Kolegium Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

Skład osobowy

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT
 3. dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT
 4.   dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT
 5. prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
 6. dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ZUT
 7. dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs, prof. ZUT
 8. dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT
 9. dr Kamila Pokorska-Niewiada
 10. dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. ZUT
 11. dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT
 12. dr inż. Grzegorz Tokarczyk, prof. ZUT
 13. dr hab. inż. Barbara Czerniejewska-Surma, prof. ZUT
 14.  Przewodniczący wydziałowego samorządu studenckiego - Michał Rembacz

Harmonogram posiedzeń

27 listopada 2019 r. godz. 9:30 - sala posiedzeń K.K.

18 grudnia 2019 r. godz. 12:00 - sala posiedzeń K.K.