Technologia Produktow Zbozowych

Praktyczne ćwiczenia z Technologii Produktów Zbożowych

W obecnym 2015-2016 semestrze zimowym studenci niestacjonarni 3 roku kierunku TŻiŻCz odbyli praktyczne ćwiczenia z Technologii Produktów Zbożowych. Podczas zajęć studenci mieli możliwość zapoznania się z produkcją pieczywa pszennego i żytniego metodami tradycyjnymi. Efektem ich pracy było pieczywo, które sami wyprodukowali i ocenili sensorycznie. Pod opieką nauczyciela prowadzącego mgr inż. Bożeny Bednarczyk ćwiczenia praktyczne i teoretyczne przeprowadziła studentka Kamila Owsiejczuk we własnej piekarni pn. "U Piekarzy".