Władze Wydziału

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki
tel. +48 91 449 66 65
ul. Kazimierza Królewicza 4

Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl

 

 

PRODZIEKAN ds. organizacji i rozwoju
dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT
tel. +48 91 449 66 26
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 18

Przemyslaw.Czerniejewski@zut.edu.pl


 PRODZIEKAN ds. studenckich i kształcenia
dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT

tel. +48 91 449 65 50
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 18

Agata.Witczak@zut.edu.pl
Godziny przyjęć: wtorek 12:00-13:30

PRODZIEKAN ds. studenckich i kształcenia
dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT 
tel. +48 91 449 66 67
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 18

Adam.Tanski@zut.edu.pl