Materiały dydaktyczne - Reologia żywności

Tematyka wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „Reologia żywności”.

 • Uogólniony stan naprężeń
 • Podstawowe właściwości płynów
 • Prawo lepkości Newtona
 • Ciecze lepko-sprężyste, charakterystyka reologiczna, równanie stanu reologicznego
 • Podstawy reologii żywności.
 • Analogi mechaniczne symulujące zachowania reologiczne materiałów lepko-sprężystych
 • Przepływy cieczy nienewtonowskich
 • Opis tekstury za pomocą modeli reologicznych
 • Metody instrumentalne badania właściwości reologicznych żywności
 • Zasada działania i charakterystyka reometrów rotacyjnych
 • Dynamiczne metody pomiaru właściwości reologicznych materiałów lepko-sprężystych
 • Przepływy cieczy nienewtonowskich

 

Instrukcje i pomoce do ćwiczeń laboratoryjnych

 1. Działania na wektorach
  Moment siły i równanie momentów (film)
 2. Metody pomiaru lepkości cieczy (film)
 3. Pomiar lepkości cieczy na reometrze rotacyjnym
  TA Instruments AR2000ex 
        (film)
 4. Wyznaczanie krzywej płynięcia i parametrów reologicznych płynów nienewtonowskich metodą stożek-płytka i płytka-płytka -rozdz. 5.
 5. Dynamiczna metoda pomiarów właściwości reologicznych artykułów żywnościowych metodą sinusoidalnie zmiennych odkształceń jednoosiowych
 6. Sporządzanie kompleksowej charakterystyki reologicznej artykułów żywnościowych metodą sinusoidalnie zmiennych odkształceń jednoosiowych na reometrze MRB-1
 7. Sporządzanie profilu tekstury metodą TPA