Problematyka badawcza

 1. Aromatyzacja żywności, szczególnie o zmniejszonej ilości tłuszczu, z uwzględnieniem oceny zjawisk związanych z uwalnianiem się lipofilowych i/lub hydrofilowych substancji zapachowych z modelowych układów emulsyjnych oraz zakresu oddziaływania podstawowych składników żywności, a także procesów zachodzących na powierzchni międzyfazowej olej-woda.
 2. Wpływ zagęstników na uwalnianie się wybranych substancji zapachowych z modelowych emulsji o zróżnicowanych ilościach tłuszczu przy użyciu chromatografu gazowego GC/MS z uwzględnieniem pomiaru stabilności kinetycznej i termodynamicznej badanego układu.
 3. Oznaczenie składu i intensywności lotnych substancji zapachowych w układach modelowych z białkami.
 4. Zastosowanie transglutaminazy do poprawy jakości oraz otrzymywania nowych przetworów rybnych.
 5. Wpływ dodatku transglutaminazy na jakość modelowych konserw z rozdrobnonego mięsa ryb o zróżnicowanym dodatku NaCl.
 6. Badanie zmian produktów hydrolizy białka w mięsie ryb solonych oraz w hydrolizatach białkowych z zastosowaniem elektroforezy kapilarnej.
 7. Badanie aktywności proteolitycznej enzymów wyekstrahowanych z tkanek ryb i zwierząt rzeźnych.
 8. Badanie aktywności przeciwutleniającej produktów zbożowych i hydrolizatów rybnych.
 9. Zastosowanie przemysłowych szczepionek bakterii fermentacji mlekowej (LAB) do poprawy jakości oraz przedłużenia trwałości pieczywa żytniego i pszenno-żytniego.
 10. Wykorzystanie preparatów enzymatycznych do kształtowania cech sensorycznych pieczywa.
 11. Opracowanie obiektywnej metody oceny porowatości pieczywa w oparciu o system komputerowej analizy obrazu MultiScan.
 12. Wpływ temperatury przechowywania na teksturę i strukturę pieczywa.
 13. Wykorzystanie mięsa ryb małocennych do produkcji żywności snack-food.
 14. Wykorzystanie enzymów do modyfikacji surowców w technologii wytwarzania żywności ekstrudowanej typu snack-food.
 15. Ocena wartości odżywczych produktów, a zwłaszcza ilości dostępnej lizyny i skrobi opornej.
 16. Badanie wpływu wybranych czynników technologicznych na zmianę barwy produktów roślinnych.
 17. Porównanie zmian barwników karotenoidowych w sterylizowanych konserwach warzywnych ze zmianami parametrów ich barwy.
 18. Wykorzystanie łagodnej proteolizy i kierunkowego zamrażania do strukturowania mechanicznie odkostnionego mięsa ryb małocennych.
 19. Opracowanie nowych technologii solenia i marynowania ryb.
 20. Wpływ składu kąpieli marynującej na proces dojrzewania marynat ze śledzia bałtyckiego.
 21. Ubytki substancji azotowych podczas obróbki cieplnej ryb.
 22. Opracowanie nowych metod i doskonalenie istniejących do kontroli zmian zachodzących w surowcach pod wpływem procesów technologicznych.
 23. Wpływ obróbek cieplnych na jakość żywności.
 24. Enzymatyczna modyfikacja mięsa ryb małocennych
 25. Wykorzystanie mięsa ryb małocennych do suplementacji żywności przekąskowej.