Prace dyplomowe

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się ofertą Katedry, dotyczącą zakresu tematycznego realizowanych prac inżynierskich i magisterskich.
Jesteśmy także otwarci na propozycje studentów!

Prace inżynierskie:
- Ocena jakości sensorycznej i tekstury wybranych gatunków owadów spożywczych jako surowca do produkcji przekąsek mięsnych.
- Projektowanie nowych produktów mięsnych o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych.
- Projektowanie rozdrobnionych produktów mięsnych o cechach przekąski mięsnej o obniżonej zawartości chlorku sodu.
- Wykorzystanie luteiny/likopenu w projektowaniu funkcjonalnych produktów mięsnych.
- Nowoczesne technologie w przetwórstwie mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu.
- Technologia produkcji żywności funkcjonalnej i żywności nowej generacji.
- Pozyskiwanie, charakterystyka i przetwarzanie produktów ubocznych przemysłu spożywczego oraz ich ponowne stosowanie w ramach cyrkularnej gospodarki.
- Ocena zróżnicowania genetycznego zwierząt.
- Identyfikacja oraz charakterystyka patogenów organizmów wodnych.
- Ocena markerów dietozlaeżnych u ludzi.
- Wpływ podłoża molekularnego na metabolizm bioaktywnych składników zawartych w diecie ludzi.
- Molekularna identyfikacja zafałszowań żywności pochodzenia wodnego.

Prace magisterskie:
- Porównanie jakości sensorycznej, tekstury i zawartości wybranych składników odżywczych różnych asortymentów żywności z dodatkiem proszku (mąki) ze świerszczy.
- Ocena jakości sensorycznej i tekstury wybranych gatunków owadów spożywczych jako surowca do produkcji przekąsek mięsnych.
- Charakterystyka histochemiczna mięsa wybranych gatunków zwierząt łownych i rzeźnych.
- Charakterystyka jakościowa, właściwości technologiczne i możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych surowców pochodzenia zwierzęcego.
- Zastosowanie dodatków funkcjonalnych w przetwórstwie mięsa.
- Wykorzystanie surowców pochodzenia zwierzęcego do projektowania żywności dietetycznej i funkcjonalnej.
- Zagospodarowanie produktów ubocznych powstających w różnych gałęziach przemysłu spożywczego.
- Ocena zróżnicowania genetycznego zwierząt wodnych.
- Identyfikacja oraz charakterystyka patogenów organizmów wodnych.
- Ocena markerów dietozlaeżnych u ludzi.
- Wpływ podłoża molekularnego na metabolizm bioaktywnych składników zawartych w diecie ludzi.
- Molekularna identyfikacja zafałszowań żywności pochodzenia wodnego.