Działalność dydaktyczna

Nazwa przedmiotu Kierunek studiów
Surowce rzeźne TŻiŻCz
Surowce dla przetwórstwa spożywczego TŻiŻCz
Technologia mięsa TŻiŻCz
Przetwórstwo surowców drobiowych TŻiŻCz
Podstawy technologii mięsa TŻiŻCz
Podstawy przetwórstwa surowców drobiowych TŻiŻCz
Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców mięsnych TŻiŻCz
Podstawy genetyki człowieka z elementami nutrigenomiki TŻiŻCz
Technologia produktów ubocznych TŻiŻCz
Projektowanie nowych produktów żywnościowych TŻiŻCz
Podstawy technologii mięsa Mikrobiologia
Technologia produkcji żywności regionalnej i ekologicznej TŻiŻCz
Wybrane działy w technologii żywności TŻiŻCz
Wybrane działy w biotechnologii żywności TŻiŻCz
Inżynieria genetyczna w przetwórstwie żywności TŻiŻCz
Wybrane działy w technologii mięsa i drobiu  TŻiŻCz
Choroby organizmów wodnych IiA
Prace inżynierskie  
Prace magisterskie  
Genetic control of meat quality traits ERASMUS
Techniques of molecular biology ERASMUS
Conservation genetics ERASMUS
Meat technology ERASMUS
Biotechnology in meat production ERASMUS
Processing of by-products ERASMUS 
Genetics and fish selection ERASMUS