Studenci odpowiadają kandydatom

Nasi studenci odpowiadają na pytania kandydatów na studia:

1. Ile trwają studia I stopnia na kierunku Technologia Żywności?
Studia I stopnia na kierunku Technologia Żywności trwają 3,5 roku (7 semestrów), a po obronie pracy inżynierskiej i egzaminu inżynierskiego otrzymasz tytuł i zawód inżyniera.

2.  Jakie są terminy złożenia dokumentów na studia na kierunek: Technologia Żywności?
Termin składania dokumentów na wszystkich kierunkach naszego Wydziału jest ten sam, w tym roku jest to od 16 maja do 30 września 2022 (nabór jest ciągły).

3.  Jakie są specjalności na kierunku Technologia żywności?
Na kierunku Technologia Żywności możemy wybrać 3 specjalizacje:
technologia i żywienie
technologia żywności pochodzenia wodnego
żywienie człowieka i dietetyka

4. Czy można pogodzić studiowanie na naszych kierunkach z pracą?
Są osoby, które studiują dziennie i łączą ten kierunek z pracą.

5. Kiedy odbywają się praktyki studenckie?
Praktyki studenckie odbywają się podczas przerwy letniej w trakcie semestru 4

6. Czy Uczelnia zapewnia pomoc w znalezieniu praktyk?
Jeżeli ktoś zgłosi się do koordynatora praktyk z problemem znalezienia praktyk to na pewno taką pomoc otrzyma

7. Gdzie można pracować po studiach Technologia Żywności?
Po technologii żywności można podjąć pracę w przeróżnych fabrykach przetwórstwa żywnościowego, produkcji opakowań do żywności, a nawet można zacząć stawiać pierwsze kroki w dietetyce.

8. Ile zarabia Technolog Żywności?
Temat zarobków jest trudniejszy do uchwycenia, gdyż wynagrodzenie różni się w zależności od branży. Zarobki, które są teraz proponowane w 2021 r. na rynku pracy będą inne niż te zaproponowane za 5 lat po studiach. Dobra wiadomość dla studentów jest taka, że zarobki będą wyższe oraz że na rynku brakuje technologów żywności i każdy z kilkuletnim stażem jest dosłownie rozchwytywany. Raport płacowy firmy konsultingowej Page Group  podaje:

płaca minimalna 6 500zł brutto
płaca średnia 8 500 zł brutto
płaca maksymalna 12 000 zł brutto wypłacana Technologom z kilkuletnim doświadczeniem w branży.

9. Czy będzie spotkanie integracyjne dla studentów I roku?
Dla studentów I roku są organizowane przeróżne integracje przez ZUT

10. Czy zajęcia w październiku będą w formie stacjonarnej?
Wszystko zmienia się dynamicznie, jednak w obecnej chwili nie widzimy innej możliwości niż forma stacjonarna

11. Czy zajęcia laboratoryjne (ćwiczenia) są praktyczne czy tylko teoretyczne?
Zajęcia laboratoryjne są tak naprawdę tylko praktyczne, ćwiczenia teoretyczne są nazywane ćwiczeniami audytoryjnymi. Kierunek ten jest jednym z niewielu w regionie, który prowadzi praktyczne laboratoria.

12. Ile kosztują studia niestacjonarne I stopnia na kierunku TŻiŻCz?
Opłata za jeden semestr na I lub II stopniu wynosi 2000 zł. Zgodnie z regulaminem opłatę możesz obniżyć o połowę lub w całości za wysoką średnią ocen, odpowiednio od 4,80 i od 4,95. Niektórym studentom całość lub część opłaty sponsoruje pracodawca.

13. Jak często i w jakich dniach odbywają się zjazdy na studiach niestacjonarnych?
Zjazdy są 2-3 razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę, zaś okazjonalnie w piątek po południu są nieobowiązkowe wykłady.

14. Czy w trakcie studiów studenci mogą proponować realizację nowych przedmiotów, którymi są zainteresowani?
Takie uwagi zawsze można zgłaszać odpowiedniemu wykładowcy, który prowadzi dany przedmiot

15. Czy w trakcie studiów jest możliwość kontynuacji nauczania na uczelniach za granicą?
Na naszej uczelni działa program Erasmus +, dzięki któremu student może spędzić wybrany semestr na zagranicznej uczelni. Od ciebie zależy ile razy i gdzie wyjedziesz.

16. Jak dzisiaj wygląda życie studenckie oprócz nauki?
Każdy student oprócz nauki może wybierać rozwijanie swoich pasji poprzez uczestnictwo w kołach naukowych, może mieć realny wpływ na działania wydziału poprzez członkostwo w Samorządzie Wydziałowym, a w czasie wolnym korzystać z atrakcji organizowanych przez Samorząd Wydziału, Parlament Studentów ZUT, czy też przez miasto Szczecin. W praktyce wiemy, że i tak najlepsze zabawy organizują studenci we własnym gronie.

17. Czy jest możliwość uczenia się i podróżowania?
Dla chcącego nic trudnego. Jeśli jeszcze skorzystasz z programu Erasmus+ to podróżowanie może być za darmo.

18. Wysokość opłat za akademiki i jaki jest standard?
Opłaty za akademiki różnią się w zależności od danego akademika, dokładne ceny oraz informacje o danym akademiku można śledzić pod tym linkiem osiedlestudenckie.zut.edu.pl/aktualnosci.html
Tam również każdy może obejrzeć zdjęcia pokazujące aktualne pokoje w akademikach. Jeżeli jednak zdjęcia nie odpowiedzą na wszystkie wątpliwości zawsze można skontaktować się z osobą zarządzającą danym akademikiem, numery telefoniczne do tych osób również znajdziecie w odpowiednich zakładkach pod linkiem powyżej.

19. Czy w akademikach można trzymać zwierzęta?
Jeśli twój pupil nie sprawia innym problemu to jest taka możliwość.