Obszary badawcze:

EMBRIOFIZJOLOGIA I BIOTECHNOLOGIA ROZRODU

 

         Wpływ czynników zewnętrznych (fizycznych i chemicznych) na przebieg embriogenezy i rozwój larwalny ryb, raków i innych organizmów ze szczególnym uwzględnieniem biologicznej charakterystyki gamet (plemników i jaj) pod kątem ich przydatności w produkcji materiału zarybieniowego;

         Wpływ pól magnetycznych (o różnej charakterystyce) na ryby, raki
i inne organizmy wodne;

         Orientacja przestrzenna w polu magnetycznym u ryb i raków;

         Monitoring cieków i zbiorników wodnych pod kątem poprawy warunków rozrodu przede wszystkim ryb łososiowatych (łosoś atlantycki i troć wędrowna);

         Badania porównawcze żywotności plemników ryb.

 

CHOROBY RYB

 

         Diagnostyka ryb, surowców i produktów rybnych oraz bezkręgowców wodnych pod kątem obecności pasożytów; określenie ich gatunków i patogeniczności.

         Monitoring parazytofauny inwazyjnych gatunków ryb
i bezkręgowców w wodach morskich i słodkich.

         Badania parazytologiczne, skupione na rejestrowaniu stanu zdrowotności ryb Bałtyku.

         Morfologia i faunistyka nowych, dotychczas nieopisanych gatunków pasożytów ryb i bezkręgowców wodnych.

 

HYDROBIOLOGIA

 

         Zastosowanie sztucznego podłoża do oczyszczania wód.

         Zastosowanie biologicznych testów do oceny właściwości atmosfery, wód i ścieków.

         Zooplankton, zoobentos, hydromycetes wód morskich, słodkich i estuariów.

         Wykorzystanie mikroorganizmów, zwłaszcza grzybów, do oceny stanu sanitarnego zbiorników wodnych.

         Zastosowanie zooplanktonu do oczyszczania wód.

         Biologia wód Drawieńskiego Parku Narodowego.

 

ICHTIOLOGIA

 

         Taksonomia, systematyka, biologia, ekologia i ochrona ryb występujących
w południowym Bałtyku i w Zalewie Szczecińskim (ze szczególnym uwzględnie-niem dorsza Gadus morhua);

         Morfologia, taksonomia i rozsiedlenie geograficzne rzadkich głębokowodnych
gatunków oraz ryb dorszokształtnych występujących w północnym Atlantyku;

         Stan aktualny, ogólna ekologia, biologia i taksonomia obcych i inwazyjnych gatunków ryb pojawiających się w dorzeczu Odry.