Dorobek naukowy pracowników Katedry

Dr hab. Ewa SobeckaProfesor nadzwyczajnytel.: +48 91 449 6651, pokój 106;

 

 

 

1. Dorobek za ostatnie 4 lata:

 

1.1. Rozdziały w książkach:

Sobecka E., Piasecki W. Fish and Shelfish Diseases and Seafood Quality. Rozdział w książce: Environmental Effects on Seafood Availability, Safety, and Quality. Red.: E . Grażyna Daczkowska-Kozon and Bonnie Sun Pan. CRC Press, 2010, ISBN: 978-1-4398-0327-1

 

Sobecka EEcology and zoogeography of parasites. Rozdział w e-książce: Oceanography. Red. MMarcelli. InTech, 2011, ISBN 979-953-307-541-8

 

1.2. Publikacje

1.2.1. Pilecka-Rapacz M., Sobecka E. 2008. Parasitic nematodes of pumpkinseed sunfish (Lepomis gibbosus L., 1758) from warm−water canal of a power plant in <place w:st="on"><city w:st="on">Szczecin</city>, <country-region w:st="on">Poland</country-region></place>. Wiadomości Parazytologiczne 54(3), 213–216.

 

 

1.2.2. Więcaszek B., Keszka S., Sobecka E., Walter A. Boeger W.A. 2009. Asian pangasiis – an emerging problem for European Island Walters? Acta Ichthyologica et Piscatoria

 

39 (2), 131–138.

 

 

1.2.3. Sobecka E., Moskal J., Więcaszek B. 2009. Checklist of the pathogens of lamprey species of Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 38 (2), 12 –137.

 

 

1.2.4. Sobecka E., Moskal J., Więcaszek B. 2010. The state of health of the river lamprey Lampetra fluviatilis (L.) from <place w:st="on"><placetype w:st="on">Lake</placetype> <placename w:st="on">Dąbie</placename></place> compared to the pathogens hitherto

 

found in this host. Wiadomości Parazytologiczne 2010, 56(1), 71–78.

 

 

1.2.5. Sobecka E., Wierzbicka J., Hałupka M. <metricconverter productid="2010. A" w:st="on">2010. A</metricconverter> comparative study on the parasite fauna of wels catfish Silurus glanis (L.) from a heatedwater-channel fish farm and a natural water body. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 30(1) 8 – 14.

 

 

1.2.6. Więcaszek B., Sobecka E. 2010. Effect of specific host body pigmentation on the quantity and species composition of the parasites of golden specimen of cod Gadus morhua L. from the Svålbard area. Zool. Poloniae 54-55 (1-4), 67 – 72

 

 

1.2.7. Sobecka E., Szostakowska B, MacKenzie K., Hemmingsen W., Prajsnar S and Eydal M. 2011. Genetic and morphological variation in Echinorhynchus gadi Zoega in Müller, 1776 (Acanthocephala: Echinorhynchidae) from Atlantic cod Gadus morhua L. Journal of Helminthology. 85 (2) 1-10

 

 

1.2.8. Sobecka E., Hajek G.J., Skorupiński Ł. 2011. Four pathogens found associated with Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards, 1853 (Crustacea: Brachyura: Grapsidae) from <placetype w:st="on">Lake</placetype> <placename w:st="on">Dąbie</placename> (<place w:st="on"><country-region w:st="on">Poland</country-region></place>). Oceanological and Hydrobiological Studies 40 (1), 96 – 99

 

 

1.2.9. Więcaszek B., Sobecka E., Dudko S., Keszka S. 2011. New and „visiting” fish species collected off coast of <country-region w:st="on">Poland</country-region> (<place w:st="on">Baltic Sea</place>) in 2007 – 2007 with a description of their parasite fauna. Oceanologia 53 (1), 163 - 179

 

 

1.2.10. Sobecka E., Łuczak E., Więcaszek B, Antoszek A. 2011.  Parasite community structure of cod from <placename w:st="on">Bear</placename> <placetype w:st="on">Island</placetype>(Barents Sea) and <placename w:st="on">Pomeranian</placename> <placetype w:st="on">Bay</placetype> (<place w:st="on">Baltic Sea</place>). Polish Polar Research 32 (3), 253 – 262 .

 

1.2.11. Więcaszek B., Melo M.R.S.,Szulc J., Sobecka E. 2011. Morphometric, ovary structure, and parasites of Chiasmodon harteli (Actinopterygii: Trachiniformes: Chiasmodontidae) from off South-Eastern Greenland. Acta Ichthyologica et Piscatoria 41 (4), 301 – 306 

 

1.2.12. Więcaszek B. Kijewska A., Kalamarz H., Szulc J., Sobecka E. 2012. Skin structure studies and molecular identification of the <place w:st="on">Atlantic</place> cod Gadus morhua L. of unique golden pigmentation from the Svalbard Bank. Journal of Applied Ichthyology 28, 60 – 65 

 

 

1.2.13. Moravec F., Sobecka E. 2012. Collarinema eutriglae n. sp. (Nematoda: Cystidicolidae),a new gastric parasite of the scorpaeniform fish Eutrigla gurnardus (Osteichthyes: Triglidae) in the <place w:st="on">North Sea</place>, with remarks on the systematic status of Collarinema Sey, 1970. Systematic Parasitology (2012) 81:71–77.

 

 

                        1.3.Materiały konferencyjne, wygłoszone referaty, abstrakty

 

 

1.3.1. Sobecka E., Lemieszko M., Prajsnar S, MacKenzie K. 2008. Comparative morphology of Echinorhynchus gadi from cod in Northern Atlantic and Southern Baltic. Annual International Symposium of the Fisheris Society of the British Isles, 21 – 25 July, <place w:st="on"><city w:st="on">Cardiff</city>, <country-region w:st="on">UK</country-region></place>.

 

1.3.2. Sobecka E., Szostakowska B. 2008. Molecular evaluation of the structure of Echinorhynchus gadi Zoega in Muller, 1776 parasitizing cods in seven different fishing grounds. Annual International Symposium of the Fisheris Society of the British Isles, 21 – 25 July, <place w:st="on"><city w:st="on">Cardiff</city>, <country-region w:st="on">UK</country-region></place>.

 

1.3.3. Sobecka E. Łuczak E., Silicki A. 2010. New cases of pathogens imported to <place w:st="on"><country-region w:st="on">Poland</country-region></place> with ornamental fishes. The XII International Congress of Parasitology ICOPA XII, 15 – 20 August 2010, <place w:st="on"><city w:st="on">Melbourne</city>, <country-region w:st="on">Australia</country-region></place>.

 

1.3.4. Sobecka E., Łuczak E. 2010. Fish parasites as a threat to the natural environment and aquaculture operation. The XII International Congress of Parasitology ICOPA XII, 15 – 20 August 2010, <place w:st="on"><city w:st="on">Melbourne</city>, <country-region w:st="on">Australia</country-region></place>.

 

1.3.5. Sobecka E. 2010. Baltic Sea environment as a habitat for parasites (Charakterystyka Morza Bałtyckiego jako środowiska życia pasożytów). XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa parazytologicznego, Puławy, 1 – 3 września. 

1.3.6. Sobecka E., Łuczak E., Silicki A. 2010. Nowe patogeny ryb ozdobnych importowanych do Polski. XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa parazytologicznego, Puławy, 1 – 3 września. 

1.3.7. Sobecka E., Łuczak E., Więcaszek B. 2011. Pasożyty kurka szarego Eutrigla gurnardus (Linnaeus, 1758) z Morza Północnego.  Ewolucyjne i ekologiczne aspekty układu pasożyt – żywiciel. XIX Wrocławska Konferencja Parazytologiczna, Wrocław – Karpacz 2-4. 06.

 

1.3.8. Sobecka E., Łuczak E. 2011. Bioróżnorodność parazytofauny ryb z wód Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej. Materiały konferencji naukowej ‘Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt’, ZUT, Szczecin, 18.11.2011

 

1.4. Tematyka badawcza obejmuje: 

- badanie zapasożycenia ważnych gospodarczo gatunków ryb, obecnych na polskim rynku spożywczym; 

- badania biologii i morfologii pasożytów ryb bałtyckich i z estuarium Odry, nie mających znaczenia gospodarczego, ale posiadających duże znaczeniu biologiczne w środowisku wodnym; 

- badania parazytofauny ryb Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem Zatoki Pomorskiej; 

- ocenę wpływu makro i mikrośrodowiska na strukturę zgrupowań pasożytniczych;

- ekologia pasożytów ryb;

- monitoring pasożytów rzadkich i inwazyjnych gatunków ryb i bezkręgowców w polskich wodach morskich i słodkich;

- monitoring nowych dla fauny polskiej pasożytów ryb ozdobnych; 

- badania morfologiczne i faunistyczne nowych, dotychczas nieopisanych gatunków pasożytów ryb

- badania pasożytów dorsza Gadus morhua jako gatunku bardzo cennego w rybołówstwie i jednocześnie silnie zagrożonego w środowisku bałtyckim.

- badania wpływu zarażenia oraz składu gatunkowego pasożytów ryb i minogów na ich kondycję; 

 

1.5. Prowadzone zajęcia dydaktyczne na kierunkach Rybactwo, Technologia Żywności:

- Choroby ryb – autorskie wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunku „Rybactwo”, specjalność Akwakultura i ekoturystyka;

 

- Choroby ryb ozdobnych i ich leczenie - autorskie wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunku „Rybactwo”, specjalności Akwakultura i ekoturystyka; 

- Choroby odzwierzęce – autorskie wykłady dla studentów kierunku „Technologia żywności i żywienia człowieka”

- Choroby odzwierzęce – autorskie dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku „Technologia żywności i żywienia człowieka”

- Choroby organizmów wodnych - wykłady i ćwiczenia (częściowo w języku angielskim) dla studentów kierunku „Rybactwo”, specjalności Akwakultura i ekoturystyka;

- Prezentacja wyników badań - wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunku „Rybactwo”, specjalności Akwakultura i ekoturystyka;

- Seminaria magisterskie i doktorskie 

 

1.6. Zakres i tematyka wykonywanych ekspertyz:

- Badania stanu zdrowotności hodowanych ryb użytkowych i ozdobnych na polskim rynku;

- badania  (pod kątem obecności pasożytów) przydatności do spożycia  surowców i przetworów rybnych

 

Dr hab. Beata Więcaszek

 

 

 

1. Dorobek za ostatnie 4 lata:

 

 

1.1.  Rozprawa habilitacyjna „Analiza statusu taksonomicznego dorsza Gadus morhua Linnaeus, 1758 z Morza Bałtyckiego, na podstawie cech morfologicznych, biologicznych i genetycznych populacji z różnych rejonów rozsiedlenia” Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 2010. 

      Kolokwium habilitacyjne odbyło się 9 lutego 2011 roku:

 

1.2.  Książki, monografie

Więcaszek B. Rozdział w Encyklopedii Rybactwa: Gatunki ryb morskich w polskiej strefie Morza Bałtyckiego. 2011. Wyd. IRS, Olsztyn. Pod redakcją Prof. dr hab. Jana A. Szczerbowskiego. 600 str.  

 

Więcaszek B., Keszka S., Krzykawski S., Antoszek A. 2008. Wielojęzyczny słownik nazw ryb ozdobnych. Nazewnictwo polskie, łacińskie, angielskie, niemieckie, hiszpańskie i rosyjskie. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie. 157 str. 

Więcaszek B., Antoszek A., Krzykawski S., Keszka S. 2009. Chrzęstniki Chondrichthyes. Charakterystyka, nazewnictwo naukowe i wielojęzyczne. Cartilaginous fishes. Scientific and multilingual nomenclature. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie. 93 str. [12 pkt]

 

 

 

1.3. Publikacje

 

1.3.1. Sobecka E., Moskal J., Więcaszek B. 2009. Checklist of the pathogens of lamprey species of <country-region w:st="on"><place w:st="on">Poland</place></country-region>. Oceanological and Hydrobiological Studies. Vol. 338 (2):139-137.       

 

1.3.2. Keszka S., Krzykawski S., Więcaszek B. 2009. Variability of biometric characters of Acipenser baerii Brandt, <metricconverter productid="1869 in" w:st="on">1869 in</metricconverter> the heated water aquaculture. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Vol. 12 (4): 12 pp.

 

 

1.3.3. Więcaszek B., Antoszek J., Antoszek A. 2009. Comparative study of biometric characters of the „golden” cod and a sample of typical pigmentation (Gadus morhua morhua L.) captured in the Svalbard Bank. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Vol. 12 (2): 17 pp. 

 

 

1.3.4. Więcaszek B., Keszka S., Sobecka E., Boeger W.A. 2009. Asian pangasiids – an emerging problem for European inland waters? Systematic and parasitological aspects. Acta Ichthyologica et Piscatoria 39 (2): 131-138.

 

 

1.3.5. Więcaszek B., Krzykawski S., Antoszek A., Kosik J., Serwotka P. 2010. Morphometric characteristics of the juvenile north African catfish Clarias gariepinus (Burchell, 1822) from the heated water aquaculture. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Vol. 13 (2): 9 pp.

 

 

1.3.6. Sobecka E., Moskal J., Więcaszek B. 2010. The state of health of the river lamprey Lampetra fluviatilis (L.) from <place w:st="on"><placetype w:st="on">lake</placetype> <placename w:st="on">Dąbie</placename></place> compared to the pathogens hitherto found in this host. Wiadomości Parazytologiczne, 56 (1), 71-76.

 

 

1.3.7. Więcaszek B., Sobecka E. 2010. Effect of specific host body pigmentation on the quantity and species composition of the parasites of golden specimen of cod Gadus morhua L. from the Svålbard area. Zoologica Poloniae (2009-2010) 54-55/1-4: 67-72.

 

 

1.3.8. Więcaszek B., Krzykawski S. 2010. Morphometric characteristics of Asian walking catfish Clarias batrachus (L., 1758) (Actinopterygii: Clariidae) from the laboratory culture. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Vol. 13 (4), pp. 10

1.3.9.  Gruszka P., Więcaszek B. 2011. Palaemon elegans Rathke, <metricconverter productid="1837 in" w:st="on">1837 in</metricconverter> the food of Baltic cod (Gadus morhua callarias L., 1758) from the <place w:st="on"><placetype w:st="on">Gulf</placetype> of <placename w:st="on">Gdańsk</placename></place>. Marine Biology Research, 7:1, 100-105, doi: 10.1080/17451001003660285 (IF 1,484)

 

 

1.3.10. Więcaszek B., Sobecka E., Dudko S., Keszka S. 2011. New and “visiting” fish species with description of their parasite fauna collected at western coast of <country-region w:st="on">Poland</country-region> (<place w:st="on">Baltic Sea</place>). Oceanologia 53 (1): 163-179 (IF 0,983)

 

 

1.3.11. Sobecka E. Łuczak E., Więcaszek B., Antoszek A. 2011. Parasite community structure of cod from <placename w:st="on">Bear</placename> <placetype w:st="on">Island</placetype> (Barents Sea) and <placename w:st="on">Pomeranian</placename> <placetype w:st="on">Bay</placetype> (<place w:st="on">Baltic Sea</place>). Vol. 32 no. 3 pp. doi: 10.2478/v10183−011−0016−6 (IF 0,767)

 

 

1.3.12. Antoszek A., Antoszek J., Więcaszek B., Ogiński T., Suszycki S. 2011. Differences between the Baltic cod Gadus morhua callarias L. and Atlantic cod Gadus morhua morhua L., by skeletal muscle protein polymorphism, analyzed with classical SDS-PAGE electrophoresis. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Vol. 14 (3), #02.

 

 

1.3.13. Kijewska A., Więcaszek B., Kijewski T. 2011. Analysis of population and taxonomical structure of Atlantic cod, Gadus morhua (Actinopterygii: Gadiformes: Gadidae) from the <place w:st="on">Baltic Sea</place> with use of microsatellite DNA. Acta Ichthyologica et Piscatoria. 41(4):307–314 DOI: 10.3750/AIP2011.41.4.07 (IF 0.49)

 

 

1.3.14. Więcaszek B., Szulc J. Sobecka E. Morphometrics, ovary structure, and parasites of Chiasmodon harteli (Actinopterygii: Trachiniformes: Chiasmodontidae) from off south-eastern <place w:st="on">Greenland</place>. 2011. Acta Ichthyologica et Piscatoria 41 (4): 301–306 DOI: 10.3750/AIP2011.41.4.06 (IF 0.49) [9 pkt]            (75%) 

1.3.15. Kijewska A., Więcaszek B., Kalamarz- H., Szulc J., Sobecka E. 2012. Skin structure studies and molecular identification of Atlantic cod Gadus morhua L. of unique golden pigmentation from the Svålbard Bank. Journal of Applied Ichthyology. 

 

1.4. Zakres badań obejmuje: 

- szacowanie zmienności wewnątrzgatunkowej przez charakterystykę biometryczną ważnych gospodarczo gatunków ryb, obecnych na polskim rynku spożywczym (przede wszystkim z rodziny dorszowatych Gadidae, karpiowatych Cyprinidae, okoniowatych Percidae, argentynowatych Argentinidae, jesiotrowatych Acipenseridae);

- badania biologiczne (tempo wzrostu, oznaczanie wieku ryb, stanu kondycji, cech biometrycznych) gatunków ryb nie mających znaczenia gospodarczego, ale o dużym znaczeniu biologicznym w środowisku wodnym; 

- badania ichtiofauny Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem Zatoki Pomorskiej; 

- ocenę wpływu warunków środowiska (morskiego i słodkowodnego) na charakterystykę biologiczną (cechy morfologiczne, tempo wzrostu długości i masy, kondycja ryb) gatunków będących indykatorami czystości wód; 

- ocenę wpływu parametrów środowiska morskiego (zasolenie) i słodkowodnego (temperatura, głębokość wody) na cechy merystyczne ryb dziko żyjących i hodowlanych; 

- monitoring rzadkich i inwazyjnych gatunków ryb i bezkręgowców w polskich wodach morskich i słodkich; 

- badania taksonomiczne nowych gatunków ryb ozdobnych na polskim rynku akwarystycznym; 

- zagadnienia zmienności intra- i infraspecyficznej ryb, a co za tym idzie: zagadnienia wyodrębniania taksonów w obrębie gatunków, na podstawie badań cech morfologicznych, merystycznych, budowy otolitów ryb, budowy czaszki, składu pokarmu, cech genetycznych; 

- badania biometryczne, obejmujące specyficzne cechy taksonomiczne niezwykle rzadko spotykanych gatunków ryb atlantyckich (z rzędów: Gadiformes i Perciformes); 

- zagadnienia związane z nazewnictwem naukowym, międzynarodowym i polskim (popularnym) gatunków ryb, zarówno obecnie spotykanych na rynku polskim jak i nowych gatunków (o znaczeniu spożywczym, ozdobnych, obiektów połowów sportowych w eko-turystyce, obiektów badań naukowych oraz hodowlanych); 

- opracowanie kladystycznego układu taksonomicznego współcześnie żyjących ryb, na podstawie najnowszej literatury zajmującej się zagadnieniami systematyki grupy zwierząt wodnych, tradycyjnie określanych jako „Ryby”; 

- taksonomiczne opracowanie ichtiologicznych zbiorów Zakładu Systematyki Ryb; 

- badania związków kondycji ryb ze stopniem zarażenia pasożytami, oraz składu gatunkowego pasożytów u minogów; 

- badania dorsza Gadus morhua jako gatunku bardzo cennego w polskim rybołówstwie i jednocześnie silnie zagrożonego w środowisku bałtyckim.

 

1.5. Prowadzone zajęcia dydaktyczne na kierunkach Rybactwo, Towaroznawstwo, Technologia Żywności: 

Systematyka ryb – ćwiczenia laboratoryjne dla studentów kierunku „Rybactwo”, specjalności Rybactwo i ochrona wód;

Systematyka ryb – wykłady dla studentów kierunku „Rybactwo”, specjalności Akwakultura i ekoturystyka; 

Systematyka ryb - ćwiczenia laboratoryjne dla studentów kierunku „Rybactwo”, specjalności Akwakultura i ekoturystyka; 

Systematyka ryb – ćwiczenia laboratoryjne dla studentów kierunku „Rybactwo”, specjalności Oceanografia rybacka; 

Gamefishes of the world  – zajęcia modułowe, prowadzone w języku angielskim; 

Fish conservation in Poland – zajęcia modułowe, prowadzone w języku angielskim; 

Ochrona ryb w Polsce – wykłady i ćwiczenia, według samodzielnie opracowanego programu dla studentów kierunku „Rybactwo”, specjalności Akwakultura i ekoturystyka oraz Rybactwo i ochrona wód; 

Ochrona zwierząt wodnych - wykłady i ćwiczenia, według samodzielnie opracowanego programu dla studentów kierunku „Rybactwo”, specjalności Akwakultura i ekoturystyka oraz Rybactwo i ochrona wód; 

Systematyka ryb ozdobnych - wykłady i ćwiczenia, według samodzielnie opracowanego programu dla studentów kierunku „Rybactwo”, specjalności Akwakultura;

Ryby w akwakulturze i akwaturystyce - wykłady i ćwiczenia, według samodzielnie opracowanego programu dla studentów kierunku „Rybactwo”, specjalności Akwakultura i ekoturystyka; 

Systematyka ryb – wykłady i ćwiczenia laboratoryjne dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku Rybactwo; 

Ochrona zwierząt wodnych – wykłady i ćwiczenia laboratoryjne dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku Rybactwo; 

Surowce rybne - wykłady dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Technologia Żywności;

Surowce rybne - wykłady i ćwiczenia laboratoryjne dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku Technologia Żywności;

Ryby i owoce morza - wykłady i ćwiczenia laboratoryjne dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku Towaroznawstwo, specjalność: Usługi turystyczne;

Ryby sportowe świata. Ochrona ryb w Polsce – przedmiot modułowy dla studentów kierunku „Rybactwo”, specjalności Akwakultura i ekoturystyka; 

Nowe i rzadkie ryby ozdobne - przedmiot modułowy dla studentów kierunku „Rybactwo”, specjalności Akwakultura;

Systematyka ryb ozdobnych - przedmiot modułowy dla studentów kierunku „Rybactwo”, specjalności Rybactwo i ochrona wód;

Seminaria magisterskie 

 

1.6. Zakres i tematyka wykonywanych i proponowanych szkoleń i ekspertyz:

- zasady klasyfikacji i rozpoznawanie gatunków ryb polskich (słodkowodnych, morskich, wędrownych);

- charakterystyka nowych i rzadkich gatunków ryb użytkowych i ozdobnych na polskim rynku;

- konsultacje nazewnictwa naukowego i popularnego nowych gatunków ryb użytkowych

- właściwości technologiczne i odżywcze surowców rybnych;

- dobrostan ryb hodowlanych i doświadczalnych;

- konsultacje ichtiologicznych filmów przyrodniczych.