Kierunki studiów

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa kształci na trzech kierunkach studiów oraz na studiach podyplomowych.


Grafika Kierunku Ichtiologia i Akwakultura Grafika Kierunku Mikrobiologia Grafika Kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka

Od roku akademickiego 2022/2023 możesz rekrutować się i rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) i drugiego stopnia (magisterskie)
na naszych kierunkach zarówno od października (semestr zimowy - Pierwszy i drugi stopień) jak i od marca (semestr letni - drugi stopień). Jeśli nie zdążyłeś wziąć udziału w rekrutacji na semestr zimowy, to możesz zacząć studia także w semestrze letnim.
Jeżeli problemy finansowe uniemożliwiają ci studiowanie, to sprawdź wsparcie w postaci stypendiów i zapomogi oferowane na Uczelni: link.