Kontakt

Adres do korespondencji:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Dziekanat

al. Piastów 17
70-310 Szczecin

Kontakt z Dziekanatem:
tel./fax +48 91 449 66 54
e-mail: 


Kontakt z Dziekanem:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki
tel. +48 91 449 66 50
Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl

 

Kontakt z administratorem serwisu wydziałowego:
Bartosz.Bossy@zut.edu.pl

 

Wydział zlokalizowany jest w trzech budynkach:

A - ul. Kazimierza Królewicza 4: Dziekanat oraz budynki Rybactwa,

B - ul. Papieża Pawła VI 3: budynek Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

C - ul. Klemensa Janickiego 35: budynek Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

 

Rysunek Google Maps z zaznaczonymi lokacjami Wydziału.

zobacz tą mapę w google-mapy gdzie jesteśmy i jak do nas dojechać