Kolegium Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

Skład osobowy

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT
 3. dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT
 4.   dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT
 5. prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
 6. dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ZUT
 7. dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs, prof. ZUT
 8. dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. ZUT
 9. dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT
 10. dr inż. Katarzyna Felisiak
 11. dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. ZUT
 12. dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT
 13. dr inż. Grzegorz Tokarczyk, prof. ZUT
 14. dr hab. inż. Barbara Czerniejewska-Surma, prof. ZUT
 15.  Przewodniczący wydziałowego samorządu studenckiego - Oliwia Drabik

Harmonogram posiedzeń

27 listopada 2019 r. godz. 9:30 - sala posiedzeń K.K.

18 grudnia 2019 r. godz. 12:00 - sala posiedzeń K.K.