Naukowe Koło Ichtiologów i Akwarystów

Naukowe Koło Ichtiologów i Akwarystów

Koło istnieje na Wydziale od 1974 roku. Opiekunem Naukowego Koła Ichtiologów i Akwarystów jest dr inż. Adam Tański. Działalność Koła opiera się na badaniach nad rozrodem ryb w warunkach naturalnych i sztucznych realizowane w terenie i laboratoriach Katedry. Naszym celem jest gromadzenie studentów, którzy chcą bliżej poznać świat ryb nie tylko ze strony teoretycznej, ale głównie praktycznej. W ramach działalności Koła organizowane są obozy naukowe, hodujemy w zbiornikach i akwariach ryby ozdobne i tropikalne oraz zajmujemy się ich rozmnażaniem. Wyniki naszych badań prezentujemy na Sesjach Kół Naukowych.

W Kole miejsce dla siebie znajdą również akwaryści początkujący i zaawansowani. Swoje akwaria można zakładać w salach akwaryjnych gdzie czeka kilkadziesiąt zbiorników oraz obiegi zamknięte. Członkowie Naukowego Koła Ichtiologów i Akwarystów często wykonują prace na terenie Ośrodka Hodowlano Zarybieniowego Polskiego Związku Wędkarskiego, z którym prowadzimy stałą współpracę. Serdecznie zapraszamy – akwaria czekają J!

 

Nasze osiągnięcia 2007-2013

·              Obóz naukowy nad jeziorem Czarnogłowy 26 czerwiec – 02 lipca 2008 roku

·              Obóz naukowy nad jeziorem Czarnogłowy w 29 czerwiec – 3 lipiec  2009 roku

Udział w konferencjach sesjach Kół Naukowych:

1.                        II Konferencja Kół Naukowych Dni Ziemi 2007, Szczecin 19-21 kwietnia 2007 roku, Politechnika Szczecińska – referat – Ina „Perła" Pomorza Zachodniopomorskiego jako naturalne siedlisko ryb dwuśrodowiskowych" - Tomasz Domagała, Mateusz Gzyl, Łukasz Kipiel, Marcin Klupś

2.                        37 Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Szczecin 7 grudzień 2007, Akademia Rolnicza w Szczecinie – referat – „Osobliwości rozrodu dyskowców w warunkach kontrolowanych.” Zuzanna Szalast, Piotr Jarema, Michał Łaskawski oraz Michał Marcinkiewicza. - Wyróżnienie.

3.                        37 Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Szczecin 7 grudzień 2007, Akademia Rolnicza w Szczecinie – referat – „Biotechnologia sztucznego rozrodu certy Vimba vimba (L.) rzeki Regi” - Marcin Klupś, Mateusz Gzyl, Tomasz Domagała, Łukasz Kipiel – III miejsce

4.                        Stralsund 17-19 październik 2007: Prezentacja tematyki badawczej i działalności Naukowego Koła Ichtiologów i Akwarystów. Michał Łaskawski

5.                        38 Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Szczecin 5 grudzień 2008, Akademia Rolnicza w Szczecinie – referat – „Rozwój zarodkowy skalara (Pterophyllum scalare) w warunkach kontrolowanych” – Zuzanna Szalast, Michał Łaskawski, Michał Marcinkiewicz, Bartosz Suchowiecki – III miejsce

6.                        38 Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Szczecin 5 grudzień 2008, Akademia Rolnicza w Szczecinie – referat – „Ocena tempa wzrostu i współczynnika kondycji okonia (Perca fluviatilis) i płoci (Rutilus rutilus) ze zbiornika Czarnogłowy w woj. zachodniopomorskim. Tomasz Domagała, Marcin Gronek, Mateusz Gzyl, Łukasz Kipiel

7.                        1 Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu  Technologicznego w Szczecinie 11 grudzień 2009 – referat - Osobliwości rozwoju embrionalnego pielęgnicy Heros severus. Adam Kasowski, Kacper Franczuk, Michał Marcinkiewicz, Rafał Jędraszczyk.

8.                        1 Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu  Technologicznego w Szczecinie 11 grudzień 2009 – referat „Analiza porównawcza cech biometrycznych płoci Rutilus Rutilus (L.) z Jeziora Czarnogłowy i Rzeki Wołczenicy”, Wojciech Skrobko (praca wspólna z Kołem Wędkarzy)

9.                        Obchody z okazji 50-lecia wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2010 – Osobliwości rozwoju embrionalnego pielęgnicy Cryptoheros sajica. Adam Kasowski, Kacper Franczuk, Michał Marcinkiewicz, Rafał Jędraszczyk

10.                   2 Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu  Technologicznego w Szczecinie 3 grudzień 2010 – referat - Efektywność sztucznego rozrodu troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L) w porównaniu z tarłem naturalnym, Michał Marcinkiewicz, Rafał Jędraszczyk, Adam Kasowski, Kacper Franczuk – I miejsce

11.                   3 Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu  Technologicznego w Szczecinie, 2 grudzień 2011 – referat - Próba założenia biotopowego akwarium morza północnego – alternatywa dla zbiornika rafowego. Michał Marcinkiewicz, Rafał Jędraszczyk, Agata Rachwalska, Kacper Franczuk. – III miejsce

12.                   4 Uczelniana Sesja Kół Naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 7 grudzień 2012 – Radiotelemetryczne badania drożności nowo powstałej przepławki na rzece Skotawie przy garbarni w Dębicy Kaszubskiej dla ryb łososiowatych. Agata Rachwalska, Rafał Jędraszczyk

13.                   5 Uczelniana Sesja Kół Naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 6 grudzień 2013 – Modyfikujący wpływ promieniowania świetlnego na uwidacznianie melanoforów u żaglowca skalara – Pterophyllum scalane. Agata Rachwalska

  XI Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych ŚRODOWISKO-ZWIERZĘ-PRODUKT, sekcja referatowa „Biologia i Hodowla Zwierząt” Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 31 marca 2014. Agata Rachwalska, Michał Marcinkiewicz I miejsce