Historia KTZ

Byli Kierownicy Jednostki

  

Osoba

w latach

Nazwa Jednostki

Nazwa Wydziału

 

Nazwa Uczelni

Dr hab. inż. Marek Wianecki, prof. nadzw.

2008-2016

Katedra Technologii Żywności

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Edward Kołakowski

 

 

 

1970-2008

Katedra Technologii Żywności

 


Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Morskiego

 

Katedra Technologii Przemysłu Rybnego

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

 

Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności

 

Wydział Rybacki

 

 

Akademia Rolnicza w Szczecinie

 

Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie

 

Doc. Teofil Dąbrowski

1962-1970

Katedra Technologii Przemysłu Rybnego

 

 

Wydział Rybacki

 

 

Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie

 

Doc. Marian Zięcik

1955-1962

Zakład Zabezpieczenia Surowców Rybnych

  

Byli pracownicy Jednostki

 

1. Naukowo-dydaktyczni:

Fik Mirosław, Gajowiecki Leszek, Lachowicz Kazimierz, Lisiecki Sławomir, Miler Kazimierz, Miłaszewski Henryk, Oryl Barbara, Protasowicka Anna, Sałacki Mieczysław, Seidler Teresa, Szymczak Mariusz

2. Inżynieryjno-techniczni:

Bednarczyk Bożena, Chodorska Teresa, Gajzler Andrzej, Jachimiak Wiesława, Jarosz Renata, Kaupa Jolanta, Łuczak Mariusz, Patalong Anna, Prus Tomasz, Szybowicz Zofia, Tyszkiewicz-Zygmunt Anna

3. Techniczni:

Matuszewska Jadwiga, Tuszyński Piotr, Wargacka Maria, Wargacki Jerzy, Wodarska Iwona, Wolski Henryk

4. Administracji:

Banaszak Elżbieta, Hapoń Elżbieta, Salomea Iwanów, Zaborowska Julia

 

 

Historia Jednostki:

 

RokWażne wydarzenia
1951w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie powstaje Wydział Rybacki z 4 katedrami
1955na Wydziale Rybackim powstaje Zakład Zabezpieczenia Surowców Rybnych pod kierownictwem doc. Mariana Zięcika
1962Zakład Zabezpieczenia Surowców Rybnych przekształca się w Katedrę Technologii Przemysłu Rybnego, którą kieruje doc. Teofil Dąbrowski
1966 – 1968główna część Wydziału Rybackiego z Olsztyna zostaje przeniesiona do Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie, gdzie nadano jej nazwę Wydział Rybactwa Morskiego
1970Kierownictwo Katedry Technologii Przemysłu Rybnego oraz Zespołu Dydaktycznego Technologii Przetwórstwa Rybnego z siedzibą przy ul K. Królewicza 4 przejmuje doc. Edward Kołakowski
1971Wydział Rybactwa Morskiego zmienia nazwę na Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
1973

Powstaje Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Morskiego, którym kieruje dr hab. inż. Edward Kołakowski. W skład Instytutu weszło sześć jednostek: 

- Zakład Inżynierii i Maszynoznawstwa Przetwórczego (K. Miler), 
- Zakład Mikrobiologii Żywności (E. Cyronik), 
- Zakład Technologii Żywności, (E. Kołakowski)
- Zakład Towaroznawstwa i Oceny Jakości (A. Kołakowska), 
- Zakład Zabezpieczenia Surowców Rybnych (L. Stodolnik), 
- Pracownia Maszynoznawstwa Przetwórczego (T. Kawka),

1986Zniesiono struktury instytutowe na całym Wydziale, w wyniku czego powstaje Katedra Technologii Żywności, pod kierownictwem prof. dr hab. Edwarda Kołakowskiego
1986 - 2001Rozwój kadry naukowej prowadzi do jej usamodzielnienia się i powstania nowych Jednostek: 
- Katedra Towaroznawstwa i Oceny Jakości (A. Kołakowska), 
- Zakład Technologii Mięsa (K. Lachowicz) + Pracownia Przetwórstwa Drobiowego i Produktów Ubocznych (L. Gajowiecki), 
- Zakład Podstaw Żywienia Człowieka (T. Seidler), 
2001zmiana nazwy Wydziału na Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa oraz przeprowadzka Katedry do budynku przy ul . Papieża Pawła VI 3
2008Kierownikiem Katedry zostaje dr hab. inż. Marek Wianecki
2016Kierownikiem Katedry zostaje dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. nadzw.