Materiały dydaktyczne - Reologia żywności

Tematyka wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „Reologia żywności”.

 • Uogólniony stan naprężeń
 • Podstawowe właściwości płynów
 • Prawo lepkości Newtona
 • Ciecze lepko-sprężyste, charakterystyka reologiczna, równanie stanu reologicznego
 • Podstawy reologii żywności.
 • Analogi mechaniczne symulujące zachowania reologiczne materiałów lepko-sprężystych
 • Przepływy cieczy nienewtonowskich
 • Opis tekstury za pomocą modeli reologicznych
 • Metody instrumentalne badania właściwości reologicznych żywności
 • Zasada działania i charakterystyka reometrów rotacyjnych
 • Dynamiczne metody pomiaru właściwości reologicznych materiałów lepko-sprężystych
 • Przepływy cieczy nienewtonowskich