Ważniejsze publikacje

Oryginalne prace badawcze

 1. Tański A., Korzelecka A., Bonisławska M., Winnicki A., Formicki K. 2000. New data on morphomechanical changes during embryogenesis of pike (Esox lucius L.). Folia Univ. Agric. Stetin. 214, ser. Piscaria (27): 207–213. ]
 2. Bonisławska M., Formicki K., Korzelecka-Orkisz A., Winnicki A. 2001. Fish egg size variability: biological significance. Electr. J. Pol. Agric. Univ. (EJPAU), 4, 1. 15 str. .]
 3. Winnicki A., Korzelecka-Orkisz A., Bonisławska M., Formicki K. 2001. Bipartity of the yolk sac in cyprinid embryos. Arch. Pol. Fish., 9, 2: 279–286. ]
 4. Formicki K., Korzelecka-Orkisz A., Bonisławska M., Tański A., Wawrzyniak W., Winnicki A., 2002. Morphomechanical changes during the embryogenesis of spring herring (Clupea harengus L.) from Puck Bay. Bul. Sea Fish. Inst., 2 (156): 45–56. ]
 5. Bonisławska M., Korzelecka-Orkisz A., Winnicki A., Formicki K., Szaniawska D., 2004. Morphophysiological aspects of the embryonic development of ruffe, Gymnocephalus cernuus (L.) under different thermal conditions. Acta Ichthyologica et Piscatoria 34, 1; 51–72.
 6. Formicki K., Sadowski M., Tański A., Korzelecka-Orkisz A., Winnicki A. 2004. Behaviour of trout (Salmo trutta L.) larvae and fry in constant magnetic field. J. Appl. Ichthyol., 20: 290–294.
 7. Formicki K., Tański A., Sadowski M., Winnicki A. 2004. Effects of magnetic field on fyke net performance. J. Appl. Ichthyol., 20: 402–406.
 8. Winnicki A., Korzelecka-Orkisz A., Sobociński A., Tański A., Formicki K. 2004. Effects of magnetic field on different forms of embryonic locomotor activity in pike (Esox lucius L.). Acta Ichthyologica et Piscatoria 34, 2; 193–203.
 9. Winnicki A., Pawlos D., Formicki K., Śmietana P. 2004. Morphomechanical peculiarities of signal crayfish (Pacifastacus leniusculus Dana) eggs during incubation. Bull. Franc. Peche Piscicult., 372–373: 431–438.
 10. Korzelecka-Orkisz A., Formicki K., Winnicki A., Bonisławska M., Szulc J., Biernaczyk M., Tański A., Wawrzyniak W. 2005. Peculiarities of egg structure and embryonic develop­ment of garfish (Belone belone (L.)). Electronic Journal of Ichthyology, 1, 2: 42–53.
 11. Tański A., Formicki K., Korzelecka-Orkisz A., Winnicki A. 2005. Spatial orientation of fish embryos in magnetic field. Electronic Journal of Ichthyology, 1, 1: 24–35. []
 12. Tański A., Formicki K., Śmietana P., Sadowski M., Winnicki A. 2005: Sheltering behaviour of spinycheek crayfish (Orconectes limosus) in the presence of an artificial magnetic field. Bulletin Francais de la Peche et de la Pisciculture, 376–377: 787–793.
 13. Sadowski M., Winnicki A., Formicki K., Sobociński A., Tański A. 2007. The effect of magnetic field on permeability of egg shells of salmonid fishes. Acta Ichthyol. Piscat. 37 (2): 129–135.
 14. Formicki K., Smaruj I., Szulc J., Winnicki A. 2009. Microtubular network of the gelatinous egg envelope within the egg ribbon of European perch, Perca fluviatilis L. Acta Ichthyol. Piscat. 39 (2): 147–151. [
 15. Korzelecka-Orkisz A., Bonisławska M., Pawlos D., Szulc J., Winnicki A., Formicki K., 2009. Morphophysiological aspects of the embryonic development of tench Tinca tinca (L.), Electronic Journal of Polish Agricultural University (EJPAU) 12(4), #21.
 16. Korzelecka-Orkisz A., Smaruj I., Pawlos D., Robakowski P., Tański A., Szulc J., Formicki K. 2010. Embryogenesis of the stinging catfish, Heteropneustes fossilis (Actinopterygii: Siluriformes: Heteropneustidae). Acta Ichthyol. Piscat. 40 (2): 187–197.
 17. Pawlos D., Korzelecka-Orkisz A., Formicki K., Durkowski T., Winnicki A. 2010. Egg volume and membrane resistance during embryogenesis of the marbled crayfish (Procambarus sp.). Freshwater Crayfish, 17: 239–243]
 18. Pawlos D., Formicki K., Korzelecka-Orkisz A., Winnicki A. 2010. Hatching process in the signal crayfish, Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) (Decapoda, Astacidae). Crustaceana, 83 (10): 1167–1180.
 19. Pawlos D., Korzelecka-Orkisz A., Wesołowski P., Formicki K., 2010. Morfomechaniczne zmiany jaj raka szlachetnego (Astacus astacus L.) w trakcie embriogenezy. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie, 10, 3 (31): 201–214.
 20. Bonisławska M., Formicki K., Smaruj I., Szulc J., 2011. Total suspended solids in surface waters versus embryonic development of pike (Esox lucius L.). Electronic Journal of Polish Agricultural University (EJPAU) 14(1), #07.
 21. Brysiewicz A., Szulc J., Formicki K., Tański A., Korzelecka-Orkisz A., 2011: The structure and the embryogenetic role of eggs and egg membranes of Ancistrus dolichopterus (Actinopterygi: Siluriformes: Loricariidae). Acta Ichthyol. Piscat. 41 (3): 223–227.
 22. Pawlos D., Korzelecka-Orkisz A., Rościszewska E., Formicki K., 2011. Egg case ultrastructure in the narrow-clawed crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (Decapoda, Astacidae). Crustaceana, 84 (5): 239–243.
 23. Tański A., Korzelecka-Orkisz A., Grubišić L., Tičina V., Szulc J., Formicki K., 2011: Directional responses of sea bass (Dicentrarchus labrax) and sea bream (Sparus aurata) fry under static magnetic field. Electronic Journal of Polish Agricultural University (EJPAU) 14(4), #08.
 24. Tański A., Bonisławska M., Szulc J., Brysiewicz A., Formicki K., 2011: Zasadność budowy tarlisk dla wędrownych ryb łososiowatych w zlewni rzeki Iny na tle badań środowiskowych. Cz. I. Rzeka Ina. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie, 11, 3 (35): 253–268. Wesołowski P., Brysiewicz A., Formicki K., 2011: Wpływ stosowania aeratora pulweryz­cyjnego na zmiany jakości wody w jeziorze Resko Górne. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, nr 2/2011: 93–96.
 25. Wesołowski P., Brysiewicz A., Formicki K., 2011: Ocena jakości wody w jeziorze Starzyc. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, nr 4/2011: 178–180.
 26. Biernaczyk M., Formicki K., Bartel R., Mongiało Z., 2011. Characteristics of gametes of the Atlantic salmon (Salmo salar L.) restored in northern Poland. J. Appl. Ichthyol., 28, 66–74
 27. Korzelecka-Orkisz A., Szalast Z., Pawlos D., Smaruj I., Tański A., Szulc J., Formicki K., 2012. Early ontogenesis of the angelfish (Pterophyllum scalare Schultze, 1823). Neotropical Ichthyology 10(3): 567-576
 28. Formicki K., Szulc J., Tański A., Korzelecka-Orkisz A., Witkowski A., Kwiatkowski P. 2013: Effect of static magnetic field on Danube salmon, Hucho hucho (L.) sperm motility parameters.: Arch. Pol. Fish., 21 (3): 189–197
 29. Korzelecka-Orkisz A., Bonisławska M., Smaruj I., Szulc J., Tański A., Formicki K., 2013. Embryonic development of Aspius aspius L. (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae) under the setting of its ecological requirements. EJPAU 16(3), #09 Bonisławska M., Tański A., Brysiewicz A., Korzelecka-Orkisz A., Szulc J., Wawrzyniak W., Formicki K. 2013: Round goby (Neogobius melanostomus Pallas, 1811) potential to reproduce in fresh water. Voprosy Ichtiologii (submitted)
 30. Formicki K., Szulc J., Korzelecka-Orkisz A., Tański A., Kurzydłowski J.K., Grzonka J., Kwiatkowski P., 2014: The effect of magnetic field on trout (Salmo trutta L.) sperm motility parameters and fertilisation rate. J. Appl. Ichthyol. (submitted)

 

 

Monografie i rozdziały w monografiach

 1. Formicki K., Tański A., Winnicki A., Duchiewicz J. 2000. Wpływ pola magnetycznego na ułożenie osi symetrii rozwijających się zarodków troci (Salmo trutta L.) i pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.). KST ‘2000. Polska Akademia Nauk, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy. Wyd. Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej: 328–334.
 2. Bartel R., Formicki K., Sobociński A., Winnicki A. 2002. Morfofizjologiczna charakterysty­ka aktywowanych plemników łososia (Salmo salar L.) i jej ewentualny wpływ na przebieg inkubacji jaj. Wylęgarnia 2002, Wrocław, 13–14.03.2002, 14 str.
 3. Formicki K., Winnicki A. 2002. Możliwości zastosowania niektórych farmaceutyków do skracania czasu wykluwania się larw ryb. W: Wylęgarnia 2001–2002 [Okoniewski Z., Brzuska E. (red.)]. Wyd. IRŚ Olsztyn: 41–45.
 4. Korzelecka-Orkisz A., Sobociński A., Formicki K., Winnicki A. 2003. Wpływ pola magnetycznego na motorykę embrionalną szczupaka Esox lucius L. W: Ryby drapieżne, rozród, podchów, profilaktyka [Zakęś Z. i in. (red.)]. Wyd. IRŚ Olsztyn: 95–100.
 5. Jasiński M., Formicki K., Winnicki A. 2003. Możliwość praktycznego zastosowania farma­ceutyków w procesie wylęgania się larw karpia (Cyprinus carpio L.). W: Ryby drapieżne, rozród, podchów, profilaktyka [Zakęś Z. i in. (red.)]. Wyd. IRŚ Olsztyn: 201–206.
 6. Pawlos D., Śmietana P., Formicki K., Winnicki A. 2003. Rozwój zarodkowy raka sygna­łowego (Pacifastacus leniusculus Dana). W: Ryby drapieżne, rozród, podchów, profilak­tyka [Zakęś Z. i in. (red.)]. Wyd. IRŚ Olsztyn: 223–228.
 7. Sadowski M., Tański A., Formicki K., Winnicki A. 2003. Zachowanie się larw troci (Salmo trutta L) w stałym polu magnetycznym. W: Ryby drapieżne, rozród, podchów, profilak­tyka [Zakęś Z. i in. (red.)]. Wyd. IRŚ Olsztyn: 133–138.
 8. Korzelecka-Orkisz A., Bonisławska M., Szulc J., Formicki K., Winnicki A. 2005. Morfome­chaniczne osobliwości rozwoju zarodkowego miętusa (Lota lota L.). Rozród, podchów, profilaktyka ryb sumokształtnych i innych gatunków [Zakęś Z. (red.)]. Wyd. IRŚ Olsztyn 163–169.
 9. Pawlos D., Formicki K., Winnicki A. 2005. Wybrane elementy rozwoju zarodkowego raka pręgowatego (Orconectes limosus Raf.). Rozród, podchów, profilaktyka ryb sumokształt­nych i innych gatunków [Zakęś Z. (red.)]. Wyd. IRŚ Olsztyn: 231–236. Sobociński A., Biernaczyk M., Szulc J., Formicki K., Winnicki A. 2005. Zmiany wytrzyma­łości osłonek jajowych troci (Salmo trutta m. trutta L.) z kilku rzek polskiego wybrzeża w wieloleciu. Rozród, podchów, profilaktyka ryb sumokształtnych i innych gatunków [Zakęś Z. (red.)]. Wyd. IRŚ Olsztyn 171–174.
 10. Smaruj I., Brysiewicz A., Korzelecka-Orkisz A., Formicki K., Winnicki A. 2005. Specyfika rozrodu i rozwoju embrionalnego brzanki sumatrzańskiej (Puntius tetrazona Bleeker). Rozród, podchów, profilaktyka ryb sumokształtnych i innych gatunków [Zakęś Z. (red.)]. Wyd. IRŚ Olsztyn 189–195.
 11. Tański A., Biernaczyk M., Formicki K., Winnicki A. 2005. The sensitivity of fry of Vimba vimba (L.) to the magnetic field. Proceedings of the International Conference „VIII Czech Ichthyological Conference” Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Czech Republic, 2005: 251–257.
 12. Brysiewicz A., Formicki K., Winnicki A. 2006. Wpływ pola magnetycznego na kształto­wanie się ubarwienia form młodocianych siei (Coregonus lavaretus). Rozród, podchów, profilaktyka ryb karpiowatych i innych gatunków [Zakęś Z. (red.)]. Wyd. IRŚ Olsztyn 317–324.
 13. Formicki K., Korzelecka-Orkisz A., Biernaczyk M., Brysiewicz A., Sobociński A., Szulc J., Tański A., Winnicki A. 2006. Wpływ wód podgrzanych elektrowni „Dolna Odra” na dojrzewanie gonad, jakość gamet, rozwój zarodkowy i zachowania rozrodcze bytujących w nich ryb. Rozród, podchów, profilaktyka ryb karpiowatych i innych gatunków [Zakęś Z. (red.)]. Wyd. IRŚ Olsztyn 59–67.
 14. Formicki K., Korzelecka-Orkisz A., Sobociński A., Tański A., Winnicki A. 2006. Wpływ podwyższonej termiki wody na rozród rodzimej ichtiofauny. W: Stan jakości wód pochłodniczych Elektrowni Dolna Odra i ich wpływ na zdrowotność i wyniki chowu ryb w latach 2004–2005 [Trzebiatowski R. (red.)], Wyd. AR w Szczecinie: 93–100.
 15. Korzelecka-Orkisz A., Bonisławska M., Tański A., Szulc J., Formicki K., Winnicki A. 2006. Wybrane aspekty embriogenezy certy (Vimba vimba) w zróżnicowanych warunkach termicznych wody. Rozród, podchów, profilaktyka ryb karpiowatych i innych gatunków [Zakęś Z. (red.)]. Wyd. IRŚ Olsztyn 69–78.
 16. Sadowski M., Smaruj I., Winnicki A., Formicki K. 2006. Przepuszczalność osłonek jajowych ryb w polu magnetycznym – implikacje praktyczne. Rozród, podchów, profilaktyka ryb karpiowatych i innych gatunków [Zakęś Z. (red.)]. Wyd. IRŚ Olsztyn 325–331.
 17. Szulc J., Formicki K., Winnicki A. 2006. Występowanie bakterii na powierzchni jaj ryb. Rozród, podchów, profilaktyka ryb karpiowatych i innych gatunków [Zakęś Z. (red.)]. Wyd. IRŚ Olsztyn 79–85.
 18. Tański A., Formicki K., Winnicki A. 2006. Reakcje kierunkowe ryb w polu magnetycznym. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji; KTS 2006 w Bydgoszczy, PAN, ATR Bydgoszcz, Prace EM. Ochrona Środowiska Elektromagnetycznego 112-117.
 19. Bonisławska M., Korzelecka-Orkisz A., Szulc J., Tański A., Formicki K. 2008. Możliwość występowania wędrownych ryb łososiowatych w zlewni rzeki Iny w świetle badań hydrochemicznych. W: Rybackie perspektywy pobrzeża Południowego Bałtyku. Tom III. Ryby wędrowne w polskiej gospodarce wobec nowej polityki wspólnotowej. [Wawrzyniak W., Dunin-Kwinta I., Formicki K., Bartel R. (red.)]. Wyd. FOKA, Szczecin: 105–114.
 20. Brysiewicz A., Korzelecka-Orkisz A., Formicki K., Tański A., Pawlos D., Winnicki A. 2008. Wpływ stałego pola magnetycznego na rozwój zarodkowy sielawy (Coregonus albula). W: Biotechnologia w akwakulturze [Zakęś Z. i in. (red)]. Wyd. IRŚ Olsztyn: 229–234.
 21. Formicki K., 2008. Chapter 14: Magnetoreception. In: Fish Larval Physiology [RN Finn, BG Kapoor (eds.)], Science Publisher, USA: 461–491.
 22. Korzelecka-Orkisz A., Smaruj I., Formicki K., Robakowski P., Winnicki A. 2008. Wybrane aspekty przebiegu embriogenezy suma indyjskiego Heteropneustes fossilis. W: Biotechnologia w akwakulturze [Zakęś Z. i in. (red)]. Wyd. IRŚ Olsztyn: 235–244.
 23. Pawlos D., Formicki K., Winnicki A., Durkowski T., 2008. Ultrastrukturalna budowa osłon jajowych raków. W: Biotechnologia w akwakulturze [Zakęś Z. i in. (red)]. Wyd. IRŚ Olsztyn: 329–335.
 24. Szulc J., Winnicki A., Formicki K., 2008. Środowiskowe uwarunkowania ultrastrukturalnej budowy osłonek jajowych ryb. W: Biotechnologia w akwakulturze [Zakęś Z. i in. (red)]. Wyd. IRŚ Olsztyn: 245–249.
 25. Tański A., Korzelecka-Orkisz A., Bonisławska M., Keszka S., Sobociński A., Formicki K. 2000. Zabudowa hydrotechniczna cieków jako przeszkoda w wędrówkach i rozrodzie dwuśrodowiskowych ryb łososiowatych na przykładzie zlewni rzeki Iny. W: Rybackie perspektywy pobrzeża Południowego Bałtyku. Tom III. Ryby wędrowne w polskiej gospodarce wobec nowej polityki wspólnotowej. [Wawrzyniak W., Dunin-Kwinta I., Formicki K., Bartel R. (red.)]. Wyd. FOKA, Szczecin: 115-124.
 26. Tański A., Formicki K., Bonisławska M., Korzelecka-Orkisz A., Winnicki A. 2008. Możliwości wspomagania naturalnego rozrodu łososia atlantyckiego (Salmo salar L.) i troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.) w zlewni rzeki Iny. W: Biotechnologia w akwakulturze [Zakęś Z. i in. (red)]. Wyd. IRŚ Olsztyn: 173–180.
 27. Brysiewicz A., Tański A., Korzelecka-Orkisz A., Formicki K. 2009. Peculiarities of black tetra Gymnocorymbus ternetzi reproduction in waters of various hardness. Τrudy Analiz i Prognozirovanije Sistem Upravlenija, Sankt-Petersburg, Izdatielstwo SZTU, 19–26.
 28. Formicki K., Smaruj I., Szulc J., Winnicki A. 2009. System mikrotubularny galaretowatej osłony jaj okonia (Perca fluviatilis). W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb łososiowatych i innych gatunków [Zakęś Z. i in. (red)]. Wyd. IRŚ Olsztyn: 281–285.
 29. Korzelecka-Orkisz A., Tański A., Kaczmarek M., Brysiewicz A., Sobociński A., Formicki K. 2009. Embryogenesis of cherry barb (Puntius titteya Deraniyagala 1929). Τrudy Analiz i Prognozirovanije Sistem Upravlenija, Sankt-Petersburg, Izdatielstwo SZTU, 55–64.
 30. Korzelecka-Orkisz A., Tański A., Winnicki A., Formicki K., 2009. Orientacja przestrzenna zarodków ryb łososiowatych jako swoisty przejaw motoryki embrionalnej ryb. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb łososiowatych i innych gatunków [Zakęś Z. i in. (red)]. Wyd. IRŚ Olsztyn: 149–156.
 31. Pawlos D., Korzelecka-Orkisz A., Formicki K. 2009. Występowanie ektokomensali na jajach raków bytujących w wodach Polski. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb łososiowatych i innych gatunków [Zakęś Z. i in. (red)]. Wyd. IRŚ Olsztyn: 341–347.
 32. Pawlos D., Korzelecka-Orkisz A., Formicki K., Durkowski T., Sobociński A. 2009. Some aspects of embryogenesis of the noble crayfish (Astacus astacus L.). Τrudy Analiz i Prognozirovanije Sistem Upravlenija, Sankt-Petersburg, Izdatielstwo SZTU, 138–148.
 33. Smaruj I., Korzelecka-Orkisz A., Winnicki A., Formicki K., Lisiecki S. 2009. Changes in the fish egg strength dependent on the velocity with which the force is applied onto eggs. Τrudy Analiz i Prognozirovanije Sistem Upravlenija, Sankt-Petersburg, Izdatielstwo SZTU, 216–223.
 34. Tański A., Korzelecka-Orkisz A., Gzyl M., Winnicki A., Formicki K. 2009. Wpływ struktury żwirowo-kamienistej na wyniki inkubacji jaj troci (Salmo trutta m. trutta). W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb łososiowatych i innych gatunków [Zakęś Z. i in. (red)]. Wyd. IRŚ Olsztyn: 141–148.
 35. Tański A., Korzelecka-Orkisz A., Ogniewski M., Szulc J., Sobociński A., Formicki K. 2009. Structure of cherry barb Puntius titteya (Deraniyagala 1929) egg membrane. Τrudy Analiz i Prognozirovanije Sistem Upravlenija, Sankt-Peterburg, Izdatielstwo SZTU, 240–248.
 36. Bonisławska M., Smaruj I., Szulc J., Formicki K. 2010. Wpływ zawiesin występujących w wodzie na embriogenezę szczupaka (Esox lucius L.). W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb rzadkich i chronionych oraz innych gatunków [Zakęś Z. i in. (red)]. Wyd. IRŚ Olsztyn: 181–185.
 37. Brysiewicz A., Formicki K., Tański A., Winnicki A. Korzelecka-Orkisz A., Szulc J. 2010. Melanofory w embriogenezie ryb i wpływ na nie pola magnetycznego. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb rzadkich i chronionych oraz innych gatunków [Zakęś Z. i in. (red)]. Wyd. IRŚ Olsztyn: 181–185.
 38. Szulc J., Biernaczyk M., Formicki K., Tański A., Bonisławska M., Korzelecka-Orkisz A., Sobociński A., Potkański Ł., 2011: Ruchliwość plemników certy Vimba vimba. W: Nowe gatunki w akwakulturze – rozród, podchów, profilaktyka [Zakęś Z. i in. (red)]. Wyd. IRŚ Olsztyn: 223–228.
 39. Tański A., Wasiuk Ł., Szulc J., Korzelecka-Orkisz A., Formicki K., 2011. Number of spawning nests of sea trout (Salmo trutta m. trutta) in Gowienica River. In: Water biodiversity assessment and protection [Jankun M., Furgała-Selezniow G., Woźniak M., Wiśniewska A.M. (eds.)]. Olsztyn: 91–98.
  Ilość gniazd tarłowych troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) w rzece Gowienica w latach 2009–2010. W: Ocena i ochrona bioróżnorodności wód [Jankun M., Furgała-Selezniow G., Woźniak M., Wiśniewska A.M. (red.)]. Olsztyn: 91–98. Agencja Wydawnicza „Argi”
 40. Keszka S., Tański A., Pender R., Potkański Ł., Czerniejewski P., 2011. Identyfikacja zagrożeń dla bioróżnorodności na podstawie analizy ichtiofauny śródmiejskiego Jeziora Głębokiego w Szczecinie. W: Ocena i ochrona bioróżnorodności wód [Jankun M., Furgała-Selezniow G., Woźniak M., Wiśniewska A.M. (red.)]. Olsztyn: 147–154. Agencja Wydawnicza „Argi”
 41. Tański A., Czerniejewski P., Keszka S., Pender R., 2011. Struktura ichtiofauny w róznych typach rybackich jezior uzytkowanych wędkarsko przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie. W: Gospodarowanie ichtiofauną w warunkach zróżnicowania środowiska wodnego [Jankun M., Furgała-Selezniow G., Woźniak M., Wiśniewska A.M. (red.)]. Olsztyn: 163–169. Agencja Wydawnicza „Argi”
 42. Szulc J., Bonisławska M., Tański A., Brysiewicz A., Korzelecka-Orkisz A., Formicki K. 2012: Wpływ zmiennego pola magnetycznego na wybrane parametry ruchu plemników bolenia (Aspius aspius). W: Wylęgarnictwo organizmów wodnych – osiągnięcia, wyzwania i perspektywy. [Zakęś Z. i in. (red)]. Wyd. IRŚ Olsztyn, 155–161.