Kolegium Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

Skład osobowy

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT
 3. dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT
 4.   dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT
 5. prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
 6. prof. dr hab. inż. Małgorzata Sobczak
 7. dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs, prof. ZUT
 8. dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. ZUT
 9. dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT
 10. dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ZUT
 11. dr inż. Grzegorz Tokarczyk, prof. ZUT
 12. dr Kamila Pokorska-Niewiada
 13.  Przewodnicząca wydziałowego samorządu studenckiego - Oliwia Drabik

Harmonogram posiedzeń

27 listopada 2019 r. godz. 9:30 - sala posiedzeń K.K.

18 grudnia 2019 r. godz. 12:00 - sala posiedzeń K.K.