Stacja Doświadczalna - Statek Naukowo-Badawczy "SNB-AR1"

Skład osobowy: 

Osoba

Stanowisko

Kontakt

dr inż. Sebastian KrólSt. specjalistatel.: +48 91 449 66 33, pokój A-4,
e-mail: skrol@zut.edu.pl