Dietetyka

Jeśli interesujesz się dietetyką to zapewne już wiesz, że niewiele współczesnych dziedzin nauki korzysta ze zdobyczy innych dyscyplin w tak szerokim zakresie.  Ta wiedza oznacza jednocześnie, że masz talent do łączenia wątków pozornie niezwiązanych z analizowanymi problemami, co pomaga Ci rozwiązywać te problemy - we współczesnym świecie to dość rzadka zdolność, ale nasza uczelnia z pewnością ją doceni i pomoże rozwinąć.
Twoje naturalne dążenie do wszechstronności kształtuje zainteresowania i pasje, ale myśląc o studiach wyższych chcesz zachować tę szeroką perspektywę i jednocześnie rozwijać związane z nią talenty – najlepiej w gronie ludzi o podobnych zainteresowaniach i pod opieką kadry naukowej na odpowiednim poziomie. Świetnie się więc składa, że zaglądasz na stronę kierunku Dietetyka ZUT, ponieważ niewiele spośród zawodów przyszłości zagwarantuje Ci tak wszechstronny rozwój zawodowy i osobisty, jak właśnie dietetyka, co wynika zarówno ze specyfiki tej profesji, jak i przemian społecznych.

Dietetyka na ZUT – kierunek profesjonalistów przyszłości

Dietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną nauki – wymaga znajomości anatomii, fizjologii, biochemii, a także zagadnień z dziedziny psychologii człowieka, czy biologicznych determinantów zdrowia. Oprócz tego problematyka kierunku nawiązuje do wielu dyscyplin naukowych, z których większość ma związek z uwarunkowaniami zdrowia i stylu życia. Jak można się domyślić, dietetyka jest dyscypliną dynamiczną, korzystającą z najnowszych zdobyczy nauki i wymagającą by być „na czasie” wobec społecznych trendów. Jednak z naszej perspektywy interesujesz się dietetyką właśnie dlatego, że masz zdolność zarówno do „trzymania ręki na pulsie”, jak i wyławiania z codziennego szumu zbędnych wiadomości najpotrzebniejszych dla siebie informacji. Bądźmy szczerzy, do zbilansowania posiłku, albo skomponowania jadłospisu, lub zaplanowania tygodniowych zakupów na trzy różne diety, konieczna będzie umiejętność syntezy informacji, zdolność do korzystania ze sceptycyzmu i talent do dostrzegania powiązań między pozornie oddzielnymi obszarami aktywności. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się podejmować takie decyzje, jakie dla profesjonalnego dietetyka są codziennością, to znaczy że masz te zdolności, a strona internetowa kierunku Dietetyka na ZUT, jest dokładnie tą, której szukasz.

Dietetyk, czyli specjalista od jakości życia

Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy jak silny związek z naszym zdrowiem, samopoczuciem i sprawnością intelektualną mają nawyki żywieniowe oraz umiejętności bilansowania posiłków. Rolą dietetyka nie jest jednak koncentracja na samych dietach i związanych z nimi nawykach, w gruncie rzeczy wspomniane kwestie są tylko przysłowiowym „wierzchołkiem góry lodowej”. Jakość życia, przejawiająca się w znanych wszystkim wskaźnikach samopoczucia, trafności decyzji, kontroli zmian nastroju, lub równowagi znamionującej zdrowie zależy od wielu czynników. A choć nie wszystkie są sprzężone z jakością żywienia, dietetyk – rozumiany także jako specjalista profilaktyki zdrowia – musi umieć rozpoznawać ich cechy i wzajemne powiązania oraz umiejętnie przedstawiać wynikające stąd wnioski swoim pacjentom i podopiecznym.

Dietetyka czyli kompleksowa perspektywa zdrowia i rozwoju

Dietetyk jako zawód przyszłości prezentuje się podobnie jak inne zdobywające współcześnie popularność profesje. W warunkach nowoczesnego rynku pracy specjalistą jest osoba wykorzystująca fakt, iż poszczególne branże ekonomii przenikają się wzajemnie. Przykładem może być aktualna sytuacja w sektorze usług. Tu niektóre firmy zajmują się jednocześnie projektami architektonicznymi, pracami budowlanymi i obrotem nieruchomościami, inne zaś oferują pakiety usług ogrodniczych powiązane z architekturą krajobrazu, a jednocześnie z technologiami odnawialnych źródeł energii oraz opcjami rozbudowy systemów inteligentnego domu. Jak widać, koncentracja na jednej specjalizacji jest praktycznie niemożliwa, dlatego pod hasłem „dietetyk” kryje się osoba o wielu specjalizacjach, wykorzystująca relacje pomiędzy różnymi dziedzinami życia i wiedzy oraz najnowsze zdobycze nauk związanych ze zdrowiem. Współczesny rozwój zawodowy (podobnie jak osobisty) wymaga wszechstronności, ta zaś - odpowiedniej edukacji i przygotowania do ewolucji wyuczonego zawodu w warunkach nowej rzeczywistości społecznej. Z myślą o tym stworzyliśmy unikalny program nauczania na kierunku Dietetyka, skoncentrowany na Twoich naturalnych zdolnościach i talentach.

SPIS TREŚCI

1. Dietetyka na ZUT czyli wyjątkowy kierunek na wyjątkowej uczelni
2. Cele dietetyki i dlaczego warto
3. Specjalności: Dietoterapia i poradnictwo dietetyczne
4. Specjalności: Dietetyka w gastronomii i cateringu
5. Erasmus
6. Tytułem podsumowania – ponadczasowy profesjonalizm
7. Podstawowe kryteria edukacyjne