Zrealizowane prace doktorskie i habilitacyjne

Rozprawy habilitacyjne

 1. Występowanie endopeptydaz aspartylowych w kąpieli po marynowaniu śledzi (M. Szymczak, 2017)
 2. Retencja substancji zapachowych w emulsjach spożywczych typu o/w o różnej zawartości fazy olejowej (G. Bortnowska, 2008)
 3. Technologia ekstrudowanych produktów zbożowych z dodatkiem białek zwierzęcych i roślinnych (M. Wianecki, 2007)

 

Rozprawy doktorskie

 1. Ocena właściwości fizykochemicznych modelowych dressingów przygotowanych z użyciem mięsa ryb, wybranych skrobi i mąk funkcjonalnych oraz przeciwutleniaczy (K. Mojka, 2017)
 2. Przydatność technologiczna mięsa zwierząt rzeźnych i skrobi funcjonalnych do produkcji niskotłuszczowych sosów z dodatkiem substacji bioaktywnych (N. Krzemińska, 2016)
 3. Zastosowanie ekstruzji do produkcji żywności funkcjonalnej (O. Surma, 2016)
 4. Wykorzystanie mięsa ryb małocennych do produkcji przekąsek zbożowych (T. Krzywiński, 2012)
 5. Ubytki substancji azotowych pstrąga tęczowego podczas obróbki cieplnej (E. Minkowska-Giedz, 2011)
 6. Wpływ podstawowych czynników technologicznych na proces marynowania śledzia (M. Szymczak, 2008)
 7. Wpływ wybranych czynników technologicznych na zmiany barwy przecierów warzywnych (S. Łomaszewicz, Przybylska, 2007)
 8. Wpływ wybranych czynników biologicznych i technologicznych na operację cięcia płoci (J. Majewski, 2005)
 9. Zastosowanie elektroforezy kapilarnej do frakcjonowania odbiałczanych ekstraktów mięsa śledzia bałtyckiego solonego metodą zalewową (K. Felisiak, 2005)
 10. Wpływ sezonu połowu na dynamikę zmian substancji azotowych w immersyjnie solonym śledziu bałtyckim (G. Tokarczyk, 2003)
 11. Wpływ wybranych czynników technologicznych na teksturowanie rozdrobnionego mięsa z leszcza metodą kierunkowego zamrażania (I. Jabłonowska-Pachołek, 2002)
 12. Teksturowanie farszów rybnych metodą nagazowania w sposób ciągły z użyciem adaptowanego rozdrabniacza koloidalnego (A. Kolbiarz, 2001)
 13. Zmiany tekstury tkanki mięśniowej podczas dojrzewania solonego śledzia bałtyckiego (S. Lisiecki, 2001)
 14. Rozpuszczalność białek miofibrylarnych tkanki mięśniowej wybranych gatunków ryb poddanych procesowi przemywania (G. Bortnowska, 1998)
 15. Otrzymywanie ekstrudatów skrobiowych z mięsem ryb (M. Wianecki, 1995)
 16. Badania nad wpływem szybkości zamrażania i rozmrażania na jakość tkanki mięśniowej mrożonych ryb (B. Zarzycki, 1982)
 17. Wpływ dodatku wybranych hydrokoloidów na właściwości fizyczne farszów rybnych (Q.A.V. Baeoda, Peru, 1983)
 18. Enzymatyczna degradacja białek tkanki mięśniowej w procesie dojrzewania śledzi (M. Jasińska, 1982)
 19. Dynamika zmian substancji azotowych w rozdrobnionym mięsie ryb pod wpływem ogrzewania ze szczególnym uwzględnieniem wartości odżywczej (T. Seidler, 1981)
 20. Wykorzystanie gazowego dwutlenku węgla do kształtowania tekstury burgerów rybnych (K. Lachowicz, 1980)
 21. Charakterystyka karotenoidów z kryla pod kątem ich wykorzystania do barwienia żywności (A. Protasowicka, 1980)
 22. Wpływ preparatów białkowych na właściwości fizykochemiczne i organoleptyczne kiełbas rybnych (L. Gajowiecki, 1978)
 23. Zmiany produktów degradacji białka w procesie marynowania śledzia bałtyckiego (Mohamed El-Sayed, Egipt, 1974)