Historia Wydziału

 

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa jest jednym z dziesięciu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powołanego Ustawą Sejmu RP z dnia 5 września 2008 roku (Dz. U. nr 180, poz. 1110), powstałego z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej.

Wydział Rybacki (bo taka była jego pierwsza nazwa) został powołany Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 1951 roku w strukturze organizacyjnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Na uwagę zasługuje fakt, że był to wówczas jedyny w Europie wydział o takim profilu kształcenia.

Tak, jak i całe rybołówstwo polskie, Wydział Rybacki przeszedł głęboką restrukturyzację, dostosowując się do aktualnych potrzeb gospodarki narodowej. W latach 1966 – 1968, na mocy Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lutego 1966 r., główna część Wydziału została przeniesiona do Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie, gdzie nadano jej nazwę Wydział Rybactwa Morskiego.

W 1971 r. nazwę Wydziału zmieniono na Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności a w 2002 r. na: Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa.