Oferta i szkolenia

Oferta prac badawczo-rozwojowych

1.   Opracowanie i sprawdzenie w warunkach doświadczalnych i w skali półtechnicznej pasz dla organizmów wodnych i ich komponentów.

2.   Opracowanie technologii chowu organizmów wodnych w zależności od warunków środowiskowych (wody podgrzane, obiegi recyrkulacyjne, stawy).

3.   Testowanie w warunkach skali półtechnicznej pasz przemysłowych dla ryb.

4.   Opracowanie technologii wykorzystania odpadów z produkcji żywności dla celów akwakultury.

5.   Opracowanie technologii wykorzystania wód poprodukcyjnych z akwakultury w produkcji biomasy.

6.   Opracowanie technologii wraz z zaprojektowaniem systemów zamkniętych (RAS) do chowu ryb oraz systemów akwaponicznych

Oferta szkoleń

Szkolenia w zakresie akwakultury, akwaponiki, praktycznego zastosowania ciśnieniowych separacji membranowych w oczyszczaniu ścieków np. z metali ciężkich i materii organicznej oraz w zatężaniu i odzysku wielkocząsteczkowych związków organicznych (np. peptydy).