Katedra Mikrobiologii Stosowanej i Fizjologii Żywienia Człowieka

Skład osobowy:
OsobaStanowiskoKontakt
Profesor dr hab. Mariola FriedrichProfesor emeritusul. Papieża Pawła VI 3, pokój 107,
tel.: +48 91 449 65 70,
e-mail: mariola.friedrich@zut.edu.pl
Profesor dr hab. Elżbieta Daczkowska-KozonProfesor emeritusul. Papieża Pawła VI 3,
tel.: +48 91 449 65 40,
e-mail: elzbieta.daczkowska-kozon@zut.edu.pl
Profesor dr hab. Waldemar DąbrowskiProfesor emeritusul. Papieża Pawła VI 3,
tel.: +48 91 449 65 40,
e-mail: waldemar.dabrowski@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs, prof ZUT
Kierownik,
Profesor ZUT
tel.: +48 91 449 65 42, pokój 415
elzbieta.boguslawska-was@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof ZUTProfesor ZUTtel.: +48 91 449 65 72
pokój 109
e-mail: joanna.sadowska@zut.edu.pl
Dr inż. Magda BruszkowskaAdiunkttel.: +48 91 449 65 71 
pokój 108
e-mail: magda.bruszkowska@zut.edu.pl
Dr inż. Alicja DłubałaAdiunkt

tel.: +48 91 449 65 44, pokój 410
email: alicja.dlubala@zut.edu.pl

Dr inż. Wojciech SawickiAdiunkttel.: +48 91 449 65 41, pokój 414
e-mail: wojciech.sawicki@zut.edu.pl
Dr inż. Barbara SzymczakAdiunkttel.: +48 91 449 65 43, pokój 410
e-mail: barbara.szymczak@zut.edu.pl
Dr inż. Izabela DziaduchAsystenttel. +48 91 449 65 71
pokój 108
e-mail: izabela.daniel@zut.edu.pl