Współpraca

Współpraca

·        Okręg PZW Szczecin – prace z zakresu restytucji certy w zlewni rzeki Rega;

·        Zakład Ryb Wędrownych Instytut Rybactwa Śródlądowego Gdańsk – prace z zakresu restytucji certy w zlewni rzeki Rega;

·        PZW Bydgoszcz – prace bonitacyjne w dorzeczu dolnej Odry na rzecz zarządu głównego PZW w Warszawie;

·        Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy, Okręg PZW w Szczecinie – restytucja troci wędrownej i łososia do rzek Pomorza Zachodniego;

·        Instytut Zoologii, Państwowy Instytut Badawczy - Balice n.Kraków – badania nad wpływem pola magnetycznego na przeżywalność i wzrost Helix aspersa aspersa i Helix aspersa maxima;

·        Botaniczne Centrum Badawczo-Wdrożeniowe w Przelewicach, Pracownia mikroskopowa – preparatyka i mikroskopia SEM gamet żeńskich, męskich i tkanek zwierzęcych;

·        Współpraca z Granicznym Lekarzem Weterynarii, firmą SOLMAR Sp. zoo, hodowcami ryb ozdobnych;

·        Przedsiębiorstwa rybackie, ośrodki zarybieniowe, osoby prywatne – projekty zagospodarowania wód śródlądowych (operaty rybackie), opinie o operatach rybackich

·        Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, prof. dr hab. E. Rościszewska –badania naukowe nad ultrastrukturalną budową osłonek jajowych raków polskich;

·        Ośrodek Informacji Toksykologicznej Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, współpraca z dr L. Satorą – badania nad dodatkowymi narządami oddechowymi u ryb;

·        Katedra Mikologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – współpraca naukowo–badawcza dotycząca fitopatologii roślin, w szczególności roślin wodnych, zróżnicowanie grzybów i organizmów grzybopodobnych występujących w środowisku wodnym;

·        Zakład Fizjologii i Toksykologii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – oznaczanie toksyczności grzybów wodnych;

·        Pomorski Uniwersytet Medyczny – Zakład Biologii – wpływ grzybów na stadia larwalne pasożytów zwierząt i ludzi;

·        Uniwersytet Szczeciński – Katedra Zoologii bezkręgowców i Limnologii – badania dotyczące flory i fauny Odry, wchodzących w skład poszczególnych formacji ekologicznych;

·        Institute of Oceanography and Fisheries w Chorwacji reprezentowany przez p. dr Leona Grubisiča – wspólne badania naukowe nad wpływem pola magnetycznego na reakcje kierunkowe ryb oraz nad jakością gamet i rozwojem zarodkowym wybranych gatunków ryb,

·        Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Niemcy, Berlin, Leibnitz - Wspólne badania naukowe nad restytucją jesiotra do cieków wodnych pd-zach. Bałtyku.

·        Department of Biology, Faculty of Science, Okayama University, Japan, – wspólne badania naukowe nad ultrastrukturalną budową osłonek jajowych raka błotnego (Astacus leptodactylus Esch.