SKN Technologów Żywności

logo.png

Koło skupia osoby zainteresowane danym przedmiotem, osoby uczestniczą w takim kole by realizować swoje pomysły, uczyć się czegoś nowego, rozwijać się. Aby rozwój przebiegał poprawnie SKTŻ ma swojego opiekuna naukowego, jest nim dr inż. Robert Iwański , który prowadzi to koło, wskazuje warte zainteresowania tematy, pokazuje ścieżki nauki.

Rejestracja w kole zapewnia Ci możliwość uczestnictwa w spotkaniach koła. Pracując w kole możesz ubiegać się o granty studenckie! Równocześnie praca w Kole naukowym ułatwia Ci uzyskanie stypendiów, wyjazdów naukowych, nagród. Działalność w kołach poprawia również Twoje szanse na uzyskanie pracy po skończeniu studiów.

Nasze Koło działa w Katedrze Technologii Żywności, ul. Papieża Pawła VI nr 3, II p, Blok B. Zawsze możesz skontaktować się i spotkać z nami. Zapraszamy.

Przeczytaj więcej o naszym Kole i jego uczestnikach:
 nasze osiągnięcia
 historia Koła
 statut Koła

 

Szczegółowe informacje nt. kontaktu

Osoba Stanowisko Telefon
dr inż. Robert Iwański Opiekun koła 91 499 65 23

 

 

 


Skład Koła Technologów Żywności w 2008 r.