Granty i projekty realizowane w ciągu ostatnich 4 lat:

–        Nr N N311 402839 Grant MNiSW –– Wpływ pola magnetycznego na zachowanie się plemników ryb – 2010–2012, kier. projektu: Krzysztof Formicki;

–        N N311 2593 35 (MNiSzW) Wpływ pola magnetycznego na wymianę wodna i zjawisko turgoru jaj w przebiegu embriogenezy u ryb kostnoszkieletowych; 2008–2010; kier. projektu: Krzysztof Formicki, promotorski;

–        Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego „Wspieranie naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych (troć i łosoś), zlewni Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego w oparciu o przyjazne środowisku działanie w postaci budowy tarlisk, monitoring biologiczny i środowiskowy oraz znaczenie projektu dla rozwoju i restrukturyzacji społeczno-gospodarczej regionu” , 2012-2015, kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki

–        Projekt MNiSW N N 311 402839 „Wpływ pola magnetycznego na zachowanie się plemników ryb” 2010-2012, kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki

–        Projekt Narodowego Centrum Nauki UMO-201101BNZ903593: ”Modulujący wpływ pól magnetycznych na  mykozy stanowiące zagrożenie w wylęgarnictwie ryb” 2011-2013, kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki

–        Projekt Narodowego Centrum Nauki: „Mycobiota związane z organizmami peryfitonowymi i planktonowymi” kierownik projektu: prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz

–        Projekt Narodowego Centrum Nauki: 2011-2013 „Genomika dorsza bałtyckiego” dr hab. Beata Więcaszek

·        Przedinwestycyjny monitoring przyrodniczy, NR1/T/–N/2010 prowadzony dla inwestycji „Budowa falochrony osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”, – 2010, kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki

-        00010-61720-OR1600006/12, Wspieranie naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych (troć i łosoś), zlewni Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego w oparciu o przyjazne środowisku działanie w postaci budowy tarlisk, monitoring biologiczny i środowiskowy oraz znaczenie projektu dla rozwoju i restrukturyzacji społeczno-gospodarczej regionu, Program Operacyjny „ Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” współfinansowany przez Unię Europejską, kier. projektu  prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki; 2012–2015

-        0005-61724-OR1600002/13, Restytucja raków rodzimych w wybranych jeziorach Pojezierza Myśliborskiego, możliwości wspomagania rozrodu ryb głąbielowatych oraz znaczenie tych działań w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, Projektu pilotażowego, Działanie 3.5 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, współfinansowany przez Unię Europejską, 2013–2015