Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu

Adres

ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin

Skład osobowy:

OsobaStanowiskoKontakt
Prof. dr hab. inż. Krzysztof FormickiProfesor,
Kierownik
tel.: +48 91 449 66 65, pokój 217
krzysztof.formicki@zut.edu.pl
Prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-ZapałowiczProfesortel.: +48 91 449 66 40, pokój 225
kinga.mazurkiewicz-zapalowicz@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUTProfesor ZUTtel.: +48 91 449 66 67, pokój 224
adam.tanski@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ZUTProfesor ZUT

tel.: +48 91 449 6637, pokój 106
beata.wiecaszek@zut.edu.pl 

Dr Wojciech BrockiAdiunkt dydaktycznytel.: +48 91 449 66 93, pokój 103
e-mail: wojciech.brocki@zut.edu.pl
Dr Angelika LinowskaAsystenttel. +48 91 449 66 93, pokój 103
angelika.linowska@zut.edu.pl
Dr hab inż. Agata Korzelecka-OrkiszStarszy specjalista n.t.tel.: +48 91 449 66 66, pokój 215
agata.korzelecka-orkisz@zut.edu.pl
Prof. zw. dr hab. Juliusz C. ChojnackiProfesor emeritustel.: +48 91 449 60 10
juliusz.chojnacki@zut.edu.pl
Mgr inż. Marek JankowskiDoktorantpokój 214
Mgr inż. Witold SosnowskiDoktorantpokój 214