Władze Wydziału

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki
tel. +48 91 449 66 65
ul. Kazimierza Królewicza 4

Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl

 

 

PRODZIEKAN ds. organizacji i rozwoju
dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT
tel. +48 91 449 66 26
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 18

Przemyslaw.Czerniejewski@zut.edu.pl


 PRODZIEKAN ds. studenckich i kształcenia
dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT

tel. +48 91 449 65 50
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 18

Agata.Witczak@zut.edu.pl
Godziny przyjęć: środa 10:00-12:00

PRODZIEKAN ds. studenckich i kształcenia
dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT 
tel. +48 91 449 66 67
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 18

Adam.Tanski@zut.edu.pl


 

Minione władze dziekańskie od początku powstania wydziału

data aktualizacji: 1.09.2020

 

2016-2020

Dziekan - dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT
Prodziekan ds. nauki oraz kształcenia na kierunku Rybactwo - dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT
Prodziekan ds. studentów i jakości kształcenia - dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT
Prodziekan ds. kształcenia w zakresie dyscypliny technologia żywności i żywienia - dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT

 

2012-2016

Dziekan - dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. nadzw. ZUT
Prodziekan ds. nauki oraz kształcenia na kierunkach: Rybactwo oraz Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym - dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. nadzw. ZUT
Prodziekan ds. jakości kształcenia oraz kształcenia na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Jakością Żywności - dr hab. inż. Agata Witczak
Prodziekan ds. kształcenia na kierunkach: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Mikrobiologia Stosowana - dr hab inż. Małgorzata Sobczak

 

2010-2012
Dziekan - Prof. dr hab. Waldemar Dąbrowski 
Prodziekan ds. kształcenia na kierunkach Rybactwo, Towaroznawstwo oraz ds. nauki i współpracy z zagranicą - Dr hab. inż. Agnieszka Tórz
Prodziekan ds. kształcenia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Dr inż. Arkadiusz Żych 

2008-2010
Dziekan - Prof. dr hab. Waldemar Dąbrowski 
Prodziekan ds. kształcenia na kierunku Rybactwo - Dr inż. Małgorzata Raczyńska 
Prodziekan ds. kształcenia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Dr inż. Arkadiusz Żych 
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą i kształcenia na kierunku Towaroznawstwo - Prof. dr hab. Wawrzyniec Wawrzyniak 

2005-2008
Dziekan - Prof. dr hab. Waldemar Dąbrowski 
Prodziekan ds. kształcenia na kierunku Rybactwo - Dr hab. Agnieszka Tórz 
Prodziekan ds. kształcenia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Prof. dr hab. inż. Władysław Ciereszko 
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą i kształcenia na kierunku Towaroznawstwo - Dr hab. Wawrzyniec Wawrzyniak, prof. ndzw. 

2002-2005 
Dziekan - Prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki 
Prodziekan ds. kształcenia na kierunku Rybactwo - Dr inż. Agnieszka Tórz 
Prodziekan ds. kształcenia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Dr hab. inż. Władysław Ciereszko, prof. ndzw. 
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą i kształcenia na kierunku Towaroznawstwo - Prof. dr hab. Waldemar Dąbrowski 

1999-2002 
Dziekan - Prof. dr hab. inż. Edward Kołakowski 
Prodziekan ds. kształcenia na kierunku Rybactwo - Dr hab. inż. Bernard Kłyszejko, prof. ndzw. 
Prodziekan ds. kształcenia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Dr inż. Barbara Czerniejewska-Surma 
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą - Dr hab. inż. Wojciech Piasecki, prof. ndzw. 

1996-1999 
Dziekan - Prof. dr hab. inż. Edward Kołakowski 
Prodziekan ds. kształcenia na kierunku Rybactwo - Prof. dr hab. inż. Stanisław Krzykawski 
Prodziekan ds. kształcenia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Dr hab. inż. Władysław Ciereszko 
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą - Dr hab. inż. Wojciech Piasecki 

1993-1996 
Dziekan - Prof. dr hab. inż. Rajmund Trzebiatowski 
Prodziekan ds. dydaktyki - Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Załachowski 
Prodziekan ds. nauki współpracy z zagranicą - Dr inż. Elżbieta Daczkowska-Kozon 

1990-1993 
Dziekan - Prof. dr hab. inż. Rajmund Trzebiatowski 
Prodziekan ds. studiów Stacjonarnych - Prof. dr hab. inż. Stanisław Krzykawski 
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą - Dr inż. Leszek Gajowiecki 

1987-1990 
Dziekan - Prof. dr hab. inż. Aleksander Winnicki 
Prodziekan ds. studiów Stacjonarnych - Prof. dr hab. inż. Jerzy Szypuła 
Prodziekan ds. studiów zaocznych, podyplomowych i współpracy z zagranicą - Doc. dr hab. inż. Juliusz Chojnacki 

1984-1987 
Dziekan - Prof. dr hab. inż. Aleksander Winnicki 
Prodziekan ds. studiów stacjonarnych - Doc. dr hab. Jerzy Szypuła 

1981-1984 
Dziekan - Prof. dr hab. inż. Józef Świniarski 
Prodziekan ds. dydaktyki - Dr inż. Edward Ceronik 
Prodziekan ds. studiów zaocznych i studiów podyplomowych - Doc. dr hab. Zygmunt Chełkowski 

1978-1981 
Dziekan - Prof. dr hab. inż. Aleksander Winnicki 
Prodziekan - Doc. dr hab. inż. Józef Świniarski 
Prodziekan - Dr inż. Włodzimierz Załachowski 

1975-1978 
Dziekan - Prof. dr hab. Aleksander Winnicki 
Prodziekan - Prof. dr hab. Włodzimierz Załachowski 
Prodziekan - Doc. dr Michał Domagała 
Prodziekan - Prof. dr hab. Krzysztof Prawdzic 

1972-1975 
Dziekan - Prof. dr hab. Aleksander Winnicki 
Prodziekan - Doc. dr Antoni Tadajewski 
Prodziekan - Doc. dr hab. Idzi Drzycimski 
Prodziekan - Doc. dr Zdzisław Pędziński 
Prodziekan - Prof. dr hab. Zbigniew Podeszewski 

1969-1972 
Dziekan - Prof. dr hab. Andrzej Niegolewski 
Prodziekan - Doc. dr hab. Andrzej Chodyniecki 
Prodziekan - Doc. dr hab. Aleksander Winnicki 

1966-1969 
Dziekan - Doc. dr hab. Stanisław Zalewski 
Prodziekan - Doc. dr Remigiusz Węgrzynowicz 

1965-1966 
Dziekan - Prof. dr Eugeniusz Grabda 

1962-1965 
Dziekan - Prof. mgr Bolesław Dąbrowski 
Prodziekan - Doc. Dr Stanisław Zalewski 

1960-1962 
Dziekan - Prof. dr Władysław Mańkowski 
Prodziekan - Doc. Bolesław Dąbrowski 

1958-1960 
Dziekan - Prof. dr Przemysław Olszewski 
Prodziekan - Doc. Marian Zięcik 

1956-1958 
Dziekan - Prof. dr Eugeniusz Grabda 
Prodziekan - Doc. Marian Zięcik 

1954-1956 
Dziekan - Prof. dr Robert Towarnicki 
Prodziekan - Doc. Marian Zięcik 

1952-1954 
Dziekan - Prof. dr Stanisław Sakowicz 
Prodziekan - Doc dr Robert Towarnicki 

1951-1952 
Dziekan - Prof. dr Stanisław Sakowicz