Informacje bieżące

Drodzy Pracownicy i Studenci Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa. 12.04.2023 15:35

Prosimy o zapoznanie się z Raportem Samooceny kierunku Ichtiologia i Akwakultura zamieszczonym poniżej.

 

Raport - plik PDF (format:  pdf, rozmiar:  2,50 MB)