Operaty rybackie

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  z dnia 15 września 2020 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz. U. 2020. poz. 1661) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie nie przyjmuje obecnie do zaopiniowania operatów rybackich.

Jednakże z uwagi na wieloletnie doświadczenie w badaniu ryb i innych elementów środowiska wodnego służymy pomocą rybackim użytkownikom wód w racjonalnym ich zagospodarowaniu. W związku  z tym nasza jednostka przyjmuje zlecenia wykonania operatów rybackich określających zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, badań fizykochemicznych wód jezior, stawów i rzek oraz oceny składu i zagęszczenia organizmów planktonowych i zoobentosu w wodach Polski.

Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski - Sekretarz Zespołu opiniującego operaty rybackie

mail: pczerniejewski@zut.edu.pl
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa,
ul. Kazimierza Królewicza 4,
71-550 Szczecin