa Konferencja nt. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water Supply and Water Quality. Poznań – Zakopane 18-21 June 2006, PZITS Poznań, Tom I, 235-244.
100.     Machula S., Kubiak J., Chojnacki J.C. 2006. Substancje biogenne w wodach Zatoki Pomorskiej w latach 2001-2003. (Nutrients contents at Pomeranian Bay waters in 2001-2003). (w:) Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. (Reclamation and revitalization of demoted areas) Praca zbiorowa pod redakcją: Lemański J.F., Zabawa S. Wyd. FUTURA. 201-211.
101.    Kubiak J. , Cabaj A. 2006. Warunki termiczne i tlenowe wód jeziora Miedwie w roku 2005. Mat. Konf. XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września 2006r. Toruń, 136.
102.    Kubiak J., Tórz A., Nędzarek A. 2006. Zmiany poziomu trofii jeziora Woświn w latach 1975-2000. Mat. Konf. XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września 2006r. Toruń, 137.
103.    Machula S., Chojnacki J.C. 2006. Struktura jakościowa i ilościowa wioślarek (Cladocera) w wodach Zatoki Pomorskiej. Mat. Konf. XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września 2006r. Toruń, 143.
104.    Nędzarek A., Kubiak J., Tórz A. 2006. Dynamika metali alkalicznych w III rzędowym estuarium Odry. Mat. Konf. XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września 2006r. Toruń, 154.
105.    Tórz A., Nędzarek A., Kubiak J. 2006. Zmienność stężeń wybranych form azotu i fosforu w wodach Parku Krajobrazowego „Dolina Dolnej Odry” w latach1995-1997. Mat. Konf. XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września 2006r. Toruń,
106.    Kubiak J. 2006. Trophic status of the largest dimictic lakes of Western Pomerani over recent decades (1970-2002). The Functioning Of Water Ecosystems and their Protection. The International Conference on prof. Dr hab. Marek Kraska’s 70-year jubilee and the 15-th anniversary of Department of Water Protection, Faculty of Biology; Adam Mickiewicz University. 27-28 October 2006, Poznań, 84.
107.    Machula S., Chojnacki J.C., Kubiak J. 2006. Mesozooplankton at backrounds of hydrochemical conditions of the Pomeranian Bay waters in 2001-2003. The Functioning Of Water Ecosystems and their Protection. The International Conference on prof. Dr hab. Marek Kraska’s 70-year jubilee and the 15-th anniversary of Department of Water Protection, Faculty of Biology; Adam Mickiewicz University. 27-28 October 2006, Poznań, 89.
108.    Nędzarek A., Tórz A., Stepanowska K., Kubiak J. 2006. Assesment of heated water quality during intensive culture of carp (Ciprinus carpio L.) kept in cages. The Functioning Of Water Ecosystems and their Protection. The International Conference on prof. Dr hab. Marek Kraska’s 70-year jubilee and the 15-th anniversary of Department of Water Protection, Faculty of Biology; Adam Mickiewicz University. 27-28 October 2006, Poznań, 97.
109.    Raczyńska M., Machula S. 2006. Composition of macrobenthic fauna of the river Tywa vs anthropogenic pollution. The Functioning Of Water Ecosystems and their Protection. The International Conference on prof. Dr hab. Marek Kraska’s 70-year jubilee and the 15-th anniversary of Department of Water Protection, Faculty of Biology; Adam Mickiewicz University. 27-28 October 2006, Poznań, 112.
110.    Stepanowska K. Nędzarek A., Tórz A. 2006. Assessment of lake Dąbie water quality in summer 2004 and body chemical composition of common bream (Abramis brama L.) fron this lake. The Functioning Of Water Ecosystems and their Protection. The International Conference on prof. Dr hab. Marek Kraska’s 70-year jubilee and the 15-th anniversary of Department of Water Protection, Faculty of Biology; Adam Mickiewicz University. 27-28 October 2006, Poznań, 122.
111.    Tórz A., Kubiak J., Nędzarek A. 2006. Variability of nitrogen and phosphorus concentrations at Odra River estuary in 1999-2002. The Functioning Of Water Ecosystems and their Protection. The International Conference on prof. Dr hab. Marek Kraska’s 70-year jubilee and the 15-th anniversary of Department of Water Protection, Faculty of Biology; Adam Mickiewicz University. 27-28 October 2006, Poznań, 132.
112.    Kubiak J., Tórz A., Nędzarek A. 2006. Hydrochemical conditions, susceptibility to degradation, trophic state and rate of eutrophication in lake Będgoszcz. Acta Sci. Pol., Piscaria 5(1), 73-90.
113.    Machula S., Raczyńska M. 2006. Zawartość wybranych kationów i anionów w wodach Zatoki Pomorskiej w sezonach wegetacyjnych 2001 i 2002 roku. [w:] Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce – stan obecny i perspektywy. Brzeg morski – zrównoważony. Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Furmańczyka. Wydawca Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin, 60-71.
114.    Kubiak J., Tórz A. 2006. Thermal regime of te biggest dimictic lakes of Western Pomerania region. Limnological Review 6: 155-162.
115.    Raczyńska M., Machula S. 2006. Abiotic Conditions in Carp Ponds. Ecological Chemistry and Engineering. 13, 8, 779-785.
116.    Kubiak J., Nędzarek A., Tórz A. 2006. Trophy level of Rivers with Different Drainage Areas. Ecological Chemistry and Engineering. 13, 8, 759-764.
117.    Tórz A., Kubiak J., Nędzarek A. 2006. Assesment of Heavy Metal Concentration (Cu, Cd, Zn, and Fe) in the Waters of the Landscape Park “Lower Oder Valley” in 1995-1997. Ecological Chemistry and Engineering. 13, 8, 813-818.
118.    Kubiak J., Tórz A., Machula S., Nędzarek A., Raczyńska M. 2006. Jakość wód pochłodniczych Elektrowni Dolna Odra w kontekście jej wpływu na zdrowotność i wyniki chowu ryb w kanale zrzutowym. (The quality of cooling water channel of Power Station Dolna Odra in context of its effect on fish healt and growth). (w) Stan jakości wód pochłodniczych Elektrowni Dolna Odra i ich wpływ na zdrowotność i wyniki chowu ryb w latach 2004-2005. Praca zbiorowa pod redakcją Rajmunda Trzebiatowskiego. Wyd. AR Szczecin, 19-44.
119.    Tórz A., Kubiak J. 2006. Influene of the selected hydrochemical factors upon the nitrogen-phosphorus ratio and factors restraining primary production in coastal lakes: Koprowo, Liwia Łuża and Resko Przymorskie. Acta Sci. Pol., Piscaria 5 (2), 83-98.
120.    Stepanowska K., Nędzarek A., Rakusa-Suszczewski S. 2006. Effects of starvation on the biochemical composition of blood and body tissue in the Antarctic fish Notothenia coriiceps (Richardson, 1844) and excreted metabolic products. Polar Bioscience, 20, 46-54.
121.    Kubiak J., Tórz A. 2007. Eutrofizacja jezior Pomorza Zachodniego. Wytyczne ochrony i rekultywacji. (w: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Praca zbiorowa pod redakcją P. Golińskiego). [Eutrophication of the west pomeranian lakes. Guydelines for protection and recultivation (in: Reclamation and revitalization of demoted areas. Ed. P. Goliński)]Wyd. Futura, Poznań, 81-92
122.    Chojnacki J.C., Machula S. 2007. Changeability of spatial and temporal structures of Cladocera in pelagic zone of the Pomeranian Bay. Baltic Sea Science Congress, Rostock, Germany, March 19-22, 2007, p. 84.
123.    Chojnacki J.C., Machula S., Orłowski A. 2007. Spatial and temporal variability of Copepoda in the pelagic zone of the Pomeranian Bay (2001-2003). Oceanological and Hydrobiological Studies 36, 1, 29-54.
124.    Nędzarek A., Kubiak J., Tórz A., Machula S. 2007. Heavy metals in the waters of Dąbie lake in the years1997-2000. Ecological Chemistry and Engineering 14, 1, 77-83.
125.    Nędzarek A., Kubiak J., Tórz A. 2007. Organic pollution of Lake Dąbie waters in 1997-2000. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Fisheries, Volume 10, Issue 3. www.ejpau.media.pl/volume10/issue3/art-08.htlm
126.    Chojnacki J.C., Machula S., Orłowski A. 2007. The structure of mesozooplankton of the Pomeranian Bay in 2001-2003 againts the background of abiotic environment indicators.Trudy VIII  Mezhdunarodnoj Nauchnoprakticheskoj Koferensii Molodych Uchenych Sudentov i Aspirantov “Analiz i prognozirovanie sistem upravleniya”, Chast I,  Sankt-Peterburg, Rassiya, Izdatelstvo SZTU, 75-86.
127.    Machula S., Chojnacki J.C. 2007.Structure of mesozooplankton of Pomeranian Bay within 2001-2003. Trudy VIII  Mezhdunarodnoj Nauchnoprakticheskoj Koferensii Molodych Uchenych Sudentov i Aspirantov “Analiz i prognozirovanie sistem upravleniya”, Chast I,  Sankt-Peterburg, Rassiya, Izdatelstvo SZTU, 143-157.
128.    Kubiak J., Tórz A., Nędzarek A. 2007. Relations between selected phosphorus and nitrogen forms, the level of primary production and oxygen conditions in waters of the Woświn Lake Western Pomerania). [in: Anthropogenic and natural transformations of lakes. Eds. Kubiak J., Bajkiewicz-Grabowska E.]. Materiały XI Zjazdu Limnologów Polskich, Międzyzdroje, 25-28 wrzesień 2007, 65-67.
129.    Kubiak J., Machula S., Tórz A., Nędzarek A. 2007. Fluctuations of trophic states of the biggest lakes of the upper Ina’s river catchment area in the years 1970-2006. [in: Anthropogenic and natural transformations of lakes. Eds. Kubiak J., Bajkiewicz-Grabowska E.]. Materiały XI Zjazdu Limnologów Polskich, Międzyzdroje, 25-28 wrzesień 2007, 55-57.
130.    Kubiak J., Machula S., Nędzarek A., Tórz A. 2007. Trophic states of the Ińsko Duże Lake in the years 1970-2006. Changes of oxygen conditions. [in: Anthropogenic and natural transformations of lakes. Eds. Kubiak J., Bajkiewicz-Grabowska E.]. Materiały XI Zjazdu Limnologów Polskich, Międzyzdroje, 25-28 wrzesień 2007, 58-61.
131.    Nędzarek A., Kubiak J., Tórz A. 2007.Factors limiting primary production in 3rd type estuary of the Odra river. [in: Anthropogenic and natural transformations of lakes. Eds. Kubiak J., Bajkiewicz-Grabowska E.]. Materiały XI Zjazdu Limnologów Polskich, Międzyzdroje, 25-28 wrzesień 2007, 86-88.
132.    Kubiak J., Oszkinis D., Cabaj A. 2007. Thermal and oxygen conditions In selected lakes of Ińskie lake District in 2006 and 2007. [in: Anthropogenic and natural transformations of lakes. Eds. Kubiak J., Bajkiewicz-Grabowska E.]. Materiały XI Zjazdu Limnologów Polskich, Międzyzdroje, 25-28 wrzesień 2007, 62-64
133.    Nędzarek A., Rakusa-Suszczewski S. 2007. Nutrients and conductivity in precipitation In the coast of King George Island (Antarctica) in relation to wind speed and penguin colony distance. Polish Journal of Ecology 55 (4), 705-716.
134.    Tórz A. 2007. Transformacje jonowe w wodach estuarium Odry I ich wpływ na warunki siedliskowe ichtiofauny Rozprawy 244. Akademia Rolnicza Szczecin, 1-83
135.    Nędzarek A. 2008. Sources, diversity and circulation of biogenic compounds in Admiralty Bay (King George Island, Antarctica). Antarctic Science 20, 2, 135-145.
136.    Nędzarek A., 2008. Procesy obiegu pierwiastków biogennych w strefie przybrzeżnej Zatoki Admiralicji z uwzględnieniem roli ichtiofauny (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka), Praca habilitacyjna, Warsztaty poligraficzne ZCE, Szczecin, 1-81
137.    Machula S., Chojnacki J.C., Orłowski A., 2008. Spiral and temporal variability of selected chemical and physical parameters of Pomeranian Bay waters in 2001-2003. Trudy IX  Mezhdunarodnoj Nauchnoprakticheskoj Koferensii Molodych Uchenych Sudentov i Aspirantov “Analiz i prognozirovanie sistem upravleniya”, Chast I,  Sankt-Peterburg, Rassiya, Izdatelstvo SZTU, 59-74
138.    Raczyńska M., Machula S., 2008. Ocena stanu ekologicznego wód cieku o zlewni silnie zalesionej ze szczególnym uwzględnieniem substancji biogennych. Trudy IX  Mezhdunarodnoj Nauchnoprakticheskoj Koferensii Molodych Uchenych Sudentov i Aspirantov “Analiz i prognozirovanie sistem upravleniya”, Chast I,  Sankt-Peterburg, Rassiya, Izdatelstvo SZTU, 102-113
139.    Machula S., Chojnacki J.C., Kubiak J., 2008. Mesozooplankton against the background of hydrochemical conditions in the waters of the Pomeranian Bay in 2001-2003.[ in:The functioning and protection of water ecosystems. Ed. Gołdyn R., Klimaszyk P., Kuczyńska-Kippen N., Piotrowicz R.] Departament of Water Protection, Faculty of Biology UAM Poznań, 69-76
140.    Stepanowska K., Nędzarek A., Tórz A., 2008. An assessment of the water quality of Lake Dąbie and the nutritive of the Dąbie bream (Abramis brama L.).[in:The functioning and protection of water ecosystems. Ed. Gołdyn R., Klimaszyk P., Kuczyńska-Kippen N., Piotrowicz R.] Departament of Water Protection, Faculty of Biology, UAM Poznań, 95-101
141.    Kubiak J., Cabaj A., Tórz A., Nędzarek A., 2008.   Termal regime of Miedwie Lake during summer stagtnation [in Anthropogenic and natural transformations of lakes vol. 2, Ed. Bajkiewicz-Grabowska E., Borowiak D.]Wyd. KLUG-PTLim Gdańsk, 77-79
142.    Kubiak J.,Oszkinis D., Machula S., Zapert N.,2008. Hydrochemical conditons of the Myśliborskie Małe lake [in Anthropogenic and natural transformations of lakes vol. 2, Ed. Bajkiewicz-Grabowska E., Borowiak D.]Wyd. KLUG-PTLim Gdańsk, 81-83
143.    Kubiak J., Machula S., Nędzarek A., Tórz A., 2008.Tropphy level of the lakes in Myślibórz Lakeland in 2007 [in Anthropogenic and natural transformations of lakes vol. 2, Ed. Bajkiewicz-Grabowska E., Borowiak D.]Wyd. KLUG-PTLim Gdańsk, 85-87
144.    Nędzarek A., 2008. Nitrogen in the waters of the shallow lakes and wetlands of the western shore of Admirality Bay (King George Island, West Antarctica) [in Anthropogenic and natural transformations of lakes vol. 2, Ed. Bajkiewicz-Grabowska E., Borowiak D.]Wyd. KLUG-PTLim Gdańsk, 131-134
145.    Tórz A., Nędzarek A., Kubiak J., 2008. The role in iron and calcium at the phosphorus circulation in the Żeglica Lake Waters (Międzyodrze Area, West Pomeraniam Region) [in Anthropogenic and natural transformations of lakes vol. 2, Ed. Bajkiewicz-Grabowska E., Borowiak D.]Wyd. KLUG-PTLim Gdańsk, 201-205
146.    Nędzarek A., Chwedorzewska K.J. 2009. Deschampsia antarctica  Desv. inhabits localities of remarkably wide nutrient amplitude (King George Island, Antarctica). CLICOPEN workshop on the response of marine and terrestrial biota along the western Antarctic Peninsula to climate change/The workshop on progress in Polish polar research, Mądralin Warsaw, Poland, 24-29 August 2009
147.    Antonowicz J., Kubiak J. 2009. Zdolność kumulacji metali ciężkich w mikrowarstwie powierzchniowej wody stawów miejskich w Słupsku. [in Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 3. Ed. W. Marszelewski] PTLim, Toruń,  17-22
148.    Antonowicz J., Kubiak J., Młodożeniec M. 2009. Kumulacja kadmu, miedzi, kadmu i ołowiu w powierzchniowej mikrowarstwie wody w jeziorze o zlewni zurbanizowanej. [in Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 3. Ed. W. Marszelewski] PTLim, Toruń,  23-28.
149.    Kubiak J., Nędzarek A., Tórz A. 2009. Lowering the trophy level of Lake Ińsko Duże. [in Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 3. Ed. W. Marszelewski] PTLim, Toruń,  137-142.
150.    Kubiak J., Cabaj A., Tórz A., Nędzarek A., 2009. Oxygen conditions in the waters of Lake Miedwie 1988-2007. [in Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 3. Ed. W. Marszelewski] PTLim, Toruń,  143-146
151.    Kubiak J., Oszkinis D., Zapert N. 2009. Wstępne dane o warunkach termicznych i tlenowych wód największych jezior zlewni rzeki Tywy. [in Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 3., Ed. W. Marszelewski] PTLim, Toruń,  147-151.
152.    Nędzarek A., Kubiak J., Tórz A., Markanicz M. 2009. Podatność na degradację oraz jakość wód jeziora Bukowo. [in Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 3. Ed. W. Marszelewski] PTLim, Toruń,  181-185.
153.    Tórz A. 2009. Podział wód estuarium Odry na Podstawie zmienności wartości wskaźników Na:Na+Ca i Cl:Cl+HCO3. [in Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 3. Ed. W. Marszelewski] PTLim, Toruń, 223-227.
154.    Nędzarek. A., Tórz A., Stepanowska K. 2009. The influence of intensive fish nutrition on the quality of cooling waters. Oceanological and Hydrobiological Studies, 38, 3, 51-59.
155.    Nędzarek A. 2009. N and P in the waters of the shallow lakes and wetlands of the Thomas Point Oasis (King George Island, West Antarctica). Trudy X  Mezhdunarodnoj Nauchnoprakticheskoj Koferensii Molodych Uchenych Sudentov i Aspirantov “Analiz i prognozirovanie sistem upravleniya”, Chast I,  Sankt-Peterburg, Rassiya, Izdatelstvo SZTU, 115-122.
156.    Podlasińska J., Nędzarek A., Wasiak M. 2009. Charakterystyka podstawowych właściwości chemicznych gleb Wyspy Króla Jerzego w Szetlandach Południowych. III Konferencja Naukowa „Kształtowanie i ochrona środowiska“ Olsztyn, 23-25 czerwca 2009.
157.    Nędzarek A., Tórz A. 2009. The primary production of Tertiary estuary (Dąbie Lake, Poland). Limnological Review 9, 1, 17-26.
158.    Tórz A., Nędzarek A. 2009. The nitrogen and phosphorus cycles at the Żeglica lake waters (Międzyodrze, West Pomeranian reion). Limnological Review 9, 1, 27-38.
159.    Ławniczak A. E., Zbierska J., Machula S. 2009. Effect of shallow lakes on nitrogen form concentrations in river ecosystems. Limnological Review 9, 4, 189-194
160.    Kubiak J., Machula S., Oszkinis D., Chodań N. 2010. Wstępne dane o zawartości glinu w wodach rzeki Tywy oraz największych jezior jej zlewni. [in Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 4. Eds A. Nędzarek, J., Kubiak, A. Tórz] PTLim, Szczecin, 75-79
161.    Kubiak J., Machula S., Chodań N., Oszkinis D. 2010. Wstępne dane o zawartości uranu w wodach rzeki Tywy oraz największych jezior jej zlewni. [in Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 4. Eds A. Nędzarek, J. Kubiak, A. Tórz] PTLim, Szczecin, 81-85
162.    Kubiak J., Tórz A., Nędzarek A., Machula S. 2010. Aspekt limnologiczny w badaniach Zakładu Hydrochemii i Ochrony Wód. [in Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 4. Eds A. Nędzarek, J. Kubiak, A. Tórz] PTLim, Szczecin, 87-90
163.    Nędzarek A., Kubiak J., Tórz A., Machula S. 2010. Wstępne dane o warunkach tlenowych rekultywowanego jeziora Głębokie. [in Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 4. Eds A. Nędzarek, J. Kubiak, A. Tórz] PTLim, Szczecin, 99-105
164.    Tórz A. Nędzarek A., Kubiak J., Machula S. 2010. Wstępne dane o zawartości fosforowych i azotowych substancji biogenicznych w wodach zbiorników Czarnogłowy i Szmaragdowe. [in Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 4. Eds A. Nędzarek, J. Kubiak, A. Tórz] PTLim, Szczecin, 135-142
165.    Nędzarek A., Pociecha A. 2010. Limnological characterization of freshwater systems of the Thomas Point Oasis (Admiralty Bay, King George Island, West Antarctica). Polar Science, 4, 457-467
166.    Tórz A., Nędzarek A. 2010. Analysis of environmental conditions and macro-cations composition (Ca, Mg, Na, K, Sr) in the operculum bones of estuarine fishes in the Pomeranian Bay (southern Baltic Sea). Oceanological and Hydrobiological Studies, 39, 1, 147-159.
167.    Tórz A., Nędzarek A. 2010. The variability in concentrations of chosen nitrogen and phosphorus forms in the Oder River estuary in 1999-2002. Oceanological and Hydrobiological Studies, 39, 3, 113-120
168.    Nędzarek A. 2010. Changes in N and P concentrations in Antarctic streams as a response to changes in penguin populations. Paper on Global Change 17, 67-80.
169.    Nędzarek A. 2010. Charakterystyka hydrochemiczna strumieni oazy Thomas Point (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia). [w Nauka Polska w Międzynarodowym Roku Polarnym 2007-2009. (red) M. Grabowski, K. Pabis, A. Konopacka], XXXIII Sympozjum Polarne, Łódź, 18-19 czerwca 2010, Wyd. Uniwersytet Łódzki, p. 51. ISBN 978-83-60604-65-6
170.    Kubiak J., Machula S., Oszkinis D., Chodań N. 2010. Wstępne dane o zawartości glinu w wodach rzeki Tywy oraz największych jezior jej zlewni. [w: Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior. (red.) S. Machula, J. Kubiak] XIV Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna, Materiały konferencyjne, Szczecin – Stare Drawsko, 20-23 września 2010, p. 33.
171.    Kubiak J., Machula S., Chodań N., Oszkinis D. 2010. Wstępne dane o zawartości uranu w wodach rzeki Tywy oraz największych jezior jej zlewni. [w: Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior. (red.) S. Machula, J. Kubiak] XIV Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna, Materiały konferencyjne, Szczecin – Stare Drawsko, 20-23 września 2010, p. 34.
172.    Nędzarek A., Kubiak J., Tórz A., Machula S. 2010. Wstępne uwagi o warunkach tlenowych rekultywowanego jeziora Głębokie. [w: Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior. (red.) S. Machula, J. Kubiak] XIV Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna, Materiały konferencyjne, Szczecin – Stare Drawsko, 20-23 września 2010, p. 41.
173.    Tórz A., Nędzarek A., Kubiak J., Machula S. 2010. Wstępne dane o zawartości fosforowych i azotowych substancji biogenicznych w wodach zbiorników Czarnogłowy i Szmaragdowe. [w: Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior. (red.) S. Machula, J. Kubiak] XIV Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna, Materiały konferencyjne, Szczecin – Stare Drawsko, 20-23 września 2010, p. 54.
174.    Kubiak J., Machula S., Tórz A., Nędzarek A. 2010. Zmiany jakości wód jeziora Morzycko w latach 1974-2008. [w: Zanieczyszczenie i ochrona wód powierzchniowych. Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 13. (red.) Z. Ziętkowiak] Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 71-83.
175.    Kubiak J., Nędzarek A., Tórz A., Machula S. 2010. Wstępne dane o termice wód zbiornika Czarnogłowy. [w: Przemiany jezior i zbiorników wodnych. Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 10. (red.) A. Choiński] Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 69-76
176.    Nędzarek A., Tórz. A., Kubiak J. 2010. Oxygen conditions and trophic state of Lake Głębokie (Szczecin, Poland) in the years 2008-2010. Limnological Review 10, 3-4, 131-140
177.    Tórz A., Nędzarek A., Radziejewska T., Kiełpiński M. 2010. Abiotic Environmental Factors Affecting Seafood Safety and Properties, [in: Environmental Effects on Seafood Availability, Safety and Quality (Eds) E. G. Daczkowska-Kozon, B. Sun Pan] CRC Press, ISBN:  9781439803271, 151-170.
178.    Kubiak J., Machula S. 2011 Habitat conditions for the ichthyofauna in the largest lakes in the West Pomerania Lake District. [in: Fish management in a variable water environment. Eds. M. Jankun, G. Furgała-Selezniow, M. Woźniak, A.M. Wiśniewska], Agencja Wydawnicza “Argi” SC R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok, Olsztyn, ISBN 978-83-60425-65-7, p. 179-192
179.    Nędzarek A., Tórz A., Kubiak J., Machula S. 2011. Habitat conditions for the ichthyofauna in anthropogenic Szmaragdowe Lake (Szczecin, Poland) in 2009-2010. [in: Fish management in a variable water environment. Eds. M. Jankun, G. Furgała-Selezniow, M. Woźniak, A.M. Wiśniewska], Agencja Wydawnicza “Argi” SC R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok, Olsztyn,  ISBN 978-83-60425-65-7, p. 193-200
180.    Tórz A., Nędzarek A. 2011. Changeability of ionic composition of bones in the gill operculum in euryhaline fish, a case study on perch (Perca fluviatilis L.) inhabiting the Odra River estuary. [in. Water biodiversity assessment and protection. Eds. M. Jankun, G. Furgała-Selezniow, M. Woźniak, A.M. Wiśniewska], Agencja Wydawnicza “Argi” SC R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok, Olsztyn,  ISBN 978-83-60425-66-4, p. 225-232
181.    Kubiak J., Machula S. 2011. Warunki siedliskowe ichtiofauny w największych jeziorach Pojezierza Zachodniopomorskiego. [w: Gospodarowanie ichtiofauną w warunkach zróżnicowanego środowiska wodnego. Ed. M. Jankun, G. Furgała-Selezniow, M. Woźniak, A.M. Wiśniewska], Agencja Wydawnicza “Argi” SC R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok, Olsztyn, ISBN 978-83-60425-63-3, s. 195-208.
182.    Nędzarek A., Tórz A., Kubiak J., Machula S. 2011. Warunki siedliskowe ichtiofauny w antropogenicznym Jeziorze Szmaragdowym (Szczecin, Polska) w latach 2009-2010. [w: Gospodarowanie ichtiofauną w warunkach zróżnicowanego środowiska wodnego. Ed. M. Jankun, G. Furgała-Selezniow, M. Woźniak, A.M. Wiśniewska], Agencja Wydawnicza “Argi” SC R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok, Olsztyn, ISBN 978-83-60425-63-3, 209-217.
183.    Tórz A., Nędzarek A. 2011. Zmienność składu jonowego w kościach wieczka skrzelowego ryb eurychalinowych na przykladzie okonia (Perca fluviatilis L.) bytującego w wodach estuarium Odry. [w: Ocena i ochrona bioróżnorodności wód. Ed. M. Jankun, G. Furgała-Selezniow, M. Woźniak, A.M. Wiśniewska], Agencja Wydawnicza “Argi” SC R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok, Olsztyn, ISBN978-83-60425-64-0, s. 221-228.
184.    Kubiak J., Machula S. Habitat conditions for the ichthyofauna in the largest lakes in the West Pomerania Lake District. [in: International informative and training conference. Ichthyological Diversity of Water, Book of abstracts. Eds. M. Jankun, G. Furgała-Selezniow, M. Woźniak, A.M. Wiśniewska], Agencja Wydawnicza “Argi” SC R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok, Olsztyn, ISBN 978-83-60425-67-1, , 7-9 March 2011, Ryn, Poland, p. 31
185.    Nędzarek A., Tórz A., Kubiak J., Machula S. 2011. Habitat conditions for the ichthyofauna in anthropogenic Szmaragdowe Lake (Szczecin, Poland) in 2009-2010. [in: International informative and training conference. Ichthyological Diversity of Water, Book of abstracts. Eds. M. Jankun, G. Furgała-Selezniow, M. Woźniak, A.M. Wiśniewska], Agencja Wydawnicza “Argi” SC R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok, Olsztyn, ISBN 978-83-60425-67-1, , 7-9 March 2011, Ryn, Poland, p. 41
186.    Tórz A., Nędzarek A. 2011. Changeability of ionic composition of bones in the gill operculum in euryhaline fish, a case study on perch (Perca fluviatilis L.) inhabiting the Odra River estuary. [in. International informative and training conference. Ichthyological Diversity of Water, Book of abstracts. Eds. M. Jankun, G. Furgała-Selezniow, M. Woźniak, A.M. Wiśniewska], Agencja Wydawnicza “Argi” SC R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok, Olsztyn, ISBN 978-83-60425-67-1, , 7-9 March 2011, Ryn, Poland, p.60.
187.    Kubiak J., Machula S. 2011. Warunki siedliskowe ichtiofauny w największych jeziorach Pojezierza Zachodniopomorskiego. [w: Międzynarodowa Konferencja informacyjno-szkoleniowa. Ichtiologiczna Różnorodność Wód. Książka abstraktów. Ed. M. Jankun, G. Furgała-Selezniow, M. Woźniak, A.M. Wiśniewska], Agencja Wydawnicza “Argi” SC R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok, Olsztyn, ISBN 978-83-60425-67-1, 7-9 marca 2011, Ryn, Polska, s.36.
188.    Nędzarek A., Tórz A., Kubiak J., Machula S. 2011. Warunki siedliskowe ichtiofauny w antropogenicznym Jeziorze Szmaragdowym (Szczecin, Polska) w latach 2009-2010. [w: Międzynarodowa Konferencja informacyjno-szkoleniowa. Ichtiologiczna Różnorodność Wód. Książka abstraktów. Ed. M. Jankun, G. Furgała-Selezniow, M. Woźniak, A.M. Wiśniewska], Agencja Wydawnicza “Argi” SC R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok, Olsztyn, ISBN 978-83-60425-67-1, 7-9 marca 2011, Ryn, Polska, s. 46.
189.    Tórz A., Nędzarek A. 2011. Zmienność składu jonowego w kościach wieczka skrzelowego ryb eurychalinowych na przykladzie okonia (Perca fluviatilis L.) bytującego w wodach estuarium Odry. [w: Międzynarodowa Konferencja informacyjno-szkoleniowa. Ichtiologiczna Różnorodność Wód. Książka abstraktów. Ed. M. Jankun, G. Furgała-Selezniow, M. Woźniak, A.M. Wiśniewska], Agencja Wydawnicza “Argi” SC R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok, Olsztyn, ISBN 978-83-60425-67-1, 7-9 marca 2011, Ryn, Polska, s. 65
190.    Kubiak J., Machula S., 2011. Warunki tlenowe wód zbiorników Czarnogłowy i Szmaragdowe. [w: Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior. Materiały konferencyjne] XV Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna, Toruń, 21-23 września 2011, ISBN 978-83-933601-4-7, s. 51-52
191.    Machula S., Kubiak J., 2011. Termika wód zbiorników Czarnogłowy i Szmaragdowe. [w: Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior. Materiały konferencyjne] XV Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna, Toruń, 21-23 września 2011, ISBN 978-83-933601-4-7, s. 53-54
192.    Biernaczyk M., Stepanowska K., Kubiak J., Machula S., Czerepaniak M., Gzyl M. 2012. Vendace population growth as a result of slowdown of the eutrophication process in the Ińsko Lake [Natural and athropogenic transformations of lakes (eds.)Grześkowiak A., Nowak B. Conference materials. International Limnological Conference Łagów Lubuski 19-21 September 2012, Institute of Meteorology and Water Management – National Researh Institute, Branch in Poznań, Limnology Center, Poznań, ISBN 978-83-611102-69-4, s.22-23
193.    Kubiak J., Machula S., Stepanowska K., Biernaczyk M., 2012. Content macroions in the lake resistant to degradation [Natural and athropogenic transformations of lakes (eds.)Grześkowiak A., Nowak B. Conference materials. International Limnological Conference Łagów Lubuski 19-21 September 2012, Institute of Meteorology and Water Management – National Researh Institute, Branch in Poznań, Limnology Center, Poznań, ISBN 978-83-611102-69-4, s.56-57
194.    Machula S., Kubiak J., Biernaczyk M., Stepanowska K., Czerepaniak M., Gzyl M. 2012. Fluctuations of the trophy waters of the Woświn Lake in relation to fishery [Natural and athropogenic transformations of lakes (eds.)Grześkowiak A., Nowak B. Conference materials. International Limnological Conference Łagów Lubuski 19-21 September 2012, Institute of Meteorology and Water Management – National Researh Institute, Branch in Poznań, Limnology Center, Poznań, ISBN 978-83-611102-69-4, s.61-62
195.    Stepanowska K., Biernaczyk M., Machula S., Kubiak J., 2012. Structure of the fishery activities in the comparison with water abiotic factors of Miedwie Lake [Natural and athropogenic transformations of lakes (eds.)Grześkowiak A., Nowak B. Conference materials. International Limnological Conference Łagów Lubuski 19-21 September 2012, Institute of Meteorology and Water Management – National Researh Institute, Branch in Poznań, Limnology Center, Poznań, ISBN 978-83-611102-69-4, s.100-101
196.    Biernaczyk M., Wawrzyniak W., Opanowski A., Neja Z., Stepanowska., 2012. Możliwości rozwoju ikry dorsza (Gadus morhua) w warunkach kontrolowanych. Wylęgarnia 2012. Wylęgarnictwo organizmów wodnych. (red.) Chmielewski H. Materiały konferencyjne. Ustka 13-14.09.2012, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn. s. 8
197.    Stepanowska K., Biernaczyk M., Kubiak J.,Machula S., Wrzecionkowski K. 2012. Flounder and turbot as tourist attrections on the coast of the Pomeranian Bay, Poland. Trudy XIII Mezhdunarodnoj Nauchnoprakticheskoj Koferensii Molodych Uchenych Sudentov i Aspirantov “Analiz i prognozirovanie sistem upravleniya”, (eds.) Wawrzyniak W., Sankt-Peterburg, Rassiya, Izdatelstvo SZTU, ISBN 978-5-7641-0328-0, s. 195-210
198.    Biernaczyk M., Stepanowska K., Wrzecionkowski K., Machula S. 2012. Surf castinc as e tourist attrections on the coast of the Pomeranian Bay, Poland. Trudy XIII Mezhdunarodnoj Nauchnoprakticheskoj Koferensii Molodych Uchenych Sudentov i Aspirantov “Analiz i prognozirovanie sistem upravleniya”, (eds.) Wawrzyniak W., Sankt-Peterburg, Rassiya, Izdatelstvo SZTU, ISBN 978-5-7641-0328-0, s.48-59
199.    Stepanowska K., Biernaczyk M., Wrzecionkowski K., Kopeć J., Machula S., Kubiak J.,2012, Sielawa (Coregonus albula L.) z jeziora Morzycko- walor turystyczny regionu [w: Entouraqe pogranicza] (reds.) Wawrzyniak W., Zaborowski T., IBEN Gorzów Wlkp. ISBN 978-83-935309-2-2, s. 275-286
200.    Machula S., Kubiak J.,Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Ostrowski D., Biernaczyk M., Stepanowska K., 2012, Warunki hydrochemiczne rzeki Warty w rejonie miasta Wronki [w: Entouraqe pogranicza] (reds.) Wawrzyniak W., Zaborowski T., IBEN Gorzów Wlkp. ISBN 978-83-935309-2-2, s. 295-311
201.    Raczyńska M., Machula S., Choiński A., Sobkowiak L., 2012, Influence of the fish pond aquaculture effluent discharge on abiotic environmental factors of selected rivers in Northwest Poland, Acta Ecologica Sinica, Volume 32, Issue 3, June 2012, s. 160-164.
202.    Kubiak J., Machula S., Stepanowska K., Biernaczyk.M., 2012, Evaluation of trophic level of the largest dimictic lakes of western Pomerania based on the Carlson criteria, Limnological Review, 12 (2), DOI 10.2478/v10194-011-0047-8, s. 79-85
203.    Raczyńska M., Machula S., Raczyński M., 2012, Materia organiczna jako ważny element stopnia zanieczyszczenia małych cieków na przykładzie potoku Osówka, Inżynieria Ekologiczna , 31, s. 91-100.
204.    Machula S., Choiński A., Ławniczak A. E., 2012, Woliński Park Narodowy, [W: Wody w parkach narodowych Polski, Bogdanowicz R., Jokiel P., Pociask-Karteczka J. (red.)] IGiGP UJ, KH PTG, Kraków, ISBN 978-83-88424-78-6, s. 360-373
205.    Pociecha A., Bielańska Grajner I.,Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Stepanowska K., Biernaczyk M., Wrzecionkowski K., 2012, Diversity of rotifers from limestone lakes (Wolin and Szczecin region, Northern Poland) 13 Th International Rotifera Symposium: Rotifera XIII, Abstracts, Shillong India, 18-24 November 2012, s. 23
206.    Stepanowska K.,, Biernaczyk M., Opanowski A., Neja Z., 2012, Selected morphometric characters, condition, and body chemical composition of perch (perca fluviatilis l.) from Lake Miedwie, Poland, Ecolgical chemistry and enginiering A., 19(1-2), s.145-153
207.    Mišlov Jelavić K., Stepanowska K., Grubišić L., ŠegvićBubić T., Katavic I., 2012, Reduced feeding effects to the blood and muscle chemistry of farmed juvenile bluefin tuna in the Adriatic Sea, Aquaculture Research, 43, s.317–320
208.    Szulc J., Tański A., Biernaczyk M., Formicki K. 2012, Effects of a generated magnetic field on viability of sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) spermatozoa and the process of egg fertilization. XIV European Congress of Ichthyology, Liège, 3-8 July 2012 (Belgium) (prezentacja posterowa)
209.    Szulc J., Tański A., Biernaczyk M., Kraszewski T., Formicki K. 2012, Effect of alternating magnetic fields on selected parameters of perch (Perca fluviatilis L.) sperm motility. XIV European Congress of Ichthyology, Liège, 3-8 July 2012 (Belgium) (prezentacja posterowa)