Projekty badawcze

Projekty naukowo – badawcze i projekty realizowane w ramach środków europejskich

Tytuł projektu Program Okres realizacji od Okres realizacji do Wartość projektu dla ZUT
SAFE – SmartAqua4FuturE  Horyzont Europa 01.11.2022 31.10.2026 408 860,00 EURO
GAIN – Green Aquaculture Intensification in Europe Horyzont 2020 01.05.2018 31.10.2021 203 500,00 EURO
SEAFOODTOMORROW – Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow Horyzont 2020 01.11.2017 30.04.2021 109 925,00 EURO
CERES – Climate change and European aquatic RESources Horyzont 2020 01.03.2016 29.02.2020 159 996,25 EURO

Projekty realizowane w ramach programów MNiSW

Tytuł projektu Program Okres realizacji od Okres realizacji do Wartość projektu dla ZUT
GAIN – Green Aquaculture Intensification in Europe Premia na H2020 01.05.2018 31.10.2021 176 556,00 PLN
SEAFOODTOMORROW – Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow Premia na H2020 01.11.2017 31.10.2020 92 420,00 PLN
CERES – Climate change and European aquatic RESources Premia na H2020 01.03.2016 29.02.2020 141 046,00 PLN

Projekty realizowane w ramach programów Narodowego Centrum Nauki

Tytuł projektu Program Okres realizacji od Okres realizacji do Wartość projektu dla ZUT
Wstępna charakterystyka mikrobiomu wody w stawach karpiowych MINIATURA 7 30.05.2023 29.05.2024 49 999,00 PLN

Projekty realizowane w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu Program Okres realizacji od Okres realizacji do Wartość projektu dla ZUT
BLUEBOOST - Culture of a wide range of low trophic species to boost sustainable
production of Blue Food and reduce environmental footprint (Hodowla nowych gatunków
niskotroficznych w celu intensyfikacji zrównoważonej produkcji Niebieskiej Żywności
oraz ograniczenia jej negatywnego oddziaływania na środowisko)
First Joint Co-funded Call for transnational research projects on "The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future" (Sustainable Blue Economy Partnership) 200 000 EURO
(957 500,00 PLN)
INNE projekty:
  • Urban Stormwater Aquaponics Garden Environment, (o akronimie USAGE), (2022-2025). IdeaLab (umowa Nr NOR/IdeaLab/USAGE/0004/2020). Wykonawca: R. Panicz;
  • Assessing the risk of infection by viral agents HVA, EVA, EVE, EVEX on the eel raised in Vietnam. (2019-2021). Vietnamese Ministry of Education and Training. B2019- TDV-05. Wykonawca: R. Panicz;
  • Inferring population structure and genetic (2016-2017). Fundusz Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Wykonawca: R. Panicz;
  • Science in the service of nature - gene pools conservation of endangered and threatened mammalian species by knowledge transfer and experience sharing on the best practices in conservation genetics of teriofauna (2016-2017). Fundusz Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Wykonawca: R. Panicz;
  • Exchange of knowledge, experiences and best practices in study and control of the invasive alien species populations in Iceland and Poland (2016-2017). Fundusz Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Wykonawca: R. Panicz;
  • Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (2014-2016). Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów. Wykonawca: R. Panicz;
  • Wpływ wieku na zróżnicowanie struktury i tekstury wybranych mięśni bydła i trzody chlewnej (4607/B/P01/2010/39); Narodowe Centrum Nauki umowa nr 4607/B/P01/2010/39 z dnia 25.10.2010, nr projektu N N312 460739. Wykonawca: L. Nitek;
  • Wykorzystanie mięsa zwierząt łownych do produkcji wędzonek oraz jako składnika profilującego teksturę farszów mięsnych (2P06T 068 26) Komitet Badań Naukowych. Wykonawca: J. Żochowska;