Oferta dla przemysłu

Odpłatnie na zlecenie firm katedra wykonuje:

1. Ekspertyzy w zakresie:

 • technologii produktów mięsnych,
 • identyfikacji tożsamości gatunkowej surowców i produktów rybnych, mięsnych oraz organizmów wodnych,
 • wykrywanie zafałszowań w produktach rybnych i mięsnych,
 • identyfikacji patogenów ryb i organizmów wodnych.

2. Badania, pomiary, usługi analityczne w zakresie:

 • ocena jakości i przydatności technologicznej surowców mięsnych, w tym dziczyzny,
 • badanie struktury mięsa (wielkość i profil histochemiczny włókien mięśniowych, długość sarkomerów, grubość tkanki łącznej, zawartość tłuszczu śródmięśniowego),
 • badanie właściwości fizyko-chemicznych mięsa i produktów mięsnych (barwa, aktywność wody),
 • badanie tekstury mięsa i produktów mięsnych,
 • badanie właściwości reologicznych mięsa i produktów mięsnych,
 • opracowanie testów molekularnych.

3. Inne usługi

 • opracowanie receptur nowych produktów mięsnych,
 • opracowanie technologii i technik w przetwórstwie mięsa,
 • opracowanie technologii wykorzystania niekonwencjonalnych surowców mięsnych (w tym owadów) w projektowaniu nowej żywności,
 • opracowanie technologii wykorzystania produktów ubocznych przetwórstwa mięsnego,
 • opracowanie technologii wykorzystania strumieni bocznych w akwakulturze,
 • opracowanie i ocena wniosków projektowych składanych w ramach programów międzynarodowych.