Rada Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia - kadencja 2023-2026

Skład osobowy

Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak - przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Grażyna Bortnowska

Prof. dr hab. inż. Remigiusz Panicz

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Sobczak

Prof. dr hab. inż. Mariusz Szymczak

Dr hab. Iwona Adamska, prof. ZUT

Dr hab. inż. Edyta Balejko, prof. ZUT

Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz, prof. ZUT

Dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. ZUT

Dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT

Dr hab. inż. Marek Kotowicz, prof. ZUT

Dr hab. inż. Sławomir Lisiecki, prof. ZUT

Dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, prof. ZUT

Dr hab. inż. Małgorzata Mizielińska, prof. ZUT

Dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT

Dr inż. Grzegorz Tokarczyk, prof. ZUT

Dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT

Dr hab. inż. Magdalena Zdanowicz, prof. ZUT

Dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, prof. ZUT

Dr inż. Katarzyna Felisiak

Dr inż. Barbara Szymczak