Wydziałowa Stacja Badań Modelowych w Ińsku

Wydziałowa Stacja Badań Modelowych w Ińsku jest jedną z nielicznych Stacji badawczych w Polsce zajmujących się badaniami nad selektywnością narzędzi stosowanych w rybołówstwie bałtyckim i rybactwie śródlądowym. Prowadzi również prace badawcze nad zmianami zespołów ryb w różnych strefach jezior i rzek. Dysponując nowoczesnym sprzętem naukowo-badawczym jest jednostką terenową Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, gdzie w praktyczny sposób kształcą się studenci w zakresie badań nad ożywionymi i nieożywionymi elementami środowiska wodnego. Pracownicy stacji wykonują również opinie i ekspertyzy w zakresie racjonalności prowadzonej gospodarki rybackiej i jakości środowiska wodnego, w tym:
- analizy połowów rybackich i wędkarskich w jeziorach i rzekach
- optymalizacja konstrukcji rybackich narzędzi połowu
- możliwości rybackiego i wędkarskiego wykorzystania zbiorników wodnych
- opracowywanie dokumentacji rybackiej zgodnej z aktualnymi przepisami w tym zakresie
- opracowywanie operatów rybackich
- analizy chemiczne wody i ocena jej jakości pod kątem środowiska życia ryb i innych organizmów wodnych.

 

 
Skład osobowy
OsobaStanowiskoKontakt
Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, Prof. ZUTOpiekun Stacji badawczej, Prodziekan ds. Organizacji i Rozwojutel.: +48 91 449  66 26, 604640704;
przemyslaw.czerniejewski@zut.edu.pl
Alfred Wawryszynmechanik