Władze Wydziału


DZIEKAN
dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT
tel. +48 91 449 66 97
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 24
Agnieszka.Torz@zut.edu.pl

 

 

PRODZIEKAN ds. nauki oraz kształcenia na kierunku Rybactwo
dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT
tel. +48 91 449 66 60
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 18
Godziny przyjęć: poniedziałek 10.00-12.00 

 PRODZIEKAN ds. studentów i jakości kształcenia

dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT
tel. ++48 91 449 65 50
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 18
Godziny przyjęć:   wtorek 13.00-15.00   

Prodziekan Witczak

PRODZIEKAN ds. kształcenia w zakresie dyscypliny technologia żywności i żywienia
dr hab inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT 
tel. +48 91 449 65 80 

ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 18

Godziny przyjęć: wtorek 8:30-10:30