Masz pytania? Pytaj!

Masz pytania dotyczące rekrutacji i studiów? Zapytaj nas śmiało!

e-mail: katarzyna.wasylow@zut.edu.pl
tel.: 91 449 66 51

Komplet dokumentów można dostarczyć na kilka sposobów:

-Osobiście
na adres: Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin (Biblioteka Główna ZUT, wejście od parkingu),

-Za pośrednictwem osób trzecich
na adres: Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin (Biblioteka Główna ZUT, wejście od parkingu),

-Pocztą tradycyjną
(zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym),
na adres: Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA
wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie,

-Kurierem
na adres: Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA
wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów we właściwym terminie będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów na kierunku.