Kolegium Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

Skład osobowy

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT
 3. dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT
 4.   dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT
 5. prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
 6. prof. dr hab. inż. Małgorzata Sobczak
 7. dr hab. inż. Edyta Balejko, prof. ZUT
 8. dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs, prof. ZUT
 9. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek
 10. dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT
 11. dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ZUT
 12. dr inż. Grzegorz Tokarczyk, prof. ZUT
 13. dr Kamila Pokorska-Niewiada
 14.  Przewodnicząca wydziałowego samorządu studenckiego - Oliwia Drabik