Dietetyka

Dietetyka. Studia stacjonarne i zaoczne pierwszego stopnia.

Grafika Kierunku Dietetyka

Jeśli interesujesz się dietetyką to zapewne już wiesz, że niewiele współczesnych dziedzin nauki korzysta ze zdobyczy innych dyscyplin w tak szerokim zakresie.  Ta wiedza oznacza jednocześnie, że masz talent do łączenia wątków pozornie niezwiązanych z analizowanymi problemami, co pomaga Ci rozwiązywać te problemy - we współczesnym świecie to dość rzadka zdolność, ale nasza uczelnia z pewnością ją doceni i pomoże rozwinąć.
Twoje naturalne dążenie do wszechstronności kształtuje zainteresowania i pasje, ale myśląc o studiach wyższych chcesz zachować tę szeroką perspektywę i jednocześnie rozwijać związane z nią talenty – najlepiej w gronie ludzi o podobnych zainteresowaniach i pod opieką kadry naukowej na odpowiednim poziomie. Świetnie się więc składa, że zaglądasz na stronę kierunku Dietetyka ZUT, ponieważ niewiele spośród zawodów przyszłości zagwarantuje Ci tak wszechstronny rozwój zawodowy i osobisty, jak właśnie dietetyka, co wynika zarówno ze specyfiki tej profesji, jak i przemian społecznych.

Dietetyka na ZUT – kierunek profesjonalistów przyszłości

Dietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną nauki – wymaga znajomości anatomii, fizjologii, biochemii, a także zagadnień z dziedziny psychologii człowieka, czy biologicznych determinantów zdrowia. Oprócz tego problematyka kierunku nawiązuje do wielu dyscyplin naukowych, z których większość ma związek z uwarunkowaniami zdrowia i stylu życia. Jak można się domyślić, dietetyka jest dyscypliną dynamiczną, korzystającą z najnowszych zdobyczy nauki i wymagającą by być „na czasie” wobec społecznych trendów. Jednak z naszej perspektywy interesujesz się dietetyką właśnie dlatego, że masz zdolność zarówno do „trzymania ręki na pulsie”, jak i wyławiania z codziennego szumu zbędnych wiadomości najpotrzebniejszych dla siebie informacji. Bądźmy szczerzy, do zbilansowania posiłku, albo skomponowania jadłospisu, lub zaplanowania tygodniowych zakupów na trzy różne diety, konieczna będzie umiejętność syntezy informacji, zdolność do korzystania ze sceptycyzmu i talent do dostrzegania powiązań między pozornie oddzielnymi obszarami aktywności. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się podejmować takie decyzje, jakie dla profesjonalnego dietetyka są codziennością, to znaczy że masz te zdolności, a strona internetowa kierunku Dietetyka na ZUT, jest dokładnie tą, której szukasz.

Dietetyk, czyli specjalista od jakości życia

Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy jak silny związek z naszym zdrowiem, samopoczuciem i sprawnością intelektualną mają nawyki żywieniowe oraz umiejętności bilansowania posiłków. Rolą dietetyka nie jest jednak koncentracja na samych dietach i związanych z nimi nawykach, w gruncie rzeczy wspomniane kwestie są tylko przysłowiowym „wierzchołkiem góry lodowej”. Jakość życia, przejawiająca się w znanych wszystkim wskaźnikach samopoczucia, trafności decyzji, kontroli zmian nastroju, lub równowagi znamionującej zdrowie zależy od wielu czynników. A choć nie wszystkie są sprzężone z jakością żywienia, dietetyk – rozumiany także jako specjalista profilaktyki zdrowia – musi umieć rozpoznawać ich cechy i wzajemne powiązania oraz umiejętnie przedstawiać wynikające stąd wnioski swoim pacjentom i podopiecznym.

Dietetyka czyli kompleksowa perspektywa zdrowia i rozwoju

Dietetyk jako zawód przyszłości prezentuje się podobnie jak inne zdobywające współcześnie popularność profesje. W warunkach nowoczesnego rynku pracy specjalistą jest osoba wykorzystująca fakt, iż poszczególne branże ekonomii przenikają się wzajemnie. Przykładem może być aktualna sytuacja w sektorze usług. Tu niektóre firmy zajmują się jednocześnie projektami architektonicznymi, pracami budowlanymi i obrotem nieruchomościami, inne zaś oferują pakiety usług ogrodniczych powiązane z architekturą krajobrazu, a jednocześnie z technologiami odnawialnych źródeł energii oraz opcjami rozbudowy systemów inteligentnego domu. Jak widać, koncentracja na jednej specjalizacji jest praktycznie niemożliwa, dlatego pod hasłem „dietetyk” kryje się osoba o wielu specjalizacjach, wykorzystująca relacje pomiędzy różnymi dziedzinami życia i wiedzy oraz najnowsze zdobycze nauk związanych ze zdrowiem. Współczesny rozwój zawodowy (podobnie jak osobisty) wymaga wszechstronności, ta zaś - odpowiedniej edukacji i przygotowania do ewolucji wyuczonego zawodu w warunkach nowej rzeczywistości społecznej. Z myślą o tym stworzyliśmy unikalny program nauczania na kierunku Dietetyka, skoncentrowany na Twoich naturalnych zdolnościach i talentach.

SPIS TREŚCI

1. Dietetyka na ZUT czyli wyjątkowy kierunek na wyjątkowej uczelni
2. Cele dietetyki i dlaczego warto
3. Specjalności: Dietoterapia i poradnictwo dietetyczne
4. Specjalności: Dietetyka w gastronomii i cateringu
5. Erasmus
6. Tytułem podsumowania – ponadczasowy profesjonalizm
7. Podstawowe kryteria edukacyjne

 

1. Dietetyka na ZUT czyli wyjątkowy kierunek na wyjątkowej uczelni

Kierunek Dietetyka na ZUT jako nowo powstał kierunek na naszej  uczelni wyróżnia się na tle ogólnopolskiego rynku szkolnictwa wyższego nie tylko unikalnym programem nauczania, lecz również wyjątkową organizacją środowiska edukacyjnego. Dzięki wieloletnim tradycjom naukowym naszego uniwersytetu, jak nikt inny doskonale rozumiemy ewolucję specjalności zawodowych i jej wyzwania oraz to, że dietetyka należy do zawodów przyszłości. Pobieżna analiza zalet kształcenia akademickiego oraz charakterystycznej konkurencyjności naszego systemu studiów pozwala zrozumieć szanse, jakie są udziałem naszych słuchaczy.

Skorzystaj z doświadczenia aktywnych profesjonalistów

Jedną z sił stojących za wysoką jakością edukacji na kierunku Dietetyka na ZUT jest nasze wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu takich dyscyplin jak technologia żywności i żywienia i nauki o zdrowiu . Co ważne, oferowane informacje ze wspomnianych dziedzin to nie tylko najważniejsze części europejskiego dorobku naukowego, lecz również żywa wiedza praktyczna. Większość pracowników naukowych zaangażowanych w organizację edukacji na kierunku Dietetyka na ZUT prowadzi własną praktykę zawodową w dziedzinach wykładanych przez siebie przedmiotów. Stąd część zagadnień to wiedza najnowsza, pochodząca prosto z profesjonalnych gabinetów dietetycznych, wzbogacona o wskazówki współpracy ze środowiskami lekarskimi oraz ośrodkami usługowymi z pogranicza life-stylu i profilaktyki zdrowia.

Unikalny system nauczania i psychologiczny profil Twojej edukacji

Budowa kwalifikacji to złożony proces wymagający wyjątkowej staranności. Stąd nacisk nie tylko na bogactwo wiedzy, ale także na umiejętność pracy z tą wiedzą i zdolność dostosowywania już posiadanych informacji do zmiennych warunków społecznych oraz sytuacji życiowej potencjalnych klientów przyszłego dietetyka. Mniejsze uczelnie, szkoły pomaturalne, czy kursy dietetyczne nie mogą niestety zaoferować swoim słuchaczom takiego kompleksowego przygotowania do wykonywania zawodu dietetyka, postrzeganego jako jedna z ważniejszych profesji nadchodzącej przyszłości. Można to zaobserwować analizując na przykład podatność współczesnego konsumenta na oddziaływanie fałszywych informacji, których mamy dziś pełno nie tylko w popularnej literaturze specjalistycznej, lecz również na internetowych portalach wiedzy. W odpowiedzi na tę sytuację studenci Dietetyki na ZUT zdobywają, obok podbudowy naukowej, umiejętność oceny i doboru informacji, która w miarę postępu w nauce i zdobywania doświadczenia będzie gwarantować trafność podejmowanych decyzji i bezpieczeństwo praktyki zawodowej. Jak można się domyślić, jest to niemożliwe bez pewnej znajomości psychologii i socjologii, gdy tymczasem większość ośrodków edukacyjnych nie ma w swojej ofercie nawet podstawowych kursów z tych dziedzin. Dlaczego to takie ważne? Otóż dietetyk pracuje z ludźmi i ich stale zmieniającymi się problemami, stąd konieczność umiejętności pracy z relacją, treningów interpersonalnych, kształtowania zdolności komunikacyjnych. Zaufanie jakim obdarzą Cię w przyszłości Twoi klienci, podopieczni, czy pacjenci nie wyniknie z Twojej biegłości w opracowywaniu diet uwzględniających zaburzenia zdrowia. Tym co znacznie ważniejsze będzie fakt, iż konsultacje dietetyczne i edukacja pacjentów wynikają z Twojej zdolności do zrozumienia sytuacji drugiego człowieka, z empatii oraz umiejętności nawiązywania relacji. Tylko rozpoznanie różnic między potrzebami odbiorcy indywidualnego wykonującego np. wyczerpująca fizycznie pracę, a wymogami sytuacji podopiecznego w warunkach szpitalnych, pozwoli myśleć dietetykowi o sukcesie zawodowym.

Zrównoważona edukacja a równowaga w wyzwaniach kariery zawodowej

Nie każda dieta jest dietą kliniczną, a profilaktyka schorzeń drogą modyfikacji nawyków żywieniowych będzie skuteczna wyłącznie pod warunkiem znalezienia równowagi między jakością posiłków a najważniejszymi wyznacznikami stylu życia danej jednostki. W przeciwnym razie zaproponowane wymogi mogą okazać się niewystarczające do wzbudzenia procesów pozytywnej zmiany, albo też zbyt restrykcyjne. Obie skrajności prowadzą do zniechęcenia pacjenta we wdrażaniu zdrowych nawyków i do porzucenia ich na rzecz wcześniejszych, grożących zazwyczaj zaburzeniami zdrowia, albo po prostu niedostatecznych pod względem potrzeb energetycznych organizmu. Jak widać, już na wstępie kariery naukowej przyszły dietetyk powinien mieć do dyspozycji taki warsztat edukacyjny, który, opierając się na naturalnych zdolnościach słuchacza, będzie potrafił ukierunkować proces nauczania na holistyczne (całościowe) postrzeganie klienta, wraz z jego sytuacją życiową, stylem życia i szansami na zainicjowanie pozytywnych przemian zarówno zdrowotnych, jak i osobistych. Tymczasem w województwie zachodniopomorskim ZUT jest jedyną uczelnią  uwzględniającą złożoność przedmiotu dietetyki w relacji z postępującymi przemianami rzeczywistości społecznej.

 

2. Cele dietetyki i dlaczego warto

Popatrzmy na coś, bez czego trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie w nowoczesnym świecie, czyli na samochód. Wymaga on ciągłej uwagi i troski, okresowych przeglądów i stałego monitoringu podzespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy, np. układu hamulcowego. Poruszanie się i transport są możliwe dzięki specjalnej mieszance o ściśle wyznaczonych proporcjach – wystarczy niewielkie odstępstwo od norm jakości paliwa, by samochód przestał działać, albo doznał uszkodzeń. Już sam fakt, że ciało ludzkie jest o wiele bardziej skomplikowanym systemem, którego nie da się zatankować standaryzowanym pożywieniem pokazuje jak ważną rolę odgrywa w społeczeństwie dietetyk. Choć większość z nas uważa, że instynktownie radzi sobie z wyzwaniami codziennego odżywiania, obecna w żywności „chemia” potrafi oszukać nawet najlepszą intuicję, zmienić nawyki żywieniowe, a za ich pośrednictwem – stan zdrowia i kondycję intelektualną. W przeciwieństwie do świata technologii, każda dieta opiera się na uwarunkowaniach indywidualnych. Żeby to zobaczyć wystarczy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre przyprawy pomagają obniżyć ciśnienie, stałe godziny posiłków sprzyjają wzmocnieniu odporności na infekcje, a niektóre warzywa mają właściwości antydepresyjne – jednak nie w przypadku każdej jednostki.

Czy dietetyk musi się martwić o pracę?

Głos dobrze przygotowanego specjalisty może przesądzić o szansach na lepszy rozwój osobisty, poprawę zdrowia, lub zajęcie się sportem. Jednak na tle wynikających ze statystyk pozytywnych trendów dążenia do zdrowego życia i profilaktyki zdrowia, specjalistów z zakresu dietetyki jest zbyt mało, zarówno na rynku usług (gabinety dietetyczne, firmy cateringowe) jak i na rynku pracy (firmy dostarczające żywność do szpitali, jednostki żywienia zbiorowego, laboratoria analityczne). Luki w zapotrzebowaniu szacowanej w 2023 roku na 45% na pewno nie uda się zamknąć w ciągu najbliższej dekady, natomiast zgodnie ze wskaźnikami demograficznymi może ona ulec co najwyżej zmniejszeniu. Co to oznacza? Mówiąc wprost, po ukończeniu kierunku Dietetyka na ZUT na pewno nie będziesz narzekać na brak ofert pracy.

Dietetyka jako forma terapii

Czy wiesz, że w języku japońskim termin „tenjin” oznacza zarówno przekąskę, jak i „rozjaśnienie umysłu”? Ta inspirująca sugestia związku między jakością pożywienia a zdolnością do pracy umysłowej pokazuje jednocześnie doniosłość wyzwania, przed którym staje współczesny dietetyk. Twoim celem jako profesjonalisty będzie umiejętność kreowania , prowadzenia i modyfikacji różnych terapii dietetycznych, edukacja zachęcająca do kontroli i zmiany nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowia oraz wsparcie likwidacji schorzeń drogą leczenia dietetycznego. To właśnie dzięki Tobie dziesiątki osób mogą zyskać poprawę jakości swojego życia, a w wielu przypadkach dzięki Twojej wiedzy dotknięci różnymi zaburzeniami pacjenci znajdą szansę na powrót do zdrowia gdy sprawisz, że ich posiłki staną się jednocześnie ich lekarstwami.

Twój zawód, a Twoje życie prywatne

Dietetyka, podobnie jak psychologia, należy do wąskiej grupy prestiżowych profesji, w których rozwój zawodowy jest stymulacją rozwoju osobistego. Twoje zainteresowanie dietetyką ma wpływ na inne dziedziny życia, a doświadczenie z tym związane pozwoli drogą analogii znajdować rozwiązania stosowne do sytuacji Twoich klientów, pacjentów i podopiecznych. Z kolei to, czego nauczysz się na kierunku Dietetyka na ZUT oraz wiedza, jaką będziesz czerpać z praktyki zawodowej, pozwoli Ci przenieść swoje doświadczenia na grunt rozwoju osobistego. Specyficzne sprzężenie zwrotne między wykonywanym zawodem a postępami w życiu osobistym to kolejna zaleta oferowanego przez naszą uczelnię systemu nauczania.

Zrównoważony rozwój z Twojej perspektywy

Specjalizacja dietetyczna to szeroki wachlarz możliwości zawodowych. Zróżnicowanie rynku pracy będzie się w najbliższych latach powiększać w związku z postępem technologicznym i jednoczesnym dążeniem do zrównoważonego rozwoju w skali globalnej. Miejsca pracy w różnych firmach, urzędach, ośrodkach badawczych, instytucjach, organizacjach pozarządowych czekają na naszych absolwentów zgodnie z preferowanymi przez nich warunkami, a więc możesz wybierać między samodzielnymi stanowiskami a współpracą w zespołach, w tym również zespołach terapeutycznych. Pełniąc rolę jednocześnie eksperta, konsultanta, menedżera projektów, terapeuty i stratega masz bezpośredni wpływ na jakość przyszłości naszego społeczeństwa. Działania podejmowane w obliczu globalnych wyzwań, choćby związanych z dominacją żywności wysoko przetworzonej na światowych rynkach, wzbogacą Twoje doświadczenie i pomogą wielu ludziom zmienić perspektywę postrzegania własnego życia i jego wartości, a co za tym idzie – szacunku dla naszej planety i środowiska naturalnego.

 

3. SPECJALNOŚCI: Dietoterapia i poradnictwo dietetyczne

Pierwszą specjalnością na kierunku Dietetyka na ZUT jest Dietoterapia i poradnictwo dietetyczne. Wybierając tę opcję wstępujesz na drogę zaawansowanych umiejętności w dziedzinie żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki chorób dieto-zależnych, a także technologii żywności i przygotowywania potraw.

Czego się nauczysz przede wszystkim

Z myślą o ewolucji rynku usług nasz unikalny program nauczania zakłada uzyskanie przez Ciebie wiedzy oraz praktycznych umiejętności i cenionych kompetencji. Obok poznania kilku zaawansowanych strategii poprawiających Twoje zdolności do samokształcenia nauczysz się między innymi
- planować racjonalne żywienie różnych grup ludności
- opracowywać założenia diety oraz bilansować wartość odżywczą i energetyczną różnych jadłospisów przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych,
- planować i wdrażać różne strategie żywienia dostosowane do potrzeb osób w różnym wieku i w różnych stanach fizjologicznych
- przygotowywać potrawy zalecane w konkretnych dietach
- prowadzić działania profilaktyczne nakierowane na unikanie schorzeń dieto-zależnych
- poradnictwa dietetycznego w ramach zespołów terapeutycznych
-  kreować plany żywieniowe na podstawie wyników badań laboratoryjnych
- prowadzić gabinet dietetyczny, stosować różne strategie komunikacji wobec różnego typu potencjalnych pacjentów
- obsługiwać sprzęt specjalistyczny
- przewidywać i oceniać interakcję składników diety z przyjmowanymi przez podopiecznych lekami i suplementami
- stosować protokoły kontroli jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania według zasad systemu HACCP
- oceniać stan odżywienia i wpływ zaburzeń zdrowia na stan odżywienia oraz wpływ diety na wyniki leczenia
- planować i organizować działania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego - dostosowanego do wieku i stanu zdrowia podopiecznych
- prowadzić edukację żywieniową pacjentów i ich rodzin oraz pracowników ochrony zdrowia, jak również przygotowywać materiały edukacyjne
- pracy ze zgromadzonymi w praktyce zawodowej danymi, również w kontekście przestrzegania tajemnicy obowiązującej pracowników ochrony zdrowia
- odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z rolą dietetyka w nowoczesnym społeczeństwie
- metod i ścieżek podnoszenia kwalifikacji zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym

Oprócz wyszczególnionych powyżej umiejętności nasi słuchacze będą mieli również możliwość opanowania wybranego języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku Dietetyka na ZUT specjalności dietoterapia i poradnictwo dietetyczne jako poszukiwani na rynku pracy specjaliści będą mogli wybierać spośród wielu możliwości atrakcyjnego zatrudnienia. Po ukończeniu kierunku możesz skoncentrować się na którymś z poniższych obszarów:
- praca w zakładach żywienia zbiorowego,
- praca w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (w ramach zespołu terapeutycznego),
- indywidualne doradztwo żywieniowe
- własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa żywieniowego oraz żywienia zbiorowego,
- edukacja żywieniowa
- praca w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
- praca w ośrodkach produkcji żywności wzbogaconej, suplementów diety i produktów leczniczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 

4. SPECJALNOŚCI: Dietetyka w gastronomii i cateringu

Twoja wiedza i kompetencje są potrzebne wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność dostarczania żywności zarówno pojedynczym osobom, jak i grupom. Strategia nauczania na kierunku Dietetyka na ZUT specjalność Dietetyka w gastronomii i cateringu pomoże Ci wykorzystywać swoje zdolności do współpracy zarówno z grupami hospitalizowanych pacjentów, jak i zespołów sportowych, grup pracowniczych, gości eventowych, a nawet niestandardowych skupisk, takich jak np. dwutygodniowe wczasy dla odchudzających się, organizowane przez prywatną firmę w jakiejś nadmorskiej miejscowości. Ten ostatni przykład to kilka różnych jadłospisów – inny dla pensjonariuszy, inny dla kadry sportowej, inny dla zespołów obsługi, a jeszcze inny dla kadry lekarskiej. Oczywiście, sama kompozycja jadłospisów to jeszcze nie wszystko. Liczą się jeszcze Twoje talenty interpersonalne oraz umiejętności nabyte na oferowanych przez nas szkoleniach z zakresu psychologii i komunikacji. Dzięki nim możesz pracować w zespołach profesjonalistów i uczestniczyć zarówno w kontroli kosztorysu proponowanych diet, jak i ocenić plany terapeutyczne w kontekście tego, czego nauczysz się o leczniczych właściwościach poszczególnych produktów żywnościowych.

W jaki sposób zostaniesz cenionym dietetykiem

Kompleksowy, a tym samym konkurencyjny w stosunku do innych systemów nauczania model edukacji akademickiej na kierunku Dietetyka na ZUT specjalność Dietetyka w gastronomii i cateringu obejmuje następujące obszary
- planowanie racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności
- opracowanie założeń diety przy uwzględnieniu bilansów wartości odżywczej i energetycznej dostępnych produktów z użyciem specjalistycznych programów komputerowych
- opracowanie receptur potraw z uwzględnieniem różnych potrzeb żywieniowych (potrawy dietetyczne)
- znajomość i przygotowywanie receptur z dziedziny żywienia tradycyjnego, regionalnego oraz potraw z różnych kuchni świata
- dobór technik, strategii, technologii, surowców i sprzętu w kontekście problemów występujących podczas przygotowywania potraw dietetycznych
- kontrola jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania według norm HACCP
- obsługa aparatury i sprzętów stosowanych w gastronomii
- organizacja żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego w kontekście wieku i stanu zdrowia pacjentów /podopiecznych
- prowadzenie własnej firmy cateringowej,
- zagadnienia społeczne i technologiczne z zakresu produkcji żywności,
- strategie samokształcenia i dokształcania w kontekście podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na potrzeby rynku krajowego i międzynarodowego,

Oprócz wyszczególnionych powyżej umiejętności nasi słuchacze będą mieli również możliwość opanowania wybranego języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku Dietetyka na ZUT w specjalności Dietetyka w gastronomii i cateringu mają szereg możliwości podjęcia ciekawej i dobrze płatnej pracy. Twój rozwój zawodowy może być kontynuowany między innymi w dziedzinach takich jak:
- praca w zakładach żywienia zbiorowego zarówno otwartego, jak i zamkniętego
- praca w firmach cateringowych oferujących różne typy dań i diet dla klientów indywidualnych
- praca w firmach garmażeryjnych i zakładach produkcji gotowych dań dietetycznych
- praca w biurach higieny żywności i zespołach żywienia zbiorowego oraz stacjach sanitarno-epidemiologicznych
- własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa żywieniowego oraz żywienia zbiorowego,
- edukacja żywieniowa, szkolenia i prelekcje dla różnego typu odbiorców
- praca w ośrodkach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
- praca w zakładach związanych z produkcją żywności wzbogaconej, suplementów diety oraz produktów leczniczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 

5. ERASMUS

Lubisz podróżować? Uważasz, że podróże kształcą i trzeba to wykorzystywać? A może po prostu lubisz wymieniać się doświadczeniami z nowo poznanymi ludźmi, w nowo odkrytych miejscach? Twoja kariera naukowa nie stoi temu na przeszkodzie, a wręcz przeciwnie! Studia zarówno I jak i II stopnia oferują Ci możliwość edukacji w ramach programu Erasmus+, a tym samym porównania jakości naszego procesu edukacyjnego z programami renomowanych uczelni z całego świata!
Okresowa zmiana środowiska edukacyjnego jest znakomitą stymulacją preferencji zawodowych oraz psychologicznym treningiem zdolności interpersonalnych. Renomowany program Erasmus+ łączy przyjemne z pożytecznym, pozwalając na nawiązanie nowych kontaktów z osobami o podobnych zainteresowaniach, wymianę doświadczeń i jednocześnie przeżycie pasjonującej przygody związanej z wybranym przez siebie kierunkiem studiów.

Program edukacji w ramach Erasmus+ opiera się na zasadach Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), zgodnie z którymi poszczególnym przedmiotom przypisana jest określona liczba punktów. Taka organizacja zabezpiecza możliwość wzbogacenia studiów etapami edukacji na innych uczelniach, krajowych i zagranicznych, kooperujących w ramach programu. Punkty zdobyte pod patronatem innych szkół wyższych zostają po powrocie na uczelnię macierzystą przeniesione i włączone do dorobku naukowego danego studenta.

Słuchacze kierunku Dietetyka ZUT mają w ramach Erasmus+ możliwości:
– dofinansowania swojego zakwaterowania w domu studenckim
– zaliczenia praktyk studenckich w akredytowanych gabinetach dietetycznych, ośrodkach diagnostyki laboratoryjnej, placówkach medycznych, instytucjach kontroli urzędowej, firmach cateringowych i przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

6. Tytułem podsumowania – ponadczasowy profesjonalizm

Dietetyk to zawód przyszłości,także w przypadku osób planujących wyjazd za granicę. Gdziekolwiek zechcesz mieszkać i pracować, studia na kierunku Dietetyka na ZUT to fach w ręku – społecznie użyteczny i potrzebny, dobrze płatny oraz satysfakcjonujący pod względem rozwoju osobistego.

Twoja praca zmienia świat

Przemiany społeczne współczesnego świata kreślą przed nami fascynującą przyszłość, w której Twoja praca zawodowa stanie się nie tylko podróżą pełną niesamowitych odkryć, lecz także szansą wpływu na potoczne podejście do zagadnień zdrowia psychosomatycznego. Zgłębiając powiązania jakości żywienia z technologiami produkcji żywności, zdobywając wiedzę z dziedziny nowoczesnych rozwiązań uprawy rolnej, metod przetwórstwa i systemów dystrybucji nauczysz się wykorzystywać zgromadzoną wiedzę stosownie do trendów zdrowego życia. Z jednej strony jest to wyjście naprzeciw nigdy nie gasnącym potrzebom społecznym, z drugiej zaś dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, pacjentów i podopiecznych drogą innowacyjności w połączeniu z profilaktyką zdrowia.

Kompetencje społecznie bezcenne

Absolwenci kierunku Dietetyka na ZUT należeć będą do do specjalistów szanowanych i cenionych nie tylko na rodzimym rynku pracy, lecz również za granicą. Wynika to z ogromnego wpływu, jaki profesjonalny dietetyk z wyższym wykształceniem wywiera na najbliższe otoczenie społeczne, a także z odkryć w jakie obfituje jego praktyka zawodowa i ich znaczenia dla przemian ekonomicznych. Praca nad jakością odżywiania to wkład w jakość zdrowia i życia, czyli najważniejszych wartości w każdych czasach i w każdym kraju.

7. PODSTAWOWE KRYTERIA REKRUTACYJNE

Znana z filozofii Platona „Teoria Anamnesia” głosi, iż wiedza jest nam dana, a my w ciągu naszego życia przypominamy sobie tylko jej fragmenty, zgodnie z etapem na jakim się aktualnie znajdujemy. Podobnie można zinterpretować przysłowie funkcjonujące z kolei w filozofii buddyjskiej, które brzmi „najpierw intencja, potem oświecenie”. Jeśli Twoją intencją jest zostać dietetykiem, dołożymy starań żeby przypominanie sobie najważniejszych informacji z tej dziedziny pomogło Ci osiągnąć wymarzoną pracę i poziom eksperta.

Terminy rekrutacji: 15.05. – 10.07.2024 r. Dla osób, które z jakichś powodów nie zdążą się zgłosić w podanym terminie, druga tura rekrutacji zostanie zorganizowana w sierpniu.

Przedmioty maturalne uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym:
A – biologia lub matematyka
B – przedmiot dodatkowy (dowolny)
C – język polski
D – język obcy (nowożytny)