Władze Wydziału


DZIEKAN
dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT
tel. +48 91 449 66 97
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 24
Agnieszka.Torz@zut.edu.pl

 

 

PRODZIEKAN ds. nauki oraz kształcenia na kierunkach:

Rybactwo oraz Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT
tel. +48 91 449 66 60
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 18
Godziny przyjęć: poniedziałek 10.00-12.00 

 

PRODZIEKAN ds. jakości kształcenia oraz kształcenia na kierunku

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Jakością Żywności

dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT
tel. +48 91 449 65 55
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 18
Godziny przyjęć:   poniedziałek 11.00-13.00   

Prodziekan Witczak

PRODZIEKAN ds. kształcenia na kierunkach: 
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Mikrobiologia Stosowana 
dr hab inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT 
tel. +48 91 449 65 80 

ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 18

Godziny przyjęć: czwartek 9.45-11.45