Koła naukowe

Szeroki zakres tematyczny badań umożliwia studentom członkostwo w 2 kołach naukowych:

  • Studenckie Koło Naukowe Dietetyków
  • Koło Naukowe "Auditor"
  • Koło Hydrochemii i Ochrony Wód

Badania prowadzone przez koła Naukowe Katedry obejmują analizy chemiczne, instrumentalne i ocenę sensoryczną żywności i używek oraz badania ankietowe związane z spożyciem wybranych grup żywności. Studenci doskonalą umiejętności pracy w laboratorium, a także tworzenia dokumentacji systemów zarządzania jakością. Swoje wyniki prac prezentują na konferencjach naukowych i artykułach publikowanych w kraju i poza jego granicami.